13
May

Wybory na kadencję 2018/20

W związku z wyborami do organów Samorządu Studenckiego informujemy, że szczegółowe informacje na temat harmonogramu składania kandydatur i wyborów znajdują się na stronie www.wybory.samorzad.p.lodz.pl