Archive

December 2017

Zmiany dot. wysokości przyznawanych stypendiów

Posted December 21, 2017
Category Stypendia
W dniu 19.12.2017r. Prorektor ds. Studenckich podjął decyzję o:
  • podniesieniu minimalnej wysokości stypendium socjalnego do 150 zł
  • podniesieniu kwoty zwiększenia stypendium rektora dla studentów do 350 zł

Osoby, których dotyczą zmiany, otrzymają wyrównanie kwoty stypendium za minione miesiące od października. 
 

Read More »

Wyniki konkursu na Najlepszego Nauczyciela r. ak. 2016/17

Posted December 20, 2017
Category Ogólne
19 grudnia odbyła się Gala Najlepszego Nauczyciela roku 2016/17. Lista zwycięzców przedstawia się następująco:

Wydział Mechaniczny
dr Marek Małolepszy
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki
mgr Grzegorz Kusztelek
Wydział Chemiczny 
dr hab. inż. Piotr Ulański 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
dr Łukasz Grzejszczak
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
dr inż. Maria Woźniak – Malczewska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
dr Wojciech Grudziński
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
dr hab. inż. Grzegorz Szymański
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
dr inż. Michał Tylman
Kolegium Logistyki
dr Anita Fajczak – Kowalska
Kolegium Gospodarki Przestrzennej
dr inż. arch. Robert Warsza
Centrum Kształcenia Międzynarodowego
dr John Speller
Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej
mgr Karol Kurzejamski

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Read More »