UWAGA!

Forum zostało zamknięte w 2015 roku i znajdujące się tu informacje są nieaktualne. W zależności od sprawy potrzebne informacje znajdziesz na stronie SSPŁ:


Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej Ci informacji, zwróć się do odpowiedniej komisji SSPŁ lub napisz na adres prezydium@samorzad.p.lodz.pl.

Kredyt studencki

Stypendia socjalne, za wyniki w nauce, stypendia dla sportowców, zapomogi, dopłaty

Kredyt studencki

Postprzez malenka » 2008-11-09, 11:03

Witam mam pytanie

Chciałabym zapytać - jeśli ktoś wie - na jakich zasadach można starać sie o kredyt studencki tzn. kiedy można go wziąść i jakie są warunki spłacania. i czy wogóle na naszej uczelni jest coś takiego jak kredyt studencki

pozdrawiam i czekam na odpowiedz
mała
malenka
 
Posty: 90
Dołączył(a): 2007-08-14, 13:26
Lokalizacja: Łódź

Samorząd Studencki PŁ

Samorząd Studencki PŁ
 

Re: Kredyt studencki

Postprzez green » 2008-11-09, 11:32

Proszę, wszystko o kredytach na PŁ:
http://samorzad.p.lodz.pl/kredyty_studenckie.html

PS. A nie lepiej do providenta :D
Avatar użytkownika
green
 
Posty: 46
Dołączył(a): 2008-09-12, 20:14

Re: Kredyt studencki

Postprzez girlie » 2008-11-10, 20:16

a jakieś bardziej aktualne dane?
Avatar użytkownika
girlie
 
Posty: 222
Dołączył(a): 2006-01-08, 19:09
Lokalizacja: Łódź

Re: Kredyt studencki

Postprzez green » 2008-11-10, 20:18

Samorząd al.Politechniki :)

pzdro
Avatar użytkownika
green
 
Posty: 46
Dołączył(a): 2008-09-12, 20:14

Re: Kredyt studencki

Postprzez Ewa Trzeciak » 2008-11-10, 21:39

KREDYTY STUDENCKIE

Co to takiego „kredyt studencki”?
Kredyt studencki to kredyt komercyjny (wprowadzony w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego), ale jego oprocentowanie jest niskie – wynosi nie mniej niż połowa stopy redyskontowej NBP. Mały procent wynika z dofinansowania odsetek przez budżet państwa.

Kto może otrzymać kredyt?
Kredyt ten mogą otrzymać studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia; a także doktoranci. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej- gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy progu, który zostanie oszacowany po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt, tj. na początku grudnia 2008.W roku akademickim 2005/2006 wynosił on 1.600 zł, w roku 2006/2007 - 1.900 zł, zaś w roku 2007/2008 - 2.200 zł.

Ile wynosi rata kredytu?

Kredyt studencki nie jest wypłacany jednorazowo. Otrzymujesz go przez 10 miesięcy w ciągu roku, przez cały okres trwania studiów (nie dłużej niż 6 lat, nie licząc urlopów). Studia I i II stopnia są traktowane łącznie - nie trzeba np. ponownie składać wniosku. Jeśli kontynuujesz naukę na studiach doktoranckich, kredyt może zostać przedłużony na kolejne 4 lata. Miesięczna rata kredytu wynosi 600 zł. Można też otrzymać niższą ratę kredytu - 400 zł, lecz dotyczy to tylko studentów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o kredyt.
Kredyt studencki uzależniony jest od tego, czy nadal jest się studentem, dlatego warunek kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach to przedłożenie bankowi kredytującemu zaświadczenia potwierdzającego, że kredytobiorca jest studentem, w terminie do 31 marca (za I semestr) i 31 października (za II semestr) .
Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Kiedy spłaca się kredyt?
Po skończeniu (lecz nie przerwaniu!) studiów otrzymasz maksymalnie 2 lata karencji - w tym czasie nie spłacasz nic. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat. Odsetki są największą zaletą kredytu studenckiego. W okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu nie spłacasz odsetek od kredytu- pokrywa je BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Czy kredyt może zostać umorzony?
Tak, ze względu na:
• Twoją trudną sytuację życiową (umorzenia do 6000zł)
• Trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (choroba, wypadek, niepełnosprawność)
• Twoje dobre wyniki w nauce (20% umorzenia za ukończenie studiów wśród 5% najlepszych na uczelni, co definiuje odpowiednie zarządzenie Rektora).
Wnioski o umorzenie kredytu z tych tytułów należy składać do Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i działającej przy ministerstwie.
Jeśli zarabiasz niewiele, bank zmniejszy Ci wysokość raty do 20% miesięcznego wynagrodzenia.

Jak wnioskować o kredyt, czyli „step by step”
W jednym wybranym spośród wymienionych poniżej banków otrzymasz do wypełnienia wniosek o kredyt studencki, a także wykaz niezbędnych dokumentów. Termin składania takiego wniosku upływa 15 listopada 2008.

W banku mogą poprosić Cię o dołączenie:
a) aktualnego zaświadczenia o studiach z uczelni lub jednostki prowadzącej studia doktoranckie,
b) dokumentów potwierdzających dane dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu (dowód osobisty, legitymacja studencka, etc.),
c) informacji o dotychczas ukończonych studiach wyższych/doktoranckich
d) oświadczenia studenta o liczbie osób w rodzinie (przeważnie jest to punkt we wniosku o kredyt studencki),
e) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych studenta oraz członków jego rodziny (informacje te posłużą bankowi do wyliczenia dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do pierwszeństwa w uzyskaniu kredytu),
f) danych poręczycieli kredytu,
g) innych dokumentów potrzebnych do wyliczenia dochodu na osobę w rodzinie np. potwierdzających samodzielność finansową studenta lub utratę stałego źródła dochodu członka rodziny,
h) oświadczenia o liczbie osób w rodzinie.


Co się dzieje po złożeniu wniosku?

Około 14 dni po ostatecznym terminie składania wniosków o kredyt Minister ogłosi maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki lub kredytu. Wówczas jeżeli dochód, jaki wpisałeś do wniosku będzie niższy, bank zaprosi Cię wraz z poręczycielami do podpisania umowy kredytowej. Pierwsze pieniądze dla nowych kredytobiorców, ze względów organizacyjnych wpłyną w następnym roku (z wyrównaniem od października). Bank najpóźniej do 15 lutego poinformuje Cię, czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. Jeśli nie – do 28 lutego możesz złożyć ponownie wniosek o kredyt w innym banku.


W którym banku uzyskam kredyt?
Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to:
• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., http://www.bgz.pl,
• Bank PEKAO S.A., http://www.pekao.com.pl,
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, http://www.bankbps.pl
• Bank Zachodni WBK S.A., http://www.bzwbk.pl
• Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., http://www.gbw.com.pl
• Kredyt Bank S.A., http://www.kredytbank.pl
• PKO Bank Polski S.A, http://www.pkobp.pl.


Jakaś podstawa prawna?

Więcej informacji znajdziesz w:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371).


/* Te informacje umieszczałam w informatorze dla studentów 1 roku, są one jak najbardziej aktualne :) */
Avatar użytkownika
Ewa Trzeciak
Rada Studentów
 
Posty: 2056
Dołączył(a): 2006-09-23, 21:51
Lokalizacja: VIII DS / Ericpol ;)

Re: Kredyt studencki

Postprzez Arek Pawlak » 2008-11-11, 3:40

Ewa Trzeciak napisał(a):Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Kredyt nie jest również wypłacany w czasie powtarzania, nawet jeśli student robi awansem kolejny semestr. Prosty przykład student zalicza pierwszy rok i i pierwszy semestr 2 roku.(tj. semestr 3) Na czwartym semestrze zostaje wstrzymany z powodu braków punktów(zostaje np.skierowany na płatne powtarzanie 3 semestru - ma braki tam), ale robi awansem V (3 rok I semestr). Wtedy nie będzie wypłacany mu kredyt. Nie będzie on tez mu nigdy zwrócony - po prostu przepada. Jeśli zdarzy się podobna sytuacja na VI semestrze(drugi awans) - wtedy student caly rok jest bez wyplat kredytu. Wtedy dajmy na to wraca na "normalny tok studiow" - zaliczyl wszystko - zatem jest na roku IV semestrze VII. Za III rok studiów nie otrzyma wypłat kredytu - z interpretacji przepisów stosowanych przez banki - studenta nie bylo nigdy na III roku... dwa razy robił 2 rok a trzeciego wcale, dlatego należy mu się wyplata kredyt za rok 1,2,4,5
Owszem ma potem po studiach mniej do spłaty, ale i nie ma za co je skończyć.. Sytuacja może wydaje się wydumana, ale niejednokrotnie się zdarza.....

Jeszcze ważne jest to co jest również na podanej wyżej stronie samorzadu(poniżej zaktualizowane ze strony internetowej MNiSW)

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku sierot - 100%. Poręczenie BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.

W 2001 roku wprowadzono wspierane przez resort edukacji zmiany w przepisach, dające możliwość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich. O poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do wykorzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ubiegając się o uzyskanie poręczenia Agencji należy w oddziale banku współpracującego z Agencją przedłożyć następujące dokumenty:

* wniosek o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze określonym przez ARiMR,
* dokumenty świadczące o dochodach w rodzinie,
* zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
* zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wys. 100%)

W zakresie udzielania poręczeń ARiMR zawarła umowy o współpracy z dwoma bankami:

* Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.,
* Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.


Ewa Trzeciak napisał(a):(...)przedłożenie bankowi kredytującemu zaświadczenia(...) w terminie do 31 marca (za I semestr) i 31 października (za II semestr) .

Banki często przedłużają te terminy gdy studenci nie są w stanie donieść zaświadczeń(bo np. panie w dziekanacie maja tyle ważnych spraw że nie mają czasu zweryfikować indeksów... ).
Odwoławcza Komisja Stypendialna
Arek Pawlak
 
Posty: 28
Dołączył(a): 2007-10-20, 14:50

Re: Kredyt studencki

Postprzez michałek » 2008-11-18, 20:58

termin przepadł15 listopada?
michałek
 
Posty: 6
Dołączył(a): 2008-07-23, 0:49

Re: Kredyt studencki

Postprzez Arek Pawlak » 2008-11-18, 22:37

Wybierz się do któregoś banku który udziela takich kredytów(tzn. ma umowę na zawieranie takich kredytów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) i zapytaj czy da się jeszcze coś w tej sprawie zdziałać. Generalnie termin upłynął 15 listopada, ale może uda Ci się jeszcze coś załatwić bo mamy 18 listopada :)
Odwoławcza Komisja Stypendialna
Arek Pawlak
 
Posty: 28
Dołączył(a): 2007-10-20, 14:50

Re: Kredyt studencki

Postprzez gerix » 2015-03-20, 13:41

Nie wiem czy temat nadal aktualny, ale jakby ktoś szukał to może sie przyda. Długo szukalem info o kredytach studenckich. Bylem w kilku bankach i pytalem. W końcu wziąłem w PKO BP. Ja akurat brałem przy rondzie solidarności w oddziale 27, spoko babka mi wszystko wyjaśniała, miło i kompetentnie. Korzystam do dziś i jestem zadowolony. Jakby ktoś szukał informacji to to jest do nich numer 42 670 56 70
gerix
 
Posty: 1
Dołączył(a): 2015-03-20, 13:37


Powrót do Pomoc materialna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron