Elementy Prawa w Szkolnictwie Wyższym

Uwaga, dot. szkolenia dla kierunku Papiernictwo i poligrafia (29 listopada, 19:00)

Ze względu na problemy z uprzednio stworzonym linkiem został utworzony nowy:

Szkolenie dla kierunku Papiernictwo i Poligrafia, II stopień - niedziela 29 listopada, godz. 19:00-21:00, link dostępu: LINK


Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Na naszej Uczelni każdy student pierwszego roku (I i II stopnia) jest zobligowany do odbycia szkolenia z “Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym”. Wynika to z § 1 komunikatu Prorektora ds. Studenckich z 4 września 2020 r. w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów.

Na szkoleniu dowiecie się, w jaki sposób funkcjonuje Politechnika Łódzka, poznacie swoje prawa i obowiązki oraz zapoznacie się z podstawami funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego. Pomoże Wam to odnaleźć się w nowej, akademickiej rzeczywistości, albo pozwoli Wam przypomnieć sobie, "jak to działa".

Warunki zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie szkolenia, należy wziąć w nim udział oraz wypełnić ankietę po szkoleniu. W ankiecie zawarte są 3 zamknięte pytania kontrolne odnoszące się do treści szkolenia oraz pytania mające na celu ocenić prowadzenie danego szkolenia. Na pytania kontrolne należy odpowiedzieć poprawnie. W razie błędnej odpowiedzi można jeszcze dwukrotnie spróbować wypełnić ankietę. Trzykrotne popełnienie błędu przy odpowiedzi na pytania kontrolne będzie bezpośrednio związane z koniecznością ponownego udziału w szkoleniu. Ankieta dostępna jest do wypełnienia do 17 lutego 2021 r. pod adresem: https://ankieta.samorzad.p.lodz.pl/.

Terminy szkoleń zdalnych

W bieżącym semestrze (sem. zimowy r. ak. 2020/21) zaliczenia odbędą się zdalnie poprzez platformę Microsoft Teams. Każdy kierunek ma przypisany dedykowany termin szkolenia.

Terminy szkoleń dla poszczególnych kierunków będą się pojawiać sukcesywnie - brak podanego niżej szkolenia dla Twojego kierunku nie oznacza, że się nie odbędzie! Prosimy o cierpliwość. 
 

Szkolenie dla kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego - wtorek 3 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/rgmY1de

Szkolenie dla kierunku Wzornictwo (II st.) - czwartek 5 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/fgmUUnd

Szkolenie dla kierunku Wzornictwo (I st.) - czwartek 5 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/TgmIKCv

Szkolenie dla kierunku Planowanie przestrzenne, I stopień - środa 4 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/CgOVzFo

Szkolenie dla kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska, II stopień - sobota 7 listopada godz. 20:00-21:00, link dostępu: https://cutt.ly/mgOVNxq

Szkolenie dla kierunku Budownictwo, II stopień - niedziela 19:00-21:00, link dostępu: https://cutt.ly/hgOV2JT

Szkolenie dla kierunku Biogospodarka, I stopień - poniedziałek 9 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/2gDX4af

Szkolenie dla kierunku Biotechnologia, I stopień - poniedziałek 9 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/MgDCvey

Szkolenie dla kierunku Technologia Kosmetyków, II stopień - wtorek 10 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/XgDCTu7

Szkolenie dla kierunku Sieci i Instalacje w Inżynierii Środowiska, I stopień - wtorek 10 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/NgDC1xV

Szkolenie dla kierunku Architecture Engineering, I stopień - czwartek 12 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/vgDVoOZ

Szkolenie dla kierunku Budownictwo, I stopień - czwartek 12 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/LgDVdlR

Szkolenie dla kierunku Architektura, I stopień - piątek 13 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/igDVhKJ

Szkolenie dla kierunku Menedżer Żywości i Żywienia, I stopień - piątek 13 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/4gDVvXw

Szkolenie dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Inżynieria Zarządzania, I stopień - sobota 14 listopada godz. 19:00-21:00, link dostępu: https://cutt.ly/egDVRk8

Szkolenie dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie, II stopień - sobota 14 listopada godz. 19:00-21:00, link dostępu: https://cutt.ly/3gDVDRl

Szkolenie dla kierunku Budownictwo, II stopień - niedziela 15 listopada godz. 19:00-21:00, link dostępu: https://cutt.ly/ngDVJC8

Szkolenie dla kierunku Papiernictwo i Poligrafia, I stopień - niedziela 15 listopada godz. 19:00-21:00, link dostępu: https://cutt.ly/pg9jnV5

Szkolenie dla kierunku Inżynieria chemiczna i biochemiczna, I stopień - poniedziałek 16 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/vg319Yn

Szkolenie dla kierunku Matematyka Stosowana, II stopień - poniedziałek 16 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/Lg30ogU

Szkolenie dla kierunku Matematyka Stosowana oraz Fizyka Techniczna, I stopień - wtorek 17 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/Ag30zoo

Szkolenie dla kierunku Inżynieria środowiska, II stopień - wtorek 17 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/Tg30ApY

Szkolenie dla kierunku Informatyka stosowana, I stopień - środa 18 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/dg300zN

Szkolenie dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, I stopień - środa 18 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/5g3062o

Szkolenie dla kierunku Inżynieria środowiska, Transport oraz Inżynieria Materiałowa I stopień - czwartek 19 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/Wg33tHc

Szkolenie dla kierunku Transport oraz Inżynieria Materiałowa II stopień - czwartek 19 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/zg33cLt

Szkolenie dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, I stopień - piątek 20 listopada godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/lg33HYu

Szkolenie dla kierunku Architektura, II stopień - poniedziałek 23 listopada, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/Bg5fpw3

Szkolenie dla kierunku Budownictwo, II stopień - poniedziałek 23 listopada, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/Zg5fHsT

Szkolenie dla kierunku Master of Operations Management, Master of Business Studies , Computer Science and Information Technology, II stopień - wtorek 24 listopada, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/0g5grrD


Szkolenie dla kierunku Computer Science, Electronic and Telecommunication Engineering, Industrial Biotechnology, Business and Technology, Gestion et Technologie, Business Studies, Modelling and Data Science (grupa 2), I stopień - środa 25 listopada, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/Jg5gn9O

Szkolenie dla kierunku Mechanical Engineering, Biomedical Engineering and Technologies, Modelling and Data Science (grupa 1), Information Technology, Advanced Biobased and Bioinspired Materials, I stopień - czwartek 26 listopada, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/Fg5gKYX

Szkolenie dla kierunku Papiernictwo i Poligrafia, II stopień - niedziela 29 listopada, godz. 19:00-21:00, link dostępu: https://cutt.ly/Xg5htHC

Szkolenie dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, I stopień - sobota 5 grudnia, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/3hkXs7s

Szkolenie dla kierunku Sieci i Instalacje w Inżynierii Środowiska, I stopień - sobota 5 grudnia, godz. 19:00-21:00, link dostępu: https://cutt.ly/ShkXFY5

Szkolenie dla kierunku Analityka chemiczna, Chemia budowlana, Chemia i Nanotechnologia, I stopień - środa, 9 grudnia, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/zhxn5Op

Szkolenie dla kierunku Informatyka w ochronie środowiska oraz Technologia chemiczna, I stopień - wtorek, 15 grudnia, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/ShxmnCK

Szkolenie dla kierunku Budownictwo, I stopień - sobota 16 stycznia, godz. 14:00-16:00, link dostępu: https://cutt.ly/ejnZq4D

Szkolenie dla kierunku Automatyka i sterowanie robotów, I stopień - niedziela 17 stycznia, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/ijnZG9e

Szkolenie dla kierunku Elektrotechnika, I stopień - sobota 30 stycznia, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/yjnZVov

Szkolenie dla kierunku Informatyka, I stopień - niedziela 31 stycznia, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/FjnZ4kQ

WAŻNE: podczas wchodzenia na webinar KONIECZNIE trzeba podać swoje imię i nazwisko, a w nawiasie skrót nazwy wydziału (np. Jan Kowalski (Mechaniczny)). Jako adres e-mail - adres z numerem indeksu, na którym potrzebujecie zaliczenia szkolenia! Jest to szczególnie kluczowe przy osobach ze studiów magisterskich.
Jeżeli więc na studiach I stopnia korzystałeś(aś) z numeru indeksu 111222, a na studiach II stopnia otrzymałeś(aś) numer 333444, to jako adres e-mail podajesz 333444@edu.p.lodz.pl

Niezastosowanie się do tych zasad opóźni wpisanie zaliczenia. :( 

 

18:00-20:00 – czwartek, 25 czerwca 2020

Link do wejścia na szkolenie jako uczestnik: https://aula2-tulelc.clickmeeting.com/aula2-12617 
Hasło: epwsw
Szkolenie już się odbyło.    

18:00-20:00 – sobota, 27 czerwca 2020

Link do wejścia na szkolenie jako uczestnik: https://aula2-tulelc.clickmeeting.com/aula2-12618 
Hasło: EPwSW Szkolenie już się odbyło.    

18:00-20:00 – wtorek, 30 czerwca 2020

Szkolenie już się odbyło. Opóźnienie szkolenia wynikało z późnego otrzymania od Uczelnianego Centrum Informatycznego linku do przeprowadzenia szkolenia.      Link do wejścia na szkolenie jako uczestnik: https://aula2-tulelc.clickmeeting.com/aula2-12619 
Hasło: EPwSW
(aktualizacja z 17:45) UWAGA: nadal nie otrzymaliśmy od Uczelnianego Centrum Informatycznego danych dostępowych dla prowadzącego szkolenie.
(17:55) Nadal nie otrzymaliśmy danych dostępowych. Istnieje ryzyko, że szkolenie odbędzie się z opóźnieniem albo w ogóle się nie odbędzie.
(18:00) Otrzymaliśmy link dla prowadzącego. Szkolenie odbędzie się, ale z pewnym opóźnieniem. Przepraszamy.

18:00-20:00 – czwartek, 2 lipca 2020

Szkolenie już się odbyło. Opóźnienie szkolenia wynikało z późnego otrzymania od Uczelnianego Centrum Informatycznego linku do przeprowadzenia szkolenia.      Link do wejścia na szkolenie jako uczestnik: https://aula2-tulelc.clickmeeting.com/aula2-12620 
Hasło: EPwSW
(aktualizacja z 17:53) UWAGA: dopiero teraz otrzymaliśmy od Uczelnianego Centrum Informatycznego dane dostępowe dla prowadzącego szkolenie. Szkolenie może się rozpocząć z opóźnieniem.

18:00-20:00 – sobota, 4 lipca 2020

Szkolenie już się odbyło.
Link do wejścia na szkolenie jako uczestnik: https://aula2-tulelc.clickmeeting.com/aula2-12621 
Hasło: EPwSW

18:00-20:00 – wtorek, 7 lipca 2020

Szkolenie odwołane z powodu nieotrzymania w terminie linku dla prowadzącego. Wszystkie osoby oczekujące najmocniej przepraszamy.

(aktualizacja z 17:50) UWAGA: nadal nie otrzymaliśmy od Uczelnianego Centrum Informatycznego danych dostępowych dla prowadzącego szkolenie.
(17:55) Nadal nie otrzymaliśmy danych dostępowych. Istnieje ryzyko, że szkolenie odbędzie się z opóźnieniem albo w ogóle się nie odbędzie.
(18:00) Jesteśmy świadomi, że szkolenie powinno się już rozpocząć, ale niestety jest to niemożliwe bez danych od UCI. Nadal czekamy.
(18:30) Ze względu na nieotrzymanie od Uczelnianego Centrum Informatycznego linku dla prowadzącego zmuszeni jesteśmy odwołać dzisiejsze szkolenie. Zostanie zorganizowany dodatkowy termin. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

18:00-20:00 – czwartek, 9 lipca 2020

Link do wejścia na szkolenie jako uczestnik: https://aula2-tulelc.clickmeeting.com/aula2-12623 
Hasło: EPwSW Szkolenie już się odbyło.

18:00-20:00 – sobota, 11 lipca 2020

Szkolenie już się odbyło.

18:00-20:00 – wtorek, 14 lipca 2020

Szkolenie już się odbyło. Opóźnienie szkolenia wynikało z późnego otrzymania od Uczelnianego Centrum Informatycznego linku do przeprowadzenia szkolenia. 

18:00-20:00 – piątek, 18 września 2020

Szkolenie już się odbyło.

18:00-20:00 – wtorek, 22 września 2020

Link do wejścia na szkolenie jako uczestnik: zostanie podany wkrótce  
Hasło: epwsw
Link dla uczestników – https://aula1-tulelc.clickmeeting.com/aula1-13940   -->

Przepisywanie zaliczeń

Jeżeli otrzymałeś/aś zaliczenie z tego szkolenia nie wcześniej niż w poprzednim roku akademickim, możesz je przepisać. Przepisywanie możliwe jest tylko W RAMACH TEGO SAMEGO STOPNIA STUDIÓW.

Aby przepisać zaliczenie, wyślij maila na adres elementy.prawa@samorzad.p.lodz.pl, podając w treści:

 • Swoje imię i nazwisko
 • Stary numer albumu
 • Wydział i kierunek na którym masz wpisane zaliczenie
 • Nowy numer albumu
 • Wydział i kierunek na którym potrzebujesz wpisu
 • Zrzut ekranu z karty ocen (w załączniku)
  Obecnie szkolenia z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym prowadzą:

 

 • Adrian Korzeniowski
 • Michał Nowicki
 • Mariusz Szymaszkiewicz
 • Paweł Wróblewski
 • Kamil Kozłowski
 • Jakub Wysocki
 • Seweryn Chojnacki
 • Filip Bogacz
 • Natalia Walczak
 • Karolina Domańska
 • Julia Chojnacka
 • Julia Klein
 • Milena Nagel
 
Kontakt do szkoleniowców: szkoleniowcy@samorzad.p.lodz.pl.
 
Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres mailowy: elementy.prawa@samorzad.p.lodz.pl