13
Nov

Auto Przyszłości 2030 - Międzynarodowy Konkurs Innowacji VALEO 2017

"Konkurs na najlepszy pomysł innowacyjny jest ogromną szansą dla studentów na wdrożenie w życie swoich kreatywnych i nowatorskich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, komfortu oraz innych ważnych funkcji samochodów, przyczyniających się do tego, że Auto Przyszłości 2030:

- będzie posiadać funkcje obsługiwane intuicyjnie oraz inteligentne rozwiązania technologiczne,
- stanie się bardziej przyjazne dla środowiska i otoczenia,
- wyjdzie naprzeciw zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom społeczeństw.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1) Najlepsza Innowacja Technologiczna
2) Najlepszy pomysł na nowatorskie zastosowanie samochodów w przyszłości.

Nagrody w konkursie dla każdej z kategorii:
I nagroda: 100 000 €
II nagroda: 10 000 €

Przy ocenie projektu pod uwagę będą brane następujące kryteria:
Nowatorskie podejście do prezentowanych idei, oryginalność i innowacyjność pomysłów
Zastosowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby społeczne
Znajomość i dopracowanie szczegółów technicznych
Możliwość zastosowania projektu
Jakość prezentacji

Etapy:
1. Zgłaszanie zespołów do dnia 31.01.2017
Zespoły zgłaszają swój projekt za pośrednictwem strony: Valeo Innovation Challenge zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu 17.03.2017 - Organizator konkursu ogłosi 24 najlepsze projekty, które wezmą udział w kolejnych etapach.
2. Przygotowanie prototypów, 17.03.2017 – 07.07.2017
Zespoły, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu mają 15 tygodni na przygotowanie makiet, opisów, dokumentacji projektu zgodnie z regulaminem konkursu.
3.Spośród 24 projektów organizator wybierze 8 projektów finałowych - 13.09.2017. Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich prac jury konkursu, które wyłoni zwycięski zespół.
4. Ogłoszenie zwycięzców - Październik 2017
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie. Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia dostępny jest na stronie: Valeo Innovation Challenge, za pośrednictwem której istnieje możliwość kontaktu z organizatorem."