Komisja Prawna

Komisja prawna zajmuje się tworzeniem oraz opiniowaniem regulaminów, umów oraz dokumentów na potrzeby Samorządu Studenckiego.

Przewodniczący:
Karolina Wykak.wyka@samorzad.p.lodz.pl
             
Członkowie: 
Sebastian Dmytryks.dmytryk@samorzad.p.lodz.pl
Emilia Gzowskae.gzowska@samorzad.p.lodz.pl
Krzysztof Juchnowicz, k.juchnowicz@samorzad.p.lodz.pl
Jakub Staniewskij.staniewski@samorzad.p.lodz.pl

 
Kontakt do komisji: prawna@samorzad.p.lodz.pl