12
Jun

Wyniki Wyborów - powtórzone głosowania

Informujemy, że wyniki powtórzonych głosowań do Rad Podstawowych Jednostek Oganizacyjnych, II etapu wyborów przedstawicieli studentów do Senatu i Uczelnianego Koelgium Elektorów oraz Rad Mieszkańców Domów Studenckich znajdują się na stronie internetowej www.wybory.samorzad.p.lodz.pl