Archive

February 2017

Pierwszy dyżur Komisji ds. Pomocy Materialnej

Posted February 28, 2017
Category Stypendia
Pierwszy dyżur Komisji ds. Pomocy Materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 odbędzie się we wtorek (28 lutego) w godz. 17-18 w biurze SSPŁ (Społeczny Dom Studenta, al. Politechniki 3a, I piętro).

Read More »

Zasady pobierania kaucji za zamieszkanie w domach studenckich

Posted February 25, 2017
Dostępne są już zasady pobierania kaucji za zamieszkanie w Domach Studenckich Politechniki Łódzkiej
dla studentów obcokrajowców studiujących w PŁ w ramach wymiany międzyuczelnianej.
Więcej

Read More »

Wnioski o stypendium rektora

Posted February 23, 2017
Category Stypendia
Terminy składania wniosków o stypendium rektora dla studentów I semestru studiów II stopnia w semestrze letnim 2016/17 zostały zmienione.
Obowiązujące terminy można znaleźć pod linkiem:
www.p.lodz.pl/pl/zmiana-terminu-skladania-wnioskow-stypendium-rektora-dla-studentow-roku-studiow-ii-stopnia

Read More »

Dyżury komisji ds. zakwaterowań na nadchodzący tydzień

Posted February 23, 2017
Category Zakwaterowania
Najbliższy dyżur Komisji ds. zakwaterowań odbędzie się 27 lutego 2017 roku w godzinach 18-19 w Biurze Samorządu Politechniki Łódzkiej (Al. Politechniki 3a, I piętro nad stołówką).
 
Dodatkowo dla osób rekrutujących się na studia II stopnia przewidziane są dodatkowe dyżury w dniach 2 oraz 3 marca 2017 roku w godzinach 18-19. Wymagane dokumenty to Podanie o miejsce w Domu Studenckim oraz wydruk z portalu rekrutacyjnego z informacją o przyjęciu na studia oraz widocznym adresem e-mail.
Zainteresowanych zapraszamy.
 
W razie jakichkolwiek pytań pisz na: komisja.zakwaterowan@samorzad.p.lodz.pl

Read More »

Odbieranie kart parkignowych na semestr letni 2016/17

Posted February 21, 2017
Category Parkingi
Informujemy, że od jutra (tj. od 22 lutego 2017 r.) będzie można odbierać karty parkingowe. Po odbiór zapraszamy do biura Samorządu Studenckiego​ (SDS; al. Politechniki 3a, budynek C-15, I piętro) w godz. 8:00–15:00 w dni robocze.

Lista osób wylosowanych, które otrzymają karty parkingowe na semestr letni 2016/2017

Read More »

Wyniki losowania kart parkingowych na semestr letni 2016/17

Posted February 16, 2017
Category Parkingi
Wczoraj o 20:30 odbyło się losowanie kart parkingowych. Wyniki zaprezentowano w poniższych dokumentach. 

Lista osób wylosowanych, które otrzymają karty parkingowe na semestr letni 2016/2017
Lista rezerwowa do otrzymania karty parkingowej na semestr letni 2016/2017 

​Osoby z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością zamieszczoną w dokumencie, będą informowane o wolnych kartach wjazdowych i możliwości ich otrzymania w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Read More »

Termin losowania kart parkingowych na semestr letni 2016/17

Posted February 15, 2017
Category Parkingi
Publiczne losowanie kart parkingowych odbędzie się dnia 15 lutego 2017 roku, o godzinie 20:30 w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej, mieszczącej się w Społecznym Domu Studenta na al. Politechniki 3a w Łodzi. Udostępniona będzie również transmisja na żywo.

Read More »

Lista osób zakwalifikowana do losowania kart parkingowych – semestr letni 2016/17

Posted February 14, 2017
Category Parkingi
Dostępna jest lista osób zakwalifikowanych do losowania kart parkingowych

Termin losowania zostanie podany wkrótce.

Read More »

Ostatni termin szkolenia z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym

Posted February 12, 2017
Category Ogólne
Informujemy, że ostatnie szkolenie z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym w tym semestrze odbędzie się 13 lutego o godzinie 16:00 w Społecznym Domie Studenta (al. Politechniki 3a, I piętro). 

Przypominamy, że zaliczenie tego szkolenia jest dla studentów I semestru obowiązkowe.

Read More »

Zmiana miejsca składania podań o karty parkingowe

Posted February 7, 2017
Category Parkingi
W najbliższy czwartek i piątek (9 i 10 lutego) biuro Samorządu Studenckiego będzie nieczynne. Podania o karty parkingowe można składać w takich samych godzinach w biurze Osiedla Akademickiego (pokój obok).

Za utrudnienia przepraszamy.

Read More »

Harmonogram przyznawania miejsc postojowych – semestr letni 2016/2017

Posted February 7, 2017
Category Parkingi
Dostępny jest harmonogram przyznawania miejsc postojowych na semestr letni 2016/2017.

Podania będą przyjmowane w dniach od 1 lutego do 13 lutego 2017 r. Można je składać osobiście w biurze Samorządu Studenckiego​ (SDS; al. Politechniki 3a, budynek C-15, I piętro) w godz. 8-15 w dni robocze. Podania można też wysyłać w postaci zeskanowanej na adres podania.parkingi@samorzad.p.lodz.pl.

Uwaga: w najbliższy czwartek i piątek (9 i 10 lutego) biuro Samorządu Studenckiego będzie nieczynne. Podania można składać w biurze Osiedla Akademickiego (pokój obok).

Więcej informacji i regulamin na stronie https://samorzad.p.lodz.pl/parkingi

Read More »