Karta Mieszkańca OA PŁ

Od dnia 13 marca do 26 marca zbierane będą podania o Kartę Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania Karty Mieszkańca Osiedla Akademickiego PŁ na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 oraz lista osób z niepełną dokumentacją

Osoby z niepełną dokumentacją proszone są o pilny kontakt z Komisją ds. Domów Studenckich i Remontów – ds.remonty@samorzad.p.lodz.pl.

Ze względu na problemy techniczne odbieranie kart będzie możliwe od poniedziałku (3 kwietnia). Za zmianę terminu serdecznie przepraszamy.

Pytania i odpowiedzi

 1. Czym jest Karta Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej?
  Jest to dokument nadający posiadaczowi możliwość przebywania po godzinie 23:00 na terenie innego domu studenckiego, niż zamieszkały przez studenta. Zgodnie z Regulaminem Porządkowym Domów Studenckich na Osiedlu Akademickim Politechniki Łódzkiej.
 2. Kto może otrzymać taką kartę?
  Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej (nie będący uczestnikiem programu Erasmus), który prawidłowo złoży podanie o Kartę Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej. Zgodnie z Regulaminem Porządkowym Domów Studenckich na Osiedlu Akademickim Politechniki Łódzkiej:

  § 33

  1. Kartą Mieszkańca OA PŁ, zwaną dalej Kartą Mieszkańca, nazywamy imienny dokument uprawniający jej posiadacza do przebywania w dowolnym pokoju DS w ciągu całej doby, bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.
  2. Karta Mieszkańca przysługuje każdemu Mieszkańcowi OA PŁ.

 3. Jak złożyć podanie o Kartę Mieszkańca OAPŁ?
  Podanie należy wydrukować, następnie wypełnić oraz udać się do administracji akademika po potwierdzenie zamieszkania danego DS-u. Następnie należy wykonać skan tego dokumentu i wraz ze zdjęciem przesłać poprzez formularz znajdujący się pod adresem www.samorzad.p.lodz.pl/karta-mieszkanca
  Podanie w wersji papierowej należy zachować do momentu odbioru Karty Mieszkańca. Wówczas przy odbiorze Karty, należy okazać podanie.
 4. Jakie zdjęcie jest potrzebne?
  Do podania należy załączyć fotografię przedstawiającą twarz osoby ubiegającej się o Kartę Mieszkańca (zdjęcie portretowe do dokumentów). Więcej informacji w sekcji "Zdjęcia".
 5. Jak wygląda Karta Mieszkańca Osiedla Akademickiego?
  ​​Karta mieszkańca OA PŁ

Zdjęcia

Wraz z podaniem nalezy złożyć droga elektroniczną również zdjęcie (zdjęcie portretowe do dokumentów). Ponadto Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej wraz z Klubem Fotograficznym Politechniki Łódzkiej przygotowali specjalne dyżury na których będzie można wykonać takie zdjęcie – terminy i miejsce przyjęć w harmonogramie. Zdjęcia będą wykonywane w siedzibie Klubu Fotograficznego Politechniki Łódzkiej (wejście z tyłu 3DS).

Terminy – harmonogram przyznawania Karty Mieszkańca Osiedla Akademickiego

Wszelkie terminy dotyczące składania podań oraz wydawania Karty Mieszkańca zostały podane w harmonogramie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

Dokumenty dotyczące Karty Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej

 1. Harmonogram przyznawania i wyrabiania zdjęć do Karty Mieszkańca Osiedla Akademickiego PŁ w semestrze letnim r. ak. 2016/2017
 2. Regulamin przyznawania i korzystania z Kart Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej
 3. Podanie o Kartę Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: ds.remonty@samorzad.p.lodz.pl