23
Oct

Darmowe kursy języka angielskiego dla studentów 3 roku

Zapraszamy na bezpłatny certyfikowany kurs z języka angielskiego na poziomie B2/C1 kończący się licencjonowanym egzaminem TELC dualny.
Kurs jest skierowany do studentów/studentek Politechniki Łódzkiej, wszystkich kierunków na 5 i 6 semestrze studiów I stopnia, po ukończonym lektoracie z pozytywną oceną z egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2. Kurs trwa rok akademicki i obejmuje 90 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Aktualnie uruchomione będą 2 grupy po 12 osób każda. 

Więcej informacji w Zasadach rekrutacji dostępnych na stronie www.zpu.p.lodz.pl
Warunkiem udziału w kursie jest:
  1. Złożenie w Biurze Projektu (bud. A33, wejście A, II piętro w godz. 10-13) w terminie od 22 do 26 października 2018 roku Formularza zgłoszeniowego studenta/studentki, dostępnego na stronie projektu www.zpu.p.lodz.pl. Formularz należy wydrukować w kolorze i wypełnić niebieskim tuszem. Formularz dostępny jest także w Biurze Projektu.
  2. Pozytywny wynik testu z języka angielskiego dla poziomu B2 przeprowadzonego przez platformę WIKAMP (o terminie udostępnienia testu każdy uczestnik powiadomiony zostanie mailowo).

Kurs prowadzony będzie w ramach projektu „Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dział Projektów, e-mail: zpu1@info.p.lodz.pl, tel. 42 6312107.