Grupy kierunkowe na Facebooku

Jako Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej stworzyliśmy dla Was oficjalne grupy Waszych kierunków na Facebooku. Grupa będzie służyć do bieżącej komunikacji między Studentami. Znajdźcie swój Wydział oraz Kierunek i poproście o dołączenie do odpowiedniej grupy.

Wydział Mechaniczny

Automatyka i robotyka Mechaniczny Pł 2017
Energetyka Wydział Mechaniczny PŁ 2017
Inzynieria Materialowa Wydzial Mechaniczny PŁ 2017
Mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaczniny PŁ 2017
Transport Wydział Mechaniczny PŁ 2017
Inżynieria Produkcji Wydział Mechaniczny PŁ 2017
Mechatronika Wydział Mechaniczny PŁ 2017
Inżynieria Kosmiczna Wydział Mechaniczny PŁ 2017

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Informatyka WEEIA PŁ 2017
Elektronika i Telekomunikacja WEEIA PŁ 2017
Elektrotechnika WEEIA PŁ 2017
Automatyka i robotyka WEEIA PŁ 2017
Transport WEEIA PŁ 2017
Energetyka WEEIA PŁ 2017
Mechtronika WEEIA PŁ 2017
Inżynieria Biomedyczna WEEIA PŁ 2017
Inżynieria bezpieczństwa pracy WEEIA PŁ 2017
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA PŁ 2017

Wydział Chemiczny

Nanotechnologia WCh PŁ 2017
Chemia WCh PŁ 2017
Chemia Budowlana WCh PŁ 2017
Technologia Chemiczna WCh PŁ 2017
Ochrona Środowiska WCh PŁ 2017
Inżynieria Materiałowa WCh PŁ 2017

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Wzornictwo WTMiWT PŁ 2017
Włókiennictwo WTMiWT PŁ 2017
Inżynieria Materiałowa WTMiWT PŁ 2017
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy WTMiWT PŁ 2017
Włókiennictwo i Przemysł Mody WTMiWT PŁ 2017
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego WTMiWT PŁ 2017

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Biogospodarka WBiNoŻ PŁ 2017
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka WBiNoŻ PŁ 2017
Biotechnologia WBiNoŻ PŁ 2017
Biotechnologia Środowiska WBiNoŻ PŁ 2017

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Budownictwo WBAIŚ PŁ 2017
Architektura WBAIŚ PŁ 2017
Architecture Engineering IFE PŁ 2017
Inżynieria Środowiska WBAIŚ PŁ 2017

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Informatyka WFTIMS PŁ 2017
Matematyka WFTIMS PŁ 2017
Matematyka Stosowana WFTIMS PŁ 2017
Fizyka Techniczna WFTIMS PŁ 2017

Wydział Organizacji i Zarządzania

Zarządzanie WOiZ PŁ 2017
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WOiZ PŁ 2017
Inżynieria Zarządzania WOiZ PŁ 2017
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy WOiZ PŁ 2017

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Inżynieria Biochemiczna WIPOŚ PŁ 2017
Inżynieria Procesowa WIPOŚ PŁ 2017
Inżynieria Środowiska WIPOŚ PŁ 2017
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ 2017

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

Gospodarka Przestrzenna KGP PŁ 2017

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Papiernictwo i Poligrafia IPiP PŁ 2017

Kolegium Towaroznawstwa

Towaroznawstwo KT PŁ 2017

Kolegium Logistyki

Logistyka KL PŁ 2017

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Mechanical Engineering and Applied Computer Science IFE PŁ 2017
Gestion et Technologie IFE PŁ
Biotechnology IFE PŁ 2017
Telecommunications and Computer Science IFE PŁ 2017
Science and Technology IFE PŁ 2017
Biomedical Engineering IFE PŁ 2017
Computer Science IFE PŁ 2017
Information Technology IFE PŁ 2017
Business and Technology IFE PŁ 2017
Management IFE PŁ 2017