FAQ dot. pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Pytania dotyczące koronawirusa

01.Gdzie mogę szukać aktualnych informacji odnośnie kolejnych działaniań PŁ w związku z sytuacją epidemiologiczną?
Oficjalnym źródłem informacji jest strona http://koronawirus.p.lodz.pl/. Wszelkie pytania w związku z sytuacją można kierować pod adres koronawirus.student@info.p.lodz.pl

02. Czy w okresie, w którym odwołane są zajęcia, będzie można załatwić jakieś formalnosci na uczelni?
Tak. Administracja uczelni będzie pracować w tym czasie. Zaleca się wszystkie sprawy w miarę możliwości załatwiać w sposób zdalny (dokumenty przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, kontaktować się telefonicznie i mailowo). Załatwienie sprawy poprzez kontakt bezpośredni będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, w których innej możliwości załatwienia sprawy nie będzie. Szczegóły zawarte są w informacjach Prorektora ds. studenckich na stronie https://www.p.lodz.pl/pl/koronawirus

03. Czy biblioteka PŁ będzie czynna ?
Wypożyczalnia oraz czytelnia w Bibliotece jest nieczynna.

04. Czy przez odwołanie zajęć zaległości trzeba będzie odrabiać latem? Co z sesją?
Należy się z tym liczyć, że harmonogram roku akademickiego ulegnie zmianie, choć na ten moment nie ma konkretnych informacji w tej sprawie. Na pewno część zajęć zostanie zorganizowana w formie e-learningu, o czym będziecie informowani przez swoich prowadzących drogą mailową.

05. Czy planowana jest jakaś forma organizacji zajęć online?
Tak. Platforma Wikamp takie możliwości udostępnia i zajęcia, które tylko będą mogły być w ten sposób prowadzone, zostaną zorganizowane online przez Waszych prowadzących. Informacje w kontekście realizacji konkretnych przedmiotów w wybranej formie online będą przesyłane przez danych prowadzących drogą elektroniczną.

06. Co z wypłatami stypendiów socjalnego i rektora?
Wypłaty stypendiów w tym miesiącu odbędą się 25 marca - jest to spowodowane problemami technicznymi związanymi z zamknięciem semestru zimowego na uczelni, niezależnymi od sytuacji epidemiologicznej.

07. Czy zaplanowane obrony prac dyplomowych oraz egzaminów komisyjnych odbędą się pomimo odwołania zajęć?
Aktualizacja [16 marca] Te, których termin został wyznaczony przed 11 marca i wypadał najpóźniej 16 marca, tak. Pozostałe temriny obron i egzaminów komisyjnych mają być ustalane lub przenoszone na czas po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć, tj. obecnie po 14 kwietnia. W sytuacjach wyjątkowych na uzasadniony wniosek studenta dopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminu w uprzednio wyznaczonym terminie w trybie zdalnym, tj. za pośrednictwem wideo-konferencji lub podobnych narzędzi (np. Microsoft Teams).Jeśli ktoś mieszka w akademiku i ma wyznaczony termin obrony, w uzasadnieniu podania o pozostanie w DS trzeba uwzględnić ten fakt. Jeśli ktoś chce wyjechać, a ma wyznaczony termin obrony, może złożyć wniosek do dziekana o zmianę wyznaczonego terminu (drogą elektroniczną).

08. Co ze studentami, którzy mają teraz 3 miesiące stażu? Czy oni mają zostać w domu, czy nadal chodzić na te staże ?
Na ten moment nie ma jeszcze określonych dokładnych zaleceń.

09. Spotkania organizacji studenckich i kół naukowych - czy przy wstrzymaniu działalności mogą organizowac spotkania i korzystać z miejsc na uczelni?
Nie. Organizowanie spotkań możliwe jest jedynie w formie online. Nie jest możliwe również prowadzenie prac badawczych przez członków Kół Naukowych na terenie uczelni w okresie odwołania zajęć.

10. Co z opłatami za czesne na studiach niestacjonarnych?
Wszystko zależy od zmian, które mogą wystąpić w organizacji roku akademickiego. W tym momencie nie jest to jeszcze określone.

11. Nie zdążyłem podbić legitymacji. Czy mogę to nadal zrobić?
W tej chwili nie jest to możliwe, ale też nie ma takiej konieczności - decyzją Ministra NiSW Twoja legitymacja zachowa ważność do 31 maja bieżącego roku i nie musisz w związku z tym podejmować żadnych działań.

12. Czy będzie możliwość odbioru legitymacji studenckiej w dziekanacie dla studentów zaczynających studia magisterskie od tego semestru?
Tak, informacja o tym jest uwzględniona w pkt. 10 "Informacji Nr 2" Prorektora ds. studenckich dostępnej na stronie http://koronawirus.p.lodz.pl/. Wcześniej warto umówić się telefonicznie na odbiór legitymacji, aby uniknąć problemów.

13. Co ze składaniem podań o stypendia socjalne i rektora?
[Aktualizacja 16 marca]: Podania można składać drogą elektroniczną poprzez przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginału wydrukowanego wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skanów lub zdjęć wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres res@adm.p.lodz.pl, a następnie - niezwłoczne przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź. W przypadku studentów I semestru studiów II stopnia ubiegających się o stypendium rektora ww. czynności należy dopełnić w terminie 14.03 -24.04.2020 r.

14. Co z podpisywaniem umów z uczelnią w związku z rozpoczęciem studiów II stopnia od tego semestru?
Ostateczny termin na podpisanie umowy jest przesunięty o okres zawieszenia zajęć tj. 33 dni - aktualnie nie ma możliwości jej podpisania.

15. Co mogę zrobić w sytuacji, gdy jestem przeznaczony do skreślenia z listy studentów w kontekście obecnej sytuacji?
Wszelkie podania w sprawie utrzymania rejestracji na semestr letni (tj. pozostania na studiach), wyjaśnienia w tej sprawie i inne niezbędne dokumenty powinieneś przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu, korzystając z uczelnianej poczty elektronicznej. W razie wymogu dostarczenia oryginałów podań powinieneś przesyłać je pocztą. Same procedury możliwych działań i czas na ich dokonanie nie ulega zmianie.

16. Właśnie rozpocząłem studia, ale nie mam hasła do platformy Wikamp i WebDziekanat. Co mogę zrobić?
Uzyskiwanie hasła do systemu informatycznego Uczelni dla studentów, którzy dotychczas go nie odebrali, odbywa się na prośbę mailową studenta poprzez Dziekanat. Wysyła on do Centrum E-Learningu PŁ e-mail z danymi studenta (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu komórkowego). Centrum E-Learningu wysyła hasło dostępowe poprzez sms na wskazany przez Dziekanat numer telefonu.

17. Czy w związku z obecną sytuacją muszę wynieść się z akademika?
Tak. Powinieneś uczynić to najpóźniej do poniedziałku 16 marca do godziny 22.00. Nie musisz zabierać wszystkich rzeczy, powinieneś natomiast pozostawić je spakowane i oznaczone w sposób, który umożliwi ich ewentualne przemieszczenie. Zdany pokój powinien być pozostawiony w porządku. Zabrania się pozostawienia w opuszczanych pokojach żywności i śmieci.

18. Wyprowadziłem się wcześniej z akademika, ale część rzeczy zostawiłem na miejscu. Co sie z nimi stanie?
Najprawdopodobniej nic - zostaną pozostawione na miejscu. W ostateczności mogą zostać spakowane, oznaczone i przemieszczone do innego miejsca w sposób umożliwiający ich zwrot po powrocie do akademika po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.

19. Co z opłatami za akademik?
Jeżeli dokonałaś(eś) wcześniej opłaty za marzec, zostanie ona przesunięta i uwzględniona w opłatach za kolejne miesiące. Jeśli wyjechałeś i nie uiściłeś opłaty, nie musisz tego robić. Nie obowiązuje Cię ona za okres zawieszenia zajęć na Politechnice Łódzkiej (12 marca - 14 kwietnia) i zostanie to uwzględnione w późniejszych rozliczeniach.
 
20. Źle się czuję i obawiam się, że jestem zarażony koronawirusem. Co powinienem zrobić?
Przeanalizuj swoje objawy. Jeśli masz kaszel, duszności i wysoką gorączkę (ok. 38 st. celsjusza lub wyższą), koniecznie skontaktuj się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. W razie konieczności bycia hospitalizowanym w wyniku podejrzenia zachorowania lub zostania objętym kwarantanną jesteś zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o Twoim stanie dziekana Twojego wydziału.

21. Co z terminami składania podań, np. o wyznaczenie egzaminu dyplomowego?
Wszystkie terminy pozostają niezmienne. Podania oraz ewentualne inne niezbędne dokumenty powinieneś przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu, korzystając z uczelnianej poczty elektronicznej. W razie wymogu dostarczenia oryginałów podań powinieneś przesyłać je pocztą (dotyczy to szczególnie odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów).

22. Czy wstęp do budynków PŁ jest zabroniony?
Nie, natomiast należy go ograniczyć do absolutnego minimum. Uczelnia podejmie również kroki w sprawie ograniczonego dostępu - oznacza to, że aby wejść do budynku PŁ, trzeba będzie okazać dokument tożsamości.

23. Czy mogę umówić się na spotkanie z prodziekanem ds. studenckich?
Wszyscy prodziekani ds. studenckich muszą wyznaczyć godziny konsultacji w formie telefonicznej - będziesz mógł porozmawiać o swojej sprawie.

24. Czy kary za nieterminowe zwrócenie książki do Biblioteki PŁ będą naliczane?
Nie, na czas odwołania zajęć termin zwracania książek zostaje przesunięty.
 
25. Potrzebuję pomocy psychologa. Czy Uczelnia oferuje pomoc w tym zakresie?
Tak. W ramach działalności Akademickiego Centrum Zaufania PŁ możesz umówić się na konsultację z psychologiem w formmie czatu lub spotkania online. Szczegóły znajdziesz na profilu https://www.facebook.com/patryk.bon.54.
 
26. W związku z zaistniałą sytuacją, mam problemy finansowe. Czy mogę skorzystać z pomocy z Uczelni?
Tak. Możesz złożyć podanie o zapomogę - Ministerstwo Nauki rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli je uzasadnić nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z obecną sytuacją. Wskazówki, jak aktualnie należy składać wnioski o świadczenia socjalne znajdują się tutaj: http://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/informacja-nr-1-prorektora-ds-studenckich-politechniki-lodzkiej-12-marca
 
27. Gdzie szukać oficjalnych informacji związanych z epidemią koronawirusa?
Zalecamy korzystać ze strony Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie) oraz GISu (https://gis.gov.pl/).