Archive

September 2020

Wyniki losowania kart parkingowych na semestr zimowy 2020/2021

Posted September 16, 2020

Dzisiaj 16.09.2020, odbyło się losowanie kart parkingowych. Wyniki konkursu zaprezentowano w poniższych dokumentach.

Lista osób, które otrzymają karty parkingowe na semestr zimowy 2020/2021
Lista rezerwowa do otrzymania karty parkingowej na semestr zimowy 2020/2021

Osoby z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością zamieszczoną w dokumencie, będą informowane o wolnych kartach wjazdowych i możliwości ich otrzymania w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Read More »

Lista osób zakwalifikowanych do losowania kart parkingowych na semestr ziomowy 2020/2021

Posted September 15, 2020
Category Parkingi

Read More »

Losowanie kart parkingowych na semestr zimowy 2020/2021

Posted September 15, 2020
Category Parkingi
Losowanie kart parkingowych na semestr zimowy 2020/2021 odbędzie się 16.09.2020r. o godzinie 19:30.Transmisję z losowania będzie można śledzić na profilu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej na facebooku.

Read More »

Możliwość otrzymania zwrotu opłaty za dyplom

Posted September 14, 2020
Category Ogólne
Drodzy absolwenci!

Zgodnie z obowiązującymi od października 2019 roku przepisami Uczelnia nie powinna pobierać opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisami. Zgodnie z komunikatem Prorektora ds. studenckich z 17 sierpnia br., wszelkie opłaty pobrane przez Uczelnię z wyżej wymienionych powodów podlegają zwrotowi. Stosowne podania w tej sprawie możecie składać do Prodziekana ds. studenckich na wydziale, na którym skończyliście dany kierunek.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: LINK

Read More »

Komunikat zakwaterowania 2020/2021

Posted September 8, 2020
Category Zakwaterowania
Dostępny jest Komunikat dotyczący zakwaterowań na rok akademicki 2020/2021 określający ostateczne terminy zakwaterowania oraz terminy dyżurów ostatnich szans.

Read More »