Komisja ds. Domów Studenckich i Remontów

Komisja ds. Domów Studenckich i Remontów służy  pomocą Radom Mieszkańców poszczególnych akademików, ponadto zajmuje się doraźnym rozwiązywaniem problemów na Osiedlu Akademickim PŁ, opiniowaniem planów remontowych, wyszukiwaniem możliwości udogodnień na Kampusach PŁ i  pomocą administracji przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej. Członkowie komisji biorą również udział w odbiorach prac remontowych akademików, wraz z Komisją Zakwaterowań działają na rzecz rozwoju życia akademickiego na Osiedlu Akademickiego PŁ, natomiast z Komisją Sportu sprawują nadzór nad Wielkim Turniejem Osiedla i aktywnością sportową na kampusach.


Przewodniczący:
Igor Duda i.duda@samorzad.p.lodz.pl
 
Kontakt do Komisji
ds.remonty@samorzad.p.lodz.pl