Grupy kierunkowe na Facebooku

Jako Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej stworzyliśmy dla Was oficjalne grupy Waszych kierunków na Facebooku. Grupy te będą służyć do bieżącej komunikacji z kolegami i koleżankami z roku. Zachęcamy do dołączania! :)

Wydział Mechaniczny (W1)

Automatyka i Robotyka WM PŁ 2019
Energetyka WM PŁ 2019
Inżynieria Materiałowa WM PŁ 2019
Mechanika i Budowa Maszyn WM PŁ 2019
Mechanical Engineering (IFE) Wydział Mechaniczny PŁ 2019

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (W2)

 
Automatyka i Sterowanie Robotów WEEIA PŁ 2019
Elektronika i Telekomunikacja WEEIA PŁ 2019
Elektrotechnika WEEIA PŁ 2019
Elektrotechnika (język angielski) WEEIA PŁ 2019
Informatyka WEEIA PŁ 2019
Inżynieria biomedyczna WEEIA PŁ 2019
Mechatronika WEEIA PŁ 2019
Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami WEEIA PŁ 2019
Transport WEEIA PŁ 2019
Biomedical Engineering (IFE) WEEIA PŁ 2019
Computer Science (IFE) WEEIA PŁ 2019
Electronic and Telecommunication Engineering (IFE) WEEIA PŁ 2019

Studia niestacjonarne

Automatyka i Sterowanie Robotów (niestacjonarne) WEEIA PŁ 2019
Informatyka (niestacjonarne) WEEIA PŁ 2019
Mechatronika (niestacjonarne) WEEIA PŁ 2019
Transport (niestacjonarne) WEEIA PŁ 2019

Wydział Chemiczny (W3)

Analityka Chemiczna Chemiczny PŁ 2019
Chemia Chemiczny PŁ 2019
Chemia Budowlana Chemiczny PŁ 2019
Nanotechnologia Chemiczny PŁ 2019
Technologia Chemiczna Chemiczny PŁ 2019
Advanced Biobased and Bioinspired Materials (IFE) Chemiczny PŁ 2019

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (W4)

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego WTMiWT PŁ 2019
Włókiennictwo i Przemysł Mody WTMiWT PŁ 2019
Wzornictwo WTMiWT PŁ 2019

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (W5)

Biogospodarka BiNoŻ PŁ 2019
Biotechnologia BiNoŻ PŁ 2019
Menedżer Żywności i Żywienia BiNoŻ PŁ 2019
Technologia żywności i żywienia człowieka BiNoŻ PŁ 2019
Industrial Biotechnology (IFE) BiNoŻ PŁ 2019

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (W6)

Architektura BAIŚ PŁ 2019
Architektura (język angielski) BAIŚ PŁ 2019
Budownictwo BAIŚ PŁ 2019
Planowanie Przestrzenne BAIŚ PŁ 2019
Sieci i Instalacje w Inżynierii Środowiska BAIŚ PŁ 2019

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (W7)

Fizyka Techniczna WFTIMS PŁ 2019
Fizyka techniczna (język angielski)/Science and Technology (IFE) WFTIMS PŁ 2019
Informatyka Stosowana WFTIMS PŁ 2019
Matematyka Stosowana WFTIMS PŁ 2019
Information Technology (IFE) WFTIMS PŁ 2019

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (W9)

Inżynieria Zarządzania WZiIP PŁ 2019
Logistyka WZiIP PŁ 2019
Papiernictwo i Poligrafia WZiIP PŁ 2019
Zarządzanie WZiIP PŁ 2019
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WZiIP PŁ 2019
Business and Technology (IFE) WZiIP PŁ 2019
Gestion et Technologie (IFE) WZiIP PŁ 2019
Zarządzanie (język angielski) WZiIP PŁ 2019

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (W10)

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ 2019
Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna WIPOŚ PŁ 2019
Inżynieria Środowiska WIPOŚ PŁ 2019

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)

Advanced Biobased and Bioinspired Materials (IFE) Chemiczny PŁ 2019
Biomedical Engineering (IFE) WEEIA PŁ 2019
Business and Technology (IFE) WZiIP PŁ 2019
Computer Science (IFE) WEEIA PŁ 2019
Electronic and Telecommunication Engineering (IFE) WEEIA PŁ 2019
Gestion et Technologie (IFE) WZiIP PŁ 2019
Industrial Biotechnology (IFE) BiNoŻ PŁ 2019
Information Technology (IFE) WFTIMS PŁ 2019
Management (IFE) WZiIP PŁ 2019
Mechanical Engineering (IFE) WM PŁ 2019
Fizyka techniczna (język angielski)/Science and Technology (IFE) WFTIMS PŁ 2019