09
Nov

Konferencja naukowa "Wiedza Kluczem do Sukcesu"

Fundacja Promovendi ma zaszczyt zaprosić Państwa na premierową edycję konferencji „ Wiedza kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 21 stycznia 2017 r. w Centrum Biznesowym Faktoria mieszczącym się przy ul. Dowborczyków 25 w Łodzi.
Konferencja będzie miała charakter ogólnopolski i interdyscyplinarny. Kierowana jest do młodych naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, które uzyskały tytuł doktora w ostatnich 3 latach.

Wiedza to nic innego, jak informacje zdobywane poprzez doświadczenie, wzajemną komunikację i wyciąganie wniosków. Nasza inicjatywa ma na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego. Ponadto ma na celu podkreślenie istotnej roli młodych badaczy w rozwoju polskiej nauki. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać oraz zaprezentować swoje prace naukowe w trzech panelach tematycznych: nauki ścisłe i techniczne, nauki medyczne oraz nauki humanistyczno-społeczne. Do dyspozycji będą możliwe dwa rodzaje uczestnictwa: bierne lub czynne, przy czym uczestnictwo czynne daje możliwość wyboru prezentacji ustnej lub formy posterowej. Przywidziane jest także wydanie książki abstraktów oraz zbioru artykułów pokonferencyjnych.Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Fundacja Promovendi w swoich celach statutowych zakłada popularyzację polskiej nauki i działań naukowców, inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa a także niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Dzięki naszej inicjatywie i Waszej pomocy część dochodu z Konferencji zostanie przeznaczona na zorganizowanie zajęć rozwojowo-twórczych dla dzieci z Łódzkiego Domu Dziecka. Planowany jest cykl warsztatów, na których dzieci oraz młodzież będą mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, co w przyszłości będzie kluczowe w osiągnięciu przez nich sukcesu.