Komisja ds. Kształcenia

 

Komisja ds. Kształcenia dba o podnoszenie jakości kształcenia na uczelni m.in. poprzez ankietyzację. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem szkoleń z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym, które mają na celu uświadamianie studentów w zakresie ich praw i obowiązków. Komisja organizuje również inne szkolenia, m.in. Bezpieczne Praktyki i Środowisko. Pomaga również studentom w porozumiewaniu się z pracownikami uczelni i rozwiewa wątpliwości związane z zapisami w Regulaminie Studiów PŁ.

 
Przewodniczący:                  
Przemysław Kucharskip.kucharski@samorzad.p.lodz.pl
             
Członkowie: 
Aleksandra Barczucha.barczuch@samorzad.p.lodz.pl
Adrian Korzeniowskia.korzeniowski@samorzad.p.lodz.pl
Daniel Stańczakd.stanczak@samorzad.p.lodz.pl
Jakub Telegaj.telega@samorzad.p.lodz.pl
Krystian Siczekk.siczek@samorzad.p.lodz.pl
Michał Nowickim.nowicki@samorzad.p.lodz.pl
Monika Rolam.rola@samorzad.p.lodz.pl
Mariusz Szymaszkiewiczm.szymaszkiewicz@samorzad.p.lodz.pl
Natalia Walczakn.walczak@samorzad.p.lodz.pl

 
Kontakt do komisji:                ksztalcenie@samorzad.p.lodz.pl  lub   prawastudenta@samorzad.p.lodz.pl