Karta Mieszkańca OA PŁ

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres osiedle@samorzad.p.lodz.pl.


Pytania i odpowiedzi

 1. Czym jest Karta Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej?
  Jest to dokument nadający posiadaczowi możliwość przebywania po godzinie 23:00 na terenie innego domu studenckiego, niż zamieszkały przez studenta. 
 2. Kto może otrzymać taką kartę?
  Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej (nie będący uczestnikiem programu Erasmus), który prawidłowo złoży podanie o Kartę Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej. Zgodnie z Regulaminem Porządkowym Domów Studenckich na Osiedlu Akademickim Politechniki Łódzkiej:

  § 33

  1. Kartą Mieszkańca OA PŁ, zwaną dalej Kartą Mieszkańca, nazywamy imienny dokument uprawniający jej posiadacza do przebywania w dowolnym pokoju DS w ciągu całej doby, bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.
  2. Karta Mieszkańca przysługuje każdemu Mieszkańcowi OA PŁ.

 3. Jak złożyć podanie o przedłużenie ważności Karty Mieszkańca OAPŁ?
  Podanie należy wydrukować, następnie wypełnić oraz udać się do administracji akademika po potwierdzenie zamieszkania danego DS-u. Następnie należy wykonać skan tego dokumentu i przesłać poprzez formularz znajdujący się pod adresem https://samorzad.p.lodz.pl/przedluzenie-karty-mieszkanca.
  Podanie w wersji papierowej należy zachować do momentu przedłużenia Karty Mieszkańca. Wówczas przy przedłużaniu Karty, należy okazać podanie.
 4. Jak złożyć podanie o Kartę Mieszkańca OAPŁ?
  Podanie należy wydrukować, następnie wypełnić oraz udać się do administracji akademika po potwierdzenie zamieszkania danego DS-u. Następnie należy wykonać skan tego dokumentu i wraz ze zdjęciem przesłać poprzez formularz znajdujący się pod adresem www.samorzad.p.lodz.pl/karta-mieszkanca
  Podanie w wersji papierowej należy zachować do momentu odbioru Karty Mieszkańca. Wówczas przy odbiorze Karty, należy okazać podanie.
 5. Jakie zdjęcie jest potrzebne?
  Do podania należy załączyć fotografię przedstawiającą twarz osoby ubiegającej się o Kartę Mieszkańca (zdjęcie portretowe do dokumentów). Więcej informacji w sekcji "Zdjęcia".
 6. Jak wygląda Karta Mieszkańca Osiedla Akademickiego?
  ​​Karta mieszkańca OA PŁ

Dokumenty dotyczące Karty Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej

 1. Regulamin przyznawania i korzystania z Kart Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej
 2. Podanie o Kartę Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej
 3. Podanie o przedłużenie ważności Karty Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: osiedle@samorzad.p.lodz.pl
 
Wyrabiam nową kartę | Przedłużam starą kartę