29
May

Informacja nt Zjazdu Elektorów oraz zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego

Informacje nt. terminu Zjazdu Elektorów Samorządu Studenckiego oraz zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Komisji Wyborczej pod adresem www.wybory.samorzad.p.lodz.pl