Skład Komisji ds. Kształcenia i kontakt

 

Komisja ds. Kształcenia dba o podnoszenie jakości kształcenia na uczelni m.in. poprzez ankietyzację. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem szkoleń z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym, które mają na celu uświadamianie studentów w zakresie ich praw i obowiązków. Komisja organizuje również inne szkolenia, m.in. Bezpieczne Praktyki i Środowisko. Pomaga również studentom w porozumiewaniu się z pracownikami uczelni i rozwiewa wątpliwości związane z zapisami w Regulaminie Studiów PŁ.

 

Przewodniczący:                  
Przemysław Kucharskip.kucharski@samorzad.p.lodz.pl
             
Członkowie: 
Adrian Korzeniowskia.korzeniowski@samorzad.p.lodz.pl
Krystian Siczek, k.siczek@samorzad.p.lodz.pl
Daniel Stańczak d.stanczak@samorzad.p.lodz.pl
Mariusz Szymaszkiewiczm.szymaszkiewicz@samorzad.p.lodz.pl
Sylwia Zyburas.zybura@samorzad.p.lodz.pl
 
Kontakt do komisji:                ksztalcenie@samorzad.p.lodz.pl  lub   prawastudenta@samorzad.p.lodz.pl