Wszystko co chcielibyście wiedzieć o ankietyzacji

...ale boicie się zapytać

Spis treści

  1. O co w tym chodzi?
  2. Gdzie i kiedy można wypełniać ankiety?
  3. Po co wypełniać ankiety?
  4. Czy wypełnianie ankiet przynosi efekty?
  5. Przykłady zmian, jakie zaszły pod wpływem ankiet.
  6. Dlaczego wypełnianie ankiet jest takie ważne?
  7. A jeśli prowadzący się dowie, że źle go oceniłem?
  8. Akcja 40%
  9. Czy powinienem wiedzieć coś więcej?
  10. Napisz do nas!

Zwrotność ankiet w poszczególnych jednostkach

O co w tym chodzi?

Na koniec każdego semestru na Politechnice Łódzkiej macie możliwość ocenić kilka przedmiotów, które podczas niego realizowaliście - pod kątem tego, jak dany prowadzący przedmiot prowadził lub samą treść danego przedmiotu, jego przydatność, aktualność itp.

Gdzie i kiedy można wypełniać ankiety?

Ankiety udostępniane są Wam w wersji elektronicznej za pośrednictwem WebDziekanatu, na stronie ankiety.p.lodz.pl. Powinny być dostępne dla wszystkich studentów do 4 października 2020 roku.

NOWOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2020/21:

Ankieta oceniająca organizację zajęć zdalnych

To ankieta, która ma na celu ocenić ogólnie organizację zajęć zdalnych w minionym semestrze.To, w jaki sposób były prowadzone, co Wam się w nich podobało, a co nie, i czy przestrzegane były zasady ustalone przez władze uczelni oraz te wynikające z regulaminu studiów. Jest w pełni anonimowa - nie wymaga podawania danych osobowych. Jej wyniki pomogą nam oraz władzom uczelni w pracy nad usprawnianiem działania procesu kształcenia na Politechnice Łódzkiej w warunkach pracy zdalnej.

https://forms.samorzad.p.lodz.pl/ankieta-oceniajaca-organizacje-zajec-zdalnych/
 

OCENA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH prowadzonych w trybie zdalnym – Lato 2019/2020

To ankieta, która ma na celu ocenić prowadzenie zajęć z języków obcych w TRYBIE ZDALNYM. Jest w pełni anonimowa - nie wymaga podawania danych osobowych. Wyniki ankiet zostaną przekazane do władz Centrum Językowego, które na ich podstawie będą mogły podjąć działania, których efektem będzie polepszenie jakości prowadzenia zajęć z języków w kolejnych semestrach.

https://forms.samorzad.p.lodz.pl/ocen-zajecia-z-jezykow-obcych-prowadzone-w-trybie-zdalnym-lato-2019-2020/

 

 

Po co wypełniać ankiety?

Powodów można wymienić wiele. Wypełnij ankietę, żeby...

Czy wypełnianie ankiet przynosi efekty?

 
PAMIĘTAJ!
 

Aby daną ankietę uznać za miarodajną, powinna ona zostać wypełniona przez 30% studentów, których dotyczy.

Czy coś się faktycznie zmieniło dzięki wypełnianiu ankiety?

Na wielu kierunkach ankiety zapoczątkowały proces, wskutek którego prowadzący został odsunięty od prowadzenia danego przedmiotu. Przykładowo, w ostatnich latach dotyczyło to:

Opinie z ankiet miały również wpływ na wprowadzanie zmian w realizacji przedmiotów, np.:

Najbardziej aktualne działania podjęte wskutek zeszłorocznych edycji ankietyzacji to m.in.:

Ponadto, ocena studentów w ankietach jest jednym z elementów okresowej oceny pracownika. Mają więc one wpływ na to, czy dana osoba będzie mogła dalej pracować na danym stanowisku. Ocena okresowa jest przeprowadzana raz na cztery lata."

Dlaczego wypełnianie ankiet jest takie ważne?

A jeśli prowadzący się dowie, że to ja go źle oceniłem?

Nie dowie się. Dostaje tylko zbiorową informacje o jego ocenie oraz wypisane uwagi otwarte.

Zarówno pracownicy dziekanatu jak i Komisje Oceny Jakości Kształcenia zajmujące się m.in. opracowywaniem wyników ankiet, nie mają żadnych informacji o tym, kto wypełnił ankiety. W bazie danych systemu webDziekanat zapisywana jest tylko informacją CZY ktoś wypełnił daną ankietę. Same dane wprowadzane do ankiety zapisywane są w osobnej bazie danych, bez powiązania z osobą wypełniającą daną ankietę. Przed przekazaniem wyników ankiet prowadzących są one anonimizowane: z poszczególnych ocen wyciągane są średnie dla danego prowadzącego i przedmiotu, a uwagi z pytań otwartych są układane w sposób losowy. Nie jest więc możliwe powiązanie odpowiedzi studenta z jego ankietą.

Akcja 40%

Przedstawiciele Wydziałowych Rad Samorządu jednostek (wydziały, kolegia) które osiągną wysoką zwrotność ankiet – powyżej 40 % – w ramach konkursu otrzymają dodatkowe środki finansowe przyznane przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej, które zobowiązani będą przeznaczyć na realizację projektów dla studentów jednostki. Do tej pory z tych środków zrealizowano:

 

 

Czy powinienem wiedzieć coś jeszcze?

Ważne, abyś w ostatnim polu w ankiecie wpisał swoje uwagi; tam możesz wpisać cokolwiek Ci przyjdzie do głowy, a nie było poruszone w ankiecie.

Napisz do nas!

Masz pytania? Chcesz zgłosić jakiś problem z ankietami? Napisz do nas!

ksztalcenie@samorzad.p.lodz.pl