Komisja Prawna

Komisja prawna zajmuje się tworzeniem oraz opiniowaniem regulaminów, umów oraz dokumentów na potrzeby Samorządu Studenckiego.

Przewodniczący:
Karolina Wykak.wyka@samorzad.p.lodz.pl
             
Członkowie: 
Aleksandra Cieślaka.cieslak@samorzad.p.lodz.pl
Sebastian Dmytryks.dmytryk@samorzad.p.lodz.pl
Magdalena Kujawam.kujawa@samorzad.p.lodz.pl
Tomasz Pietruchat.pietrucha@samorzad.p.lodz.pl
Karolina Wyka, k.wyka@samorzad.p.lodz.pl

 
Kontakt do komisji: prawna@samorzad.p.lodz.pl