Projekt 40%

40% odmieni Twoje życie na uczelni. Wypełnij ankiety.

 1. Ale o co chodzi?

  Mówiąc najprościej: chodzi o ankietyzację. Ankietyzacja odbywa się co semestr i daje studentom możliwość wyrażenia swojej opinii na temat wybranych prowadzących.
 2. Jakie są korzyści z wypełnienia ankiety podczas ankietyzacji?

  Po zakończeniu ankietyzacji, przy każdej wypełnionej ankiecie studenci mogą zobaczyć procentowe wyniki dotyczące m.in wsparcia ze strony prowadzącego oraz jakości prowadzenia zajęć. Wiedzą więc, jak został ogólnie oceniony prowadzący. Ankiety mają wpływ na prowadzenie danego przedmiotu w przyszłości oraz na ocenę samego prowadzącego.
 3. Co ma na celu ankietyzacja?

  Ankietyzacja ma na celu doskonalenie procesu kształcenia w ramach ocenianych przedmiotów. Jest to forma wyrażenia opinii, z którą później zapoznają się dziekani do spraw studenckich.
 4. Czy ankiety są anonimowe?

  TAK. Zastosowane mechanizmy gwarantują pełną anonimowość. Nikt nie będzie wiedział, kto wypełnił daną ankietę.
 5. Czy ankietyzacja ma wpływ na wartość dyplomu po studiach - przy np. poszukiwaniu pracy?

  Wartość dyplomu zależy od tego z jaką jakością odbywa się proces nauczania na uczelni. Jeśli ten proces jest dobrze rozwinięty, pracodawca patrzy przychylniej na aplikację o pracę.
 6. Dlaczego ważny jest wysoki procent wypełnionych ankiet?

  Daje to gwarancję miarodajnych wyników. Przy wypełnieniu ankiety na poziomie 5% w skali danego przedmiotu nie da się wyciągnąć wiążących informacji odnośnie przedmiotu i prowadzącego.

Projekt 40%

 1. Czym jest to całe "40 procent"?

  40% to próg wypełnienia wszystkich ankiet na danym wydziale, którego przekroczenie zapewnia określone korzyści dla tego wydziału. Więcej informacji wkrótce.
 2. Jak można wziąć udział w projekcie?

  Wystarczy wejść na WebDziekanat (lub odwiedzić stronę http://ankiety.p.lodz.pl) i uzupełnić ankietę. Im więcej studentów danego wydziału wypełni ankietę tym większa szansa na przekroczenie progu 40%.
 3. Czy są przewidziane jakieś inne nagrody dla wydziałów z wysokim procentem wypełnionych ankiet?

  Tak, przewidziane są nagrody finansowe dla wydziałów, które osiągną największy poziom zwrotności ankiet.
 4. Gdzie będą dostępne dalsze informacje w sprawie akcji 40%?

  Na fanpage Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.