Grupy kierunkowe na Facebooku

Jako Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej stworzyliśmy dla Was oficjalne grupy Waszych kierunków na Facebooku. Grupy te będą służyć do bieżącej komunikacji z kolegami i koleżankami z roku. Zachęcamy do dołączania! :)

Wydział Mechaniczny (W1)

Automatyka i Robotyka WM PŁ 2020
Energetyka WM PŁ 2020
Inżynieria Materiałowa WM PŁ 2020
Mechanika i Budowa Maszyn WM PŁ 2020
Transport WM PŁ 2020

Studia niestacjonarne

Mechanika i Budowa Maszyn (niestacjonarne) WM PŁ 2020

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (W2)

 
Automatyka i Sterowanie Robotów WEEIA PŁ 2020
Elektronika i Telekomunikacja WEEIA PŁ 2020
Elektrotechnika WEEIA PŁ 2020
Informatyka WEEIA PŁ 2020
Inżynieria biomedyczna WEEIA PŁ 2020
Mechatronika WEEIA PŁ 2020
Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami WEEIA PŁ 2020

Studia niestacjonarne

Automatyka i Sterowanie Robotów (niestacjonarne) WEEIA PŁ 2020
Informatyka (niestacjonarne) WEEIA PŁ 2020
Elektrotechnika (niestacjonarne) WEEIA PŁ 2020

Wydział Chemiczny (W3)

Analityka Chemiczna Chemiczny PŁ 2020
Chemia Chemiczny PŁ 2020
Chemia Budowlana Chemiczny PŁ 2020
Nanotechnologia Chemiczny PŁ 2020
Technologia Chemiczna Chemiczny PŁ 2020
Informatyka w Ochronie Środowiska Chemiczny PŁ 2020

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (W4)

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego WTMiWT PŁ 2020
Włókiennictwo i Przemysł Mody WTMiWT PŁ 2020
Wzornictwo WTMiWT PŁ 2020

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (W5)

Biogospodarka BiNoŻ PŁ 2020
Biotechnologia BiNoŻ PŁ 2020
Menedżer Żywności i Żywienia BiNoŻ PŁ 2020
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka BiNoŻ PŁ 2020

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (W6)

Architektura BAIŚ PŁ 2020
Budownictwo BAIŚ PŁ 2020
Planowanie Przestrzenne BAIŚ PŁ 2020
Sieci i Instalacje w Inżynierii Środowiska BAIŚ PŁ 2020

Studia niestacjonarne

Budownictwo (niestacjonarne) WBAIŚ PŁ 2020
Sieci i Instalacje w Inżynierii Środowiska (niestacjonarne) WBAIŚ PŁ 2020

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (W7)

Fizyka Techniczna WFTIMS PŁ 2020
Informatyka Stosowana WFTIMS PŁ 2020
Matematyka Stosowana WFTIMS PŁ 2020

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (W9)

Inżynieria Zarządzania WZiIP PŁ 2020
Logistyka WZiIP PŁ 2020
Papiernictwo i Poligrafia WZiIP PŁ 2020
Zarządzanie WZiIP PŁ 2020
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WZiIP PŁ 2020

Studia niestacjonarne

Inżynieria Zarządzania (niestacjonarne) WZiIP PŁ 2020
Papiernictwo i Poligrafia (niestacjonarne) WZiIP PŁ 2020
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (niestacjonarne) WZiIP PŁ 2020

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (W10)

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ 2020
Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna WIPOŚ PŁ 2020
Inżynieria Środowiska WIPOŚ PŁ 2020

Studia niestacjonarne

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy (niestacjonarne) WIPOŚ PŁ 2020

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)

Mechanical Engineering (IFE) WM PŁ
Architecture (IFE) WBAIŚ PŁ
Biomedical Engineering and Technologies (IFE) WEEIA PŁ
Computer Science (IFE) WEEIA PŁ
Electronic and Telecommunication Engineering (IFE) WEEIA PŁ
Advanced Biobased and Bioinspired Materials (IFE) Chemiczny PŁ
Industrial Biotechnology (IFE) BiNoŻ PŁ
Information Technology (IFE) FTIMS PŁ
Modelling and Data Science (IFE) FTIMS PŁ
Gestion et Technologie (IFE) WZiIP PŁ
Business Studies (IFE) WZiIP PŁ
Business and Technology (IFE) WZiIP PŁ