Nasz kanał na:
YT
 

Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej

Lista osób zwolnionych z opłaty za ubezpieczenie NNW i OC w roku akademickim 2014/2015

 

Lista osób zwolnionych z opłaty za ubezpieczenie NNW i OC

w roku akademickim 2014/2015

Każdy student , który został zwolniony z opłaty za ubezpieczenie NNW i OC

zobowiązany jest do odbioru potwierdzenia zwolnienia

z Biura Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej przy Al. Politechniki 3a.

Potwierdzenie zwolnienia będzie można odebrać w godzinach pracy Biura (8.00 – 15.00)

od 28.10.2014 r.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Lista osób zwolnionych z opłaty za ubezpieczenie NNW i OC w roku akademickim 2014/2015:

zwolnienia z opłat

 

Zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie netto nie przekracza 470 zł
mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie.
W celu zwolnienia należy prawidłowo wypełnić wniosek.
Podania należy przynosić do Biura Samorządu Studenckiego (al. Politechniki 3a - nad stołówką) do 21.10.2014 r.
Lista osób zwolnionych z ubezpieczenia zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy biurze Samorządu Studenckiego oraz umieszczona na stronie internetowej www.samorzad.p.lodz.pl do dnia 27.10.2014r. Kopie list zostaną przekazane dziekanatom.
Liczba osób, która może zostać zwolniona, jest ograniczona.  
W związku z tym Komisja ds. Pomocy Materialnej Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej zastrzega sobie prawo zmiany kwoty dotyczącej dochodu na osobę w rodzinie. 
Liczy się kolejność złożonych podań.
 
Warunki na rok akademicki 2014/15:
W przypadku studentów I roku oraz osób niekorzystających ze stypendium socjalnego, do wniosku należy dołączyć:
·         zaświadczenia o zarobkach rodziców (zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za 2013 rok, ewentualnie zaświadczenie z zakładu pracy za 3 ostatnie miesiące (netto)),
·         zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (dotyczy gospodarstw rolnych),
·         zaświadczenia rodzeństwa o kontynuowaniu nauki,
·         ewentualne dokumenty o sytuacji losowej.
Do wniosku należy składać oryginały zaświadczeń albo kopie potwierdzone przez dziekanat lub samorząd.
W przypadku osób korzystających ze stypendium socjalnego, wymagane jest poświadczenie tego faktu na wniosku przez pracownika dziekanatu.
 
W przypadku studentów ZOD PŁ wnioski mogą zostać przesłane pocztą do dnia 21.10.2014 r (liczy się data stempla pocztowego). 
 
Lista osób zwolnionych zostanie wysłana do sekretariatów placówek.
 
Wniosek o zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie: tutaj

 

 

Ubezpieczenie na rok akademicki 2014/15

UWAGA!!!


Szanowny Studencie
pamiętaj o konieczności opłacenia składki za
ubezpieczenie na rok akademicki 2014 / 2015

ZGODNIE Z REGULAMINEM STUDIÓW STUDENT MA OBOWIĄZEK
POSIADANIA UMOWY UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
BRAK TAKIEGO UBEZPIECZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ
NIE WPUSZCZENIE NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
A W KONSEKWENCJI BRAK ZALICZENIA SEMESTRALNEGO

PAMIĘTAJ JEŚLI JESZCZE NIE DOKONAŁEŚ/ŁAŚ POTWIERDZENIA UBEZPIECZENIA W SWOIM DZIEKANACIE
ZRÓB TO JAK NASZYBCIEJ!!!

W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu na swoim wydziale wraz z dokumentem potwierdzającym wpłatę składki na konto PZU SA
podane w dalszej części niniejszego zawiadomienia.


PAMIĘTAJ!!!

Zachowaj jedną kopie potwierdzenia opłaty składki dla siebie do ewentualnego
zgłoszenia szkody w PZU SA

Na druku wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, numer albumu,
numer pesel oraz numery polis „polisa NNW – HEB 30291788 oraz
OC – HEB 30291789” i wysokość SKŁADKI 68,- zł

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września
2015 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków.
Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia PZU SA wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Podstawa ubezpieczenia:
1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu
Powszechnego Zakład Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
2. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym zatwierdzone uchwałą nr UZ/452/2009 z dnia 29 października 2009 r. Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. (Kod warunków 59 UPR)


Dodatkowe informacje strona internetowa Fundacji Politechniki Łódzkiej
www.fundacja.p.lodz.pl

W przypadku szkód proszę o kontakt z infolinią PZU SA
pod numerem telefonu: 0 801 102 102
Do zgłoszenia szkody konieczne jest posiadanie potwierdzenia zapłaty składki!!!

Blankiet wpłaty

Oferta Ubezpieczeniowa

Oświadczenie zgłoszenia szkody OC

PZU - English

PZU - Polish

Zgłoszenie szkody NNW

 

Dyżury Komisji ds. Pomocy Materialnej

Studencie Politechniki Łódzkiej! 
 
Jeśli starasz się o stypendium socjalne i nie wiesz jakich dokumentów potrzebujesz 
 
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!
 
Zapraszamy na dyżury Komisji ds. Pomocy Materialnej 
 
we wtorki i czwartki o 18.00 
 
w Biurze Samorządu Studenckiego przy Al. Politechniki 3a.
 
Do zobaczenia!
 

Stypendium

Zgarnij stypendium z programu młodzi w łodzi! :) 

 

Szczegóły w dokumencie.

Rekrutacja do programu stypendium młodzi w łodzi

 

Konkurs Experience PwC

Masz otwarty umysł a swoim bystrym okiem dostrzegasz rozwiązania, nie problemy? Interesujesz się finansami, rachunkowością, prawem podatkowym oraz innymi zagadnieniami z branży konsultingowej? Jeżeli któryś z tych tematów to Twój „konik”, zmieszaj swoją wiedzę z praktyką i weź udział w jubileuszowej 10. edycji Experience PwC.

Wejdź na www.experiencepwc.pl i dowiedz się więcej!

 

Banner

 

Dyżur Komisji ds. Zakwaterowań

Kolejny dyżur Komisji ds. Zakwaterowań odbędzie się 13 października 2014 roku w godzinach 19.00-20.00 w biurze Samorządu Studenckiego.

 

Dyżur Komisji ds. Zakwaterowań

Kolejny dyżur Komisji ds. Zakwaterowań odbędzie się 6 października w godzinach 19.00-20.00 w biurze Samorządu Studenckiego Al. Politechniki 3a.

 Dyżury

 DYŻURY - KADENCJA 2014/2016

 

Dyżur przewodniczącego SSPŁ

Mateusz Gawroński

poniedziałek 19.15-20.00

m.gawronski@samorzad.p.lodz.pl

Dyżur Komisji ds. Pomocy Materialnej

wtorek 18.00-19.00
czwartek 18.00-19.00

h.bogusz@samorzad.p.lodz.pl

Dyżury Komisji ds. Zakwaterowań

poniedziałek 19.00-20.00
czwartek 19.00-20.00

komisja.zakwaterowan@samorzad.p.lodz.pl

Dyżur Komisji ds. Kół Naukowych

 czwartek, 19.00-20.00

l.smolarek@samorzad.p.lodz.pl

Dyżur Komisji ds. Kształcenia

 środa, 18:15 - 19:00

m.lach@samorzad.p.lodz.pl

Dyżur Komisji ds. Kultury

środa, 18:00 - 19:00 

m.antczak@samorzad.p.lodz.pl

W celu spotkania z pozostałymi komisjami prosimy o kontakt:


Komisja ds. Domów studenckich i remontów

r.glejzer@samorzad.p.lodz.pl

Komisja Prawna

 t.pietrucha@samorzad.p.lodz.pl

Komisja ds. Internetu

 m.warycha@samorzad.p.lodz.pl

Komisja Rewizyjna

k.rakowska@samorzad.p.lodz.pl

Studencka Komisja Wyborcza

 d.stanczak@samorzad.p.lodz.pl

Komisje Stałe Samorządu Studenckiego PŁ:

 komisje.stale@samorzad.p.lodz.pl

 

 

BIURO KARIER - PRACA