Archive

October 2015

Lista zwolnień z opłaty za ubezpieczenia

Posted October 27, 2015

Lista osób zwolnionych z opłaty za ubezpieczenie NNW i OC w roku akademickim 2015/2016

Każdy student, który został zwolniony z opłaty za ubezpieczenie NNW i OC zobowiązany jest do odbioru potwierdzenia zwolnienia z Biura Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej przy Al. Politechniki 3a.

Potwierdzenie zwolnienia będzie można odebrać w godzinach pracy Biura (8.00 – 15.00) od 27.10.2015 r.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: m.kowalewski@samorzad.p.lodz.pl

Read More »

Konkurs Rady Kół Naukowych

Posted October 25, 2015
Category Koła naukowe
rkn
Termin składania preliminarzy na XVII Konkurs Rady Kół Naukowych
 
Preliminarze na XVII Konkurs Rady Kół Naukowych można składać do środy 28 października 2015 r. w Biurze Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej (al. Politechniki 3a - Społeczny Dom Studenta, I piętro).
 
W bieżącym tygodniu odbędą się dwa dyżury Komisji ds. Kół Naukowych:
- w poniedziałek, 26 października, w godzinach 18:00 - 20:00
- w środę, 28 października, w godzinach 18:00 - 20:00.
 
Wszelkie niezbędne pliki znajdują się w sekcji "Koła naukowe"
 
Serdecznie zapraszamy!

Read More »

Jednorazowe stypendia Fundacji Politechniki Łódzkiej

Posted October 20, 2015
Category Stypendia

Read More »

Zgłoszenia do Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego

Posted October 15, 2015
Category Ogólne
Chcesz działać w Komisji Wyborczej SSPŁ??

Chcesz rozwijać się w Samorządzie Studenckim??

Zapraszam serdecznie zainteresowanych pracą w Komisji Wyborczej SSPŁ do zgłaszania kandydatur!!!

Zadaniami Komisji Wyborczej SSPŁ jest udział w posiedzeniach komisji oraz przeprowadzanie wyborów w organach samorządu w razie zaistnienia wakatu.

W zamian oferujemy nabycie nowych umiejętności, poznanie ciekawych ludzi, dalszy rozwój i pracę na rzecz innych studentów.

Zgłoszenia CV proszę przesyłać na adres m.gawronski@samorzad.p.lodz.pl do 22 października 2015r. (czwartek) do godz. 24.00.

Read More »

Konferencja Sztuka Sukcesu

Posted October 14, 2015
Category Ogólne
Już 7 listopada 2015 roku na Politechnice Łódzkiej odbędzie się konferencja „Sztuka Sukcesu”. Dotyczyć będzie różnych dziedzin nauki oraz świata biznesu. Poruszone zostaną tematy związane z przedsiębiorczością, sukcesem i wszelkimi innowacjami.
W tym roku wypowiadać się będą ludzie, którzy dzięki swojej wytrwałości i umiejętnościom wspięli się na wysokie szczeble kariery zawodowej w znanych korporacjach lub też stworzyli własne firmy, które z sukcesem prosperują na rynku już od dłuższego czasu. Wśród znakomitych gości pojawią się:
  • Pan Michał Grabarz - dyrektor ds. usług i programów firmy Infosys,
  • Panowie Marek Antoniak i Michał Antoniak - założyciele firmy AM Technologia, właściciele patentu kleju MultiBond,
  • Pan Adam Gąsiorek - dyrektor ds. badań i rozwoju Transition Technologies,
  • Pan Jacek Michalak - wiceprezes zarządu ds. rozwoju Grupy Atlas,
  • Pan Artur Urbański - współzałożyciel AMG.net,
  • Pani Magdalena Sobocińska - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz PWSFTviT w Łodzi,
  • Pan Tomasz Kaczmarczyk -  założyciel firmy Blue Brick.
W programie przewidziane są również wystąpienia studentów z różnych polskich uczelni, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach i inspiracjach. Konferencja ma na celu zmotywowanie i zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania ambitnych wyzwań. Obserwując i słuchając tych, którym udało się osiągnąć sukces zawodowy w biznesie będą mieli okazję przekonać się, że warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. Dodatkowo uczestnicy będą mogli porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami, z ludźmi, którzy już ten sukces osiągnęli. W tym celu odbędzie się networking.
Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie www.sztuka-sukcesu.pl oraz na www.facebook.com/sztukasukcesu2015.

Read More »

Dyżury Komisji ds. Pomocy Materialnej w semestrze zimowym

Posted October 13, 2015
Category Stypendia
Dyżury Komisji ds. Pomocy Materialnej w semestrze zimowy w roku akademickim 2015/2016 będą odbywały się w czwartki w godzinach 18.00 - 20.00.

Read More »

Dyżury komisji ds. Zakwaterowań w semestrze zimowych

Posted October 10, 2015
Category Zakwaterowania
Dyżury Komisji ds. Zkawaterowań w semestrze zimowy w roku akademickim 2015/2016 będą odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach 19.00 - 20.00.

Read More »

Stypednia pracodawców w ramach programu Młodzi w Łodzi

Posted October 10, 2015
Category Ogólne
Studenci, 
w ramach programu Młodzi w Łodzi, najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy. Ubiegać się można również o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezplatnym lektoracie języka angielskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej 
http://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/

Read More »

Stypendia Naukowe Miasta Łodzi 2015/2016

Posted October 10, 2015
Category Ogólne
1 października 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków do V edycji Programu stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z tereny Miasta Łodzi.
Studenci I roku studiów stacjonarnych wybranych 55 kierunków łódzkich uczelni, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, oraz doktoranci podejmujący badania w kluczowych dla rozwoju miasta obszarach mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.
Głównym celem uruchomienia miejskiego programu stypendialnego jest stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju Łodzi, a także przyciąganie do Łodzi zdolnej, ambitnej młodzieży, również spoza regionu.
Wyróżnieni studenci otrzymają miesięcznie przez okres jednego roku akademickiego stypendium w wysokości ok. 1000 zł, natomiast doktoranci ok. 2000 zł.
Szczegóły dotyczące warunków udziału w V edycji programu stypendialnego oraz nowe formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie młodziwlodzi.pl (zakładka Inicjatywy > Stypendia Miasta Łodzi).
Miejsce składania wniosków o stypendium naukowe Miasta Łodzi:
Oddział Współpracy z Uczelniami
Biuro Obsługi Inwestora
Departament Architektury i Rozwoju
al. Politechniki 32  p. 202 (II piętro)
93-590 Łódź
W dotychczasowych czterech edycjach programu wyłonionych zostało 62 stypendystów, którzy łącznie otrzymali od miasta wsparcie w wysokości 927.431,00 zł!
Korzystający z programu Stypendyści to wybitnie uzdolnieni młodzi ludzie, którzy legitymują się nie tylko wysoką średnią ocen, ale także dużą aktywnością w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia poza uczelnią oraz rozwijania swoich pasji, w wielu przypadkach wyróżnieni Stypendyści zdobyli więcej niż jeden tytuł w różnych olimpiadach, mają na swoim koncie liczne publikacje oraz ściśle współpracują z biznesem.
Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można również uzyskać pod numerami telefonów: +48 42 638 58 19, +48 42 638 58 67 lub adresem e-mail: m.paluch@uml.lodz.pl, boi@uml.lodz.pl.
Nabór aplikacji potrwa od 1 do 30 października br.!
 
DO POBRANIA:
  1. Nowy wykaz kierunków priorytetowych uprawniających do wystąpienia o stypendium Miasta Łodzi.

Read More »

Zwolnienia z opłaty ubezpieczenia

Posted October 8, 2015
Category Stypendia
Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie netto nie przekracza 470zł, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie.

Podania należy przynosić do biura Samorządu Studenckiego (al. Politechniki 3a - nad stołówką) do 20 października 2015r.

Więcej informacji i wzór podania tutaj.

Read More »

Zdobywanie miejsca w Domu Studenckim w trakcie trwania roku akademickiego

Posted October 7, 2015
Category Zakwaterowania
W trakcie trwania roku akademickiego przyznawanie miejsc na OA PŁ nie odbywa się na podstawie list ogłoszonych w trakcie wcześniejszych rekrutacji (tj. małe wnioski, rekrutacja dla obecnych studentów, rekrutacja dla kandydatów, II tura rekrutacji).

W celu otrzymania miejsca należy złożyć od nowa wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami/potwierdzeniami. Wszystkie informacje dot. wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o miejsce w trakcie trwania roku akademickiego można znaleźć w zakładce "Zakwaterowania". 
 
W razie pytań proszę pisać na adres: komisja.zakwaterowan@samorzad.p.lodz.pl

Read More »

Najbliższy dyżur Komisji ds. Pomocy Materialnej

Posted October 5, 2015
Category Stypendia
W tym tygodniu dyżur Komisji ds. Pomocy Materialnej odbędzie się w piątek 9 października od godziny 18-20.

Read More »

Najbliższe dyżury Komisji ds Zakwaterowań

Posted October 3, 2015
Category Zakwaterowania
W nadchodzącym tygodniu dyżury Komisji ds. Zakwaterowań odbędą się w dniach 5 i 7 października 2015 (poniedziałek i środa) w godzinach 19.00-20.00. 
W razie pytań proszę pisać na adres: komisja.zakwaterowan@samorzad.p.lodz.pl

Read More »

Życzenia od Władz Miasta Łodzi dla studentów

Posted October 2, 2015
Category Ogólne
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska przesyła życzenia dla studentów Łódzkich Uczelni z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/2016

List gratulacyjny

Życzenia od Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej 
 

Read More »