Archive

September 2015

Odbiór kart parkingowych

Posted September 30, 2015
Category Parkingi
Osoby, które wylosowały kartę wjazdową na Kampusy PŁ i uiściły opłatę mogą zgłaszać się do Biura Samorządu Studenckiego po odbiór swojej karty wjazdowej. 

Terminy odbioru kart:
Środa (30 września) - 17.30 - 19.00
Czwartek (1 października) 8.30 - 15.00
Piątek (2 października) 8.30 - 15.00

Pytania należy kierować na adres mail: parkingi@samorzad.p.lodz.pl

Read More »

Wyniki losowania osób uprawnionych do odbioru kart wjazdowych

Posted September 28, 2015
Category Parkingi

 

Lista osób wylosowanych, uprawnionych do odbioru karty wjazdowej

Numer przy nazwisku to numer złożonego podania. 

Lista rezerwowa

Numer pry nazwisku to kolejność osób na liście rezerwowej

Osoby, które były zakwalifikowane do losowania, a nie znalazły się na żadnej z list, po wyczerpaniu listy rezerwowej będą mogły uzyskać kartę wjazdową.

W razie pytań prosimy o mail pod adres: parkingi@samorzad.p.lodz.pl

 

Read More »

Transmisja z losowania Kart wjazdowych

Posted September 28, 2015
Category Parkingi
Zapraszamy do oglądania transmisji z losowania kart wjazdowych pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=07xz5aoxXvo
Początek o 18.15.

Read More »

Dyżur Komisji ds. Zakwaterowań - 1 października 2015

Posted September 27, 2015
Category Zakwaterowania

Dnia 1 października w godzinach 10:00-12:00 w Biurze SSPŁ (al. Politechniki 3a) odbędzie się Dyżur Komisji ds. Zakwaterowań (zgodnie z pkt. 8 Komunikatu), na którym będą rozdysponowywane ostatnie wolne miejsca w akademikach.

Ogólne zasady przydzielania miejsc na dyżurze:

1. Miejsca są przydzielane wg kolejności zgłaszania się osób do Komisji podczas dyżuru.
2. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca mają studenci PŁ. Studenci innych Uczelni zostaną przyjęci po studentach PŁ lub na kolejnym dyżurze, tj. 1 października o godz. 18.00.
3. Osoby, które chcą zamieszkać w pokoju jednoosobowym, muszą stawić się punktualnie na 10:00. Osoby, które zgłoszą się o 10:00 po pokój jednoosobowy przedstawią swoje uzasadnienie na podaniu o pokój jednoosobowy i Komisja rozpatrzy wszystkie złożone podania na miejscu. (Informacja o wolnych pokojach jednoosobowych nie jest dostępna. Może się zdarzyć, że żaden pokój jednoosobowy nie zostanie zwolniony).
4. Osoby, które chcą otrzymać miejsce na dyżurze 1 października muszą widnieć na którejś z list rezerwowych (z rekrutacji dla studentów, dla kandydatów na studia lub z II tury rekrutacji) lub z listy osób, których podania były niekompletne.
5. Osoby, które chcą się przenieść do innego akademika muszą złożyć podanie o przeniesienie (dostępne tutaj http://samorzad.p.lodz.pl/files/large/4cbb43f22004b4a) oraz muszą widnieć na którejś z list przyjętych do akademika (z rekrutacji dla studentów, dla kandydatów na studia lub z II tury rekrutacji). Osoby, które otrzymały miejsce w turze tzw. "małych wniosków" i chcą przenieść się do innego akademika, muszą złożyć podanie o przeniesienie, które musi być także uzupełnione przez Administrację oraz Radę Mieszkańców akademika, z którego chce się przenieść.
6. Osoby, które nie brały udziału w żadnej z wcześniejszych rekrutacji, a chcą otrzymać miejsce w akademiku, muszą zgłosić się na dyżur Komisji ds. Zakwaterowań 1 października od godz. 10:00 z wypełnionym Podaniem o Miejsce w Domu Studenckim (dostępne tutaj http://samorzad.p.lodz.pl/files/large/f2ea402541eae8e) oraz z zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym status studenta zainteresowanego lub potwierdzeniem o przyjęciu na studia (więcej dokumentów nie jest wymagane).
7. Skierowania wydane na dyżurze 1 października są ważne tylko tego samego dnia do godz. 14:00.
8. Ilość miejsc może być ograniczona.
9. Na dyżur należy zgłaszać się osobiście wraz z dokumentem tożsamości.
10. Podania należy składać podczas trwania dyżuru. Podania złożone przed dyżurem zaplanowanym na 1 października nie będą rozpatrywane.

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres komisja.zakwaterowan@samorzad.p.lodz.pl

Read More »

Lista osób zakwalifikowanych do losowania kart wjazdowych

Posted September 26, 2015
Category Parkingi

Lista osób zakwalifikowanych do losowania kart wjazdowych

Numer przy imieniu i nazwisku to numer złożonego podania. 

Pytania należy kierować pod adres mail: parkingi@samorzad.p.lodz.pl

Read More »

Termin Losowania osób uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych na Kampusach PŁ

Posted September 24, 2015
Category Parkingi
Termin: 28 września 2015r. (poniedziałek) o godzinie 18.15
 
Miejsce: Sala Widowiskowa Społecznego Domu Studenta Al. Politechniki 3a, Bud. C-15
 
Lista osób zakwalifikowanych do losowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej po zamknięciu przyjmowania podań.

Pełna treść Komunikatu

Read More »

Godziny Dyżurów - Podania o parkingi

Posted September 21, 2015
Category Parkingi
Podania o karty wjazdowe można składać codziennie do 25 września 2015r. w godzinach 8.30 - 15.00.

Dodatkowe dyżury przyjmowania wniosków o karty parkingowe: 
Wtorek - 22 września 2015 w godzinach 19.00 - 20.00
Czwartek - 24 października 2015 w  godzinach 18.00 - 19.00

Podania należy składać w biurze Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej Al. Politechniki 3a, I piętro. 


W razie pytań prosimy o kontakt: parkingi@samorzad.p.lodz.pl

Wszelkie informacje nt. nowego systemu znajdują się na stronie www.samorzad.p.lodz.pl/parkingi

Read More »

Wyniki II tury rekrutacji do Domów Studenckich PŁ

Posted September 18, 2015
Category Zakwaterowania

Komisja ds. Zakwaterowań rozpatrzyła wszystkie podania, które zostały złożone podczas II tury rekrutacji w terminie 9-11 września 2015 roku.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Lista przyjętych

Lista rezerwowa

Lista osób z niekompletnym podaniem

Osoby, które otrzymały miejsce w którymś z Domów Studenckich muszą zapoznać się z tym Komunikatem (pomijając pkt. 2 i 3) i postępować według wskażówek tam zawartych.

Osoby które znajdują się na liście rezerwowej mogą stawić się na pierwszy dyżur Komisji ds. Zakwaterowań dnia 1 października o godz. 10:00 lub o godz. 18:00 (w zeszłych latach miejsc wolnych na tym dyżurze było ponad 100) - zgodnie z pkt. 8 Komunikatu.

Dodatkowe informacje:
1. Przeniesienia do innych Domów Studenckich będą dopiero możliwe na dyżurze 1 października 2015 roku.
2. Najbliższy dyżur Komisji ds. Zakwaterowań odbędzie się dnia 1 października 2015 roku.

W razie jakichkolwiek pytań pisz na: komisja.zakwaterowan@samorzad.p.lodz.pl

Read More »

Zmiany w systemie parkowania przes studentów na Kampusach PŁ

Posted September 15, 2015
Category Parkingi
W związku ze zmianą systemu dotyczącego parkowania na kampusach Politechniki Łódzkiej chcielibyśmy poinformować Was o kilku ważnych kwestiach.

Od dnia 1 października wjazd na tereny kampusu jest możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu Karty Parkingowej wydawanej przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej.

W celu otrzymania Karty należy złożyć wniosek do biura Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w dniach 14-25 września. 
 
Szczegóły, regulamin oraz wniosek znajdziecie na http://samorzad.p.lodz.pl/parkingi

Read More »

MŁODZI LUDZIE NA KONGRESIE MŚP – NOWA ŚCIEŻKA TEMATYCZNA „FUTURE ENTREPRENEURS”

Posted September 15, 2015
Category Ogólne
MŁODZI LUDZIE NA KONGRESIE MŚP – NOWA ŚCIEŻKA TEMATYCZNA „FUTURE ENTREPRENEURS”
Z międzynarodowego badania firmy PWC oraz organizacji AIESEC wynika, że aż 61% ludzi młodych na świecie, urodzonych po 1990 roku - tzw. Pokolenie Y -  planuje zarabiać prowadząc własny biznes, zaś niemal co trzecia młoda osoba zamierza go otworzyć w ciągu najbliższych pięciu lat. To właśnie dla nich – ambitnych, młodych i przedsiębiorczych osób została przygotowana specjalna ścieżka tematyczna pn. „Future Entrepreneurs” w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP, który odbędzie się w Katowicach w dniach 12-14 października br.
„Future Entrepreneurs” to specjalny cykl dedykowany studentom, absolwentom oraz przyszłym młodym przedsiębiorcom. „W ciągu dwóch dni V edycji Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach dajemy wszystkim młodym ludziom okazję do spotkania wybitnych postaci ze świata biznesu, polityki i mediów. Jest to niepowtarzalna szansa, by wymienić poglądy w ramach interaktywnej dyskusji” – mówi Paweł Gierczak, przewodniczący Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Jednym z najważniejszych aspektów tegorocznej edycji Kongresu jest podkreślenie roli, jaką mają do odegrania młodzi ludzie w rozwoju sektora małych i średnich firm w przyszłości. To właśnie od nich gospodarka oczekuje coraz bardziej innowacyjnego i globalnego spojrzenia na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach ścieżki tematycznej „Future Entrepreneurs” zostanie zorganizowanych kilkanaście spotkań, których formuła to 25/25 (25 minut prelekcji i 25 minut na dyskusję z publicznością).
„Wydarzenie to dedykowane jest wszystkim ambitnym i zaangażowanym młodym ludziom, którzy dbają o swój rozwój oraz są zainteresowani tematyką przedsiębiorczości. Dzięki elastycznej formule spotkań, studenci będą mieli możliwość swobodnej wymiany poglądów i dyskusji z zaproszonymi gośćmi.” – dodaje Sylwia Gmórska z Forum Młodych RIG w Katowicach, koordynatorka projektu „Future Entrepreneurs”.
Szczegółowe informacje dotyczące programu ścieżki zostaną udostępnione już wkrótce. Organizatorem ścieżki jest Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Szczegóły oraz bezpłatna rejestracja na wydarzenia dostępne są na stronie www.ekmsp.eu. Więcej informacji znajduje się także na forummlodych.pl oraz oficjalnym wydarzeniu na Facebooku: http://bit.ly/Future_Entrepreneurs_2015.

Read More »

Przeniesienia między Domami Studenckimi - wyniki

Posted September 7, 2015
Category Zakwaterowania

Komisja ds. Zakwaterowań SSPŁ rozpatrzyła podania osób, które złożyły podania o przeniesienie w terminie 31 sierpnia-4 września 2015 roku.

Lista osób przeniesionych

Lista osób, których podanie zostało negatywnie rozpatrzone
 

Osoby, których podanie zostało pozytywnie rozpatrzone, muszą zgłosić się do Domu Studenckiego, do którego zostały przeniesione w wyznaczonym terminie do zakwaterowania (patrz Komunikat). Miejsce, które zostało przyznane w akademiku podczas „małych wniosków” lub którejś z rekrutacji jest odebrane i niemożliwe do zakwaterowanie się tam. Opłata rezerwacyjna zostanie przeksięgowana na konto akademika, w którym zostało przyznane miejsce po przeniesieniu.

 

Osoby, których podanie zostało rozpatrzone negatywnie, mogą zakwaterować się w wyznaczonym terminie w akademiku, który został przydzielony podczas rekrutacji. Jeżeli nadal chcesz się przenieść, możesz starać się o to 1 października na dyżurze Komisji (więcej szczegółów znajdziesz w tym Komunikacie lub na stronie www.samorzad.p.lodz.pl bliżej terminu wyznaczonego dyżuru).

Najbliższe dyżury Komisji ds. Zakwaterowań odbędą się w dniach 7 – 11 września 2015.

W razie jakichkolwiek pytań pisz na: komisja.zakwaterowan@samorzad.p.lodz.pl

Read More »

Wrześniowe szkolenie Elementy Prawa w Szkolnictwie Wyższym

Posted September 7, 2015
Category Ogólne
"Wrześniowe szkolenie odróbkowe.
 
Szkolenie Elementy Prawa o Szkolnictwie Wyższym odbędzie się:
 
10.09.2015r. (czwartek) o godz. 17:15.
 
Sala Konferencyjna, SDS, Al. Politechniki 3a

Read More »