Elementy Prawa w Szkolnictwie Wyższym

Semestr letni 2020/2021

Terminy szkoleń w semestrze letnim zostaną opublikowane w kwietniu.


Na naszej Uczelni każdy student pierwszego roku (I i II stopnia) jest zobligowany do odbycia szkolenia z “Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym”. Wynika to z § 1 komunikatu Prorektora ds. Studenckich z 4 września 2020 r. w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów.

Na szkoleniu dowiecie się, w jaki sposób funkcjonuje Politechnika Łódzka, poznacie swoje prawa i obowiązki oraz zapoznacie się z podstawami funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego. Pomoże Wam to odnaleźć się w nowej, akademickiej rzeczywistości, albo pozwoli Wam przypomnieć sobie, "jak to działa".

Warunki zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie szkolenia, należy wziąć w nim udział oraz wypełnić ankietę po szkoleniu. W ankiecie zawarte są 3 zamknięte pytania kontrolne odnoszące się do treści szkolenia oraz pytania mające na celu ocenić prowadzenie danego szkolenia. Na pytania kontrolne należy odpowiedzieć poprawnie. W razie błędnej odpowiedzi można jeszcze dwukrotnie spróbować wypełnić ankietę. Trzykrotne popełnienie błędu przy odpowiedzi na pytania kontrolne będzie bezpośrednio związane z koniecznością ponownego udziału w szkoleniu. Ankieta dostępna jest do wypełnienia do 17 lutego 2021 r. pod adresem: https://ankieta.samorzad.p.lodz.pl/.

Terminy szkoleń zdalnych

W bieżącym semestrze (sem. letni r. ak. 2020/21) zaliczenia odbędą się zdalnie poprzez platformę Microsoft Teams. Każdy kierunek otrzyma własny termin szkolenia. Terminy zostaną ustalone wkrótce.
 

Szkolenie z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym - termin dodatkowy - czwartek 9 września godz. 19:00-21:00, link dostępu: LINK. Nastąpiła korekta linku po drobnych problemach technicznych. Prosimy o dołączenie do szkolenia ponownie, korzystając powyższego linku!

 

Szkolenie dla wszystkich kierunków Wydziału Mechanicznego na studiach stacjonarnych II stopnia - poniedziałek 12 kwietnia, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/mcVSe1T

Szkolenie dla wszystkich kierunków Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji na studiach stacjonarnych II stopnia - wtorek 13 kwietnia, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/IcVDWpD

Szkolenie dla wszystkich kierunków Wydziału Mechanicznego na studiach niestacjonarnych II stopnia - niedziela 18 kwietnia, godz. 19:00-21:00, link dostępu: https://cutt.ly/XcVFuxf

Szkolenie dla wszystkich kierunków Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na studiach stacjonarnych II stopnia - poniedziałek 19 kwietnia, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/wcVFWfX

Szkolenie dla wszystkich kierunków Wydziału Chemicznego na studiach stacjonarnych II stopnia - środa 21 kwietnia, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/ZcVGwg6

Szkolenie dla kierunku Biogospodarka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, studia stacjonarne II stopnia - poniedziałek 26 kwietnia, godz. 18:00-20:00, link: https://cutt.ly/FcVGAdd

Szkolenie dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, studia stacjonarne II stopnia - poniedziałek 26 kwietnia, godz. 18:00-20:00, link: https://cutt.ly/gcVHr5C

Szkolenie dla kierunku Biotechnologia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, studia stacjonarne II stopnia - wtorek 27 kwietnia, godz. 18:00-20:00, link: https://cutt.ly/YcVHk3W

Szkolenie dla kierunku Technologia Kosmetyków Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, studia stacjonarne II stopnia - środa 28 kwietnia, godz. 18:00-20:00, link: https://cutt.ly/kcVHHs7

Szkolenie dla wszystkich kierunków Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej na studiach stacjonarnych II stopnia - piątek 7 maja, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/scVJwOg

Szkolenie dla wszystkich kierunków Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji na studiach niestacjonarnych II stopnia - niedziela 20 czerwca, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/1cVJEBj

Szkolenie dla wszystkich kierunków prowadzonych w ramach IFE na studiach stacjonarnych II stopnia (szkolenie prowadzone w języku polskim) - poniedziałek 12 maja, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/WvUyI2c

Szkolenie dla kierunku Inżyniera Chemiczna i Biochemiczna Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, studia stacjonarne II stopnia - środa 5 maja, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/1bzo3L3

Szkolenie dla kierunku Inżyniera Środowiska Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, studia stacjonarne II stopnia - czwartek 6 maja, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/Cbzpoy5

Szkolenie dla kierunku Inżyniera Środowiska Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne II stopnia - sobota 8 maja, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/DbzpkQ6

Szkolenie dla kierunku Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Automatyka i Sterowanie Robotów, WEEIA, studia stacjonarne II stopnia - czwartek 10 czerwca, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/LnUN0Lb

Szkolenie dla kierunku Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, WEEIA, studia stacjonarne II stopnia - czwartek 10 czerwca, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/PnUMkNV

Szkolenie dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych II st. na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji - niedziela 20 czerwca, godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/DbzpkQ6

Szkolenie z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym - termin dodatkowy - 5 lipca godz. 18:00-20:00, link dostępu: https://cutt.ly/UWRb6k3

Szkolenie z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym - termin dodatkowy - czwartek 9 września godz. 19:00-21:00, link dostępu: https://cutt.ly/RmgavHZ

 

 

 

Nieobecność na szkoleniu

W przypadku nieobecności na szkoleniu można przyjść na dowolny inny termin, bez informowania nas o tym. Pojawiają się one sukcesywnie w trakcie trwania zajęć. Należy zgodnie z instrukcjami prowadzącego wpisać się na listę oraz wypełnić ankietę.

Przepisywanie zaliczeń

Jeżeli otrzymałeś/aś zaliczenie z tego szkolenia nie wcześniej niż w poprzednim roku akademickim, możesz je przepisać. Przepisywanie możliwe jest tylko W RAMACH TEGO SAMEGO STOPNIA STUDIÓW.

Aby przepisać zaliczenie, wyślij maila na adres elementy.prawa@samorzad.p.lodz.pl, podając w treści:

 • Swoje imię i nazwisko
 • Stary numer albumu
 • Wydział i kierunek na którym masz wpisane zaliczenie
 • Nowy numer albumu
 • Wydział i kierunek na którym potrzebujesz wpisu
 • Zrzut ekranu z karty ocen (w załączniku)
  Obecnie szkolenia z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym prowadzą:

 

 • Adrian Korzeniowski
 • Michał Nowicki
 • Mariusz Szymaszkiewicz
 • Paweł Wróblewski
 • Kamil Kozłowski
 • Jakub Wysocki
 • Seweryn Chojnacki
 • Filip Bogacz
 • Natalia Walczak
 • Karolina Domańska
 • Julia Chojnacka
 • Julia Klein
 • Milena Nagel
 
Kontakt do szkoleniowców: szkoleniowcy@samorzad.p.lodz.pl.
 
Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres mailowy: elementy.prawa@samorzad.p.lodz.pl