02
May

II Akademickie Forum Energii Jądrowej

Katedra Energetyki Jądrowej Wydziału Energetyki i Paliw AGH wraz z Kołem Naukowym Energetyków Jądrowych „Uranium” zapraszają do udziału w Akademickim Forum Energii Jądrowej,
które odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w dniach 17-19 maja 2017 r.
Podczas tegorocznego wydarzenia poruszymy kwestie związane z technologiami oraz nowościami w energetyce jądrowej, wykorzystaniem w medycynie, prawem atomowym,
a także ekonomicznymi, ekologicznymi oraz społecznymi aspektami energetyki jądrowej. AFEJ skierowane jest do studentów kierunków związanych z energetyką i fizyką jądrową,
członków kół naukowych oraz miłośników tej tematyki z całej Polski.

W programie przewidziano m.in.:
· wykłady prelegentów,
· warsztaty,
· debata ekspercka,
· prezentacje studenckich kół naukowych,
· sesję posterową
· debatę oksfordzką, w której wezmą udział studenci
· Wycieczka do Centrum Promieniowania Synchrotronicznego SOLARIS oraz Instytutu Fizyki Jądrowej

W celu promocji i rozwoju zainteresowania tematyką energetyki jądrowej w środowisku akademickim, organizatorzy zaplanowali także dwa konkursy:
na najlepszą prezentację na temat energetyki jądrowej oraz na najlepszy poster. Uczestnikami mogą być studenci oraz doktoranci polskich uczelni
oraz instytutów i jednostek naukowo-badawczych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 maja 2017 r. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
  Więcej informacji na naszym fanpage'u oraz naszej stronie.