06
Dec

Wybory uzupełniające - grudzień 2018

Informujemy, że na stronie internetowej www.wybory.samorzad.p.lodz.pl zostały opublikowane informacje dot. wyborów uzupełniających do organów kolegialnych Uczelni i Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.