Strona 1 z 1

Zapomoga na szkła kontaktowe

PostNapisane: 2012-05-04, 17:38
przez migotka
Witam;) Niedawno dowiedziałam się, że jest możliwość uzyskania zapomogi, jeśli ktoś ma wadę wzroku ( ja mam -4,75; -4,75) i nosi szkła kontaktowe, tylko na jakiej zasadzie to działa? Muszę przedstawić jakieś faktury, kwity od mojego okulisty, podanie?

Re: Zapomoga na szkła kontaktowe

PostNapisane: 2012-05-05, 13:19
przez rgg
w webdziekaniacie jest Podanie o zapomogę

Re: Zapomoga na szkła kontaktowe

PostNapisane: 2012-05-06, 10:37
przez migotka
Możliwe, dzięki :) ale w jaki sposób mam udokumentować swoją potrzebę na szkła kontaktowe? dołączenie paragonu chyba nie wystarczy, muszę mieć jakieś zaświadczenie od lekarza? I czy to jest wypłata jeden raz, czy co jakiś czas?

Re: Zapomoga na szkła kontaktowe

PostNapisane: 2012-05-06, 12:45
przez rgg
http://www.weeia.p.lodz.pl/cms/zalaczon ... udenci.pdf

Rozdział V:
ZAPOMOGI
1. Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej.

2. Domniemywa się, że przejściowo trudna sytuacja materialna studenta następuje w
następstwie zdarzeń taki jak np.: śmierć członka rodziny studenta, nagła ciężka choroba
studenta lub członka jego rodziny, klęska żywiołowa (np.: pożar, powódź), kradzież, urodzenie
dziecka przez studentkę lub którego ojcem jest student, konieczność zmiany okularów przez
studenta. W przypadku urodzenia się dziecka, którego rodzice są studentami PŁ, przysługują im
dwie zapomogi (każdemu z rodziców przysługuje zapomoga), natomiast w przypadku
urodzenia się więcej niż jednego dziecka – zapomoga przysługuje na każde z dzieci.

3. Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumen-tować oraz dokładnie opisać obrazując sytuację w jakiej znalazł się student (i jego rodzina) na
skutek ww. zdarzenia. W przypadku zdarzenia losowego wiążącego się z kosztami
poniesionymi przez studenta lub członka rodziny studenta, którego dot. to zdarzenie, do
wniosku należy dołączyć imienne faktury dokumentujące poniesione wydatki. Zapomoga na
okulary (szkła kontaktowe) w kwocie do 100 zł może zostać przyznana po przedstawieniu
imiennej faktury zakupu oraz zaświadczenia od okulisty stwierdzającego potrzebę ich
stosowania.
[...]

Re: Zapomoga na szkła kontaktowe

PostNapisane: 2012-08-01, 7:40
przez migotka
Imienna zapomoga, czyli moje imię i nazwisko? i czy potrzebne są na tej fakturze jakieś dane uczelni, nip czy cos?

Re: Zapomoga na szkła kontaktowe

PostNapisane: 2012-08-04, 0:12
przez momus
Na stronie samorządu jest podanie o zapomogę, je wypełniasz. Tak wypełnisz swoimi danymi i długopisem (nie moczem ;) ). Faktura ma być imienna, to znaczy na ciebie, a to znaczy że żadnych danych uczelni nie potrzebujesz. Faktura ma być wystawiona na ciebie.

Nie zapomnij o recepcie na okulary/szkła.

No i na koniec, potrzebne są oryginały, jednak z doświadczenia wiem, że faktura może też pełnić role gwarancji. Zatem możesz zrobić ksero faktury i recepty, ale musisz zabrać i ksero i oryginał za sobą. Osoba przyjmująca wniosek sprawdzi czy kopia jest wierna oryginałowi i przystawi stosowny stempelek i zostawi autograf. To wszystko. No może nie. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałaś z pomocy materialnej na PŁ, ta nie ma twojego numeru konta, musisz go zanieść do kwestury.

W moim przypadku po 2 tygodniach miałem już w dziekanacie do odebrania dedycję, a po miesiącu kasę na koncie :)

P.S. podanie zanosisz do samorządu, ale decyzje o przyznaniu bądź nie odbierasz w swoim dziekanacie