Komisja ds. Organizacyjnych

Komisja ds. Organizacyjnych zajmuje się wszechstronnym kontaktem z przedstawicielami Wydziałów, Kolegiów oraz organizacji studenckich. Zapewnia delegacje studenckie na poczty sztandarowe i inne akcje Politechniki Łódzkiej. Tworzy i opiniuje regulaminy, umowy oraz dokumenty na potrzeby całego Samorządu Studenckiego. Dodatkowo dba o odpowiednią organizację pracy i zaopatrzenie biura. 


Przewodnicząca:
Karolina Wykak.wyka@samorzad.p.lodz.pl
Kontakt do Komisji
organizacyjna@samorzad.p.lodz.pl

Ostatnia aktualizacja danych: 2018-10-15