02
Apr

Wybory uzupełniające – kwiecień 2017

Na stronie wybory.samorzad.p.lodz.pl podane zostały terminy zbierania kandydatur oraz terminy Wyborów Uzupełniających do Wydziałowych Rad Samorządów i Rad Mieszkańców w wyborach uzupełniających w kwietniu 2017 r.