FAQ dot. pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Pytania dotyczące koronawirusa

01. Gdzie mogę szukać aktualnych informacji odnośnie kolejnych działań PŁ w związku z sytuacją epidemiologiczną?
Oficjalnym źródłem informacji jest strona http://koronawirus.p.lodz.pl/. Wszelkie pytania w związku z sytuacją można kierować pod adres koronawirus.student@info.p.lodz.pl

02. Gdzie szukać oficjalnych informacji związanych z epidemią koronawirusa?
Zalecamy korzystać ze strony Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie) oraz GISu (https://gis.gov.pl/).

03. Źle się czuję i obawiam się, że jestem zarażony koronawirusem. Co powinienem zrobić?
Przeanalizuj swoje objawy. Jeśli masz kaszel, duszności, problemy z oddychaniem i wysoką gorączkę (ok. 38 st. Celsjusza lub wyższą), koniecznie skontaktuj się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. W razie konieczności bycia hospitalizowanym w wyniku podejrzenia zachorowania lub zostania objętym kwarantanną jesteś zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o Twoim stanie dziekana Twojego wydziału.

04. Czuję, że nie radzę sobie z obecną sytuacją, szczególnie w z związku z izolacją i groźbą zarażenia siebie lub bliskich. Co mogę zrobić?
Możesz umówić się na konsultację z psychologiem współpracującym z PŁ w ramach działalności Akademickiego Centrum Zaufania PŁ w formie czatu lub spotkania online. Szczegóły znajdziesz na profilu https://www.facebook.com/patryk.bon.54. Zajrzyj też do broszury przygotowanej przez zespół psychologów BON PŁ - dostępna jest pod adresem: https://www.p.lodz.pl/sites/default/files/pliki/broszura_2.pdf

05. Czy w okresie, w którym odwołane są zajęcia, będzie można załatwić jakieś formalności na uczelni?
Tak. Administracja uczelni będzie pracować w tym czasie. Zaleca się wszystkie sprawy w miarę możliwości załatwiać w sposób zdalny (dokumenty przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, kontaktować się telefonicznie i mailowo). Załatwienie sprawy poprzez kontakt bezpośredni będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, w których innej możliwości nie będzie. Szczegóły zawarte są w informacjach Prorektora ds. studenckich na stronie koronawirus.p.lodz.pl

06. Czy wstęp do budynków PŁ jest zabroniony?
Nie, ale jest ograniczony do absolutnego minimum. Aby wejść do budynku PŁ, trzeba okazać dokument tożsamości. Co więcej, jest ograniczona ilość dostępnych wejść na kampusy. Wejście na kampus A odbywa się wyłącznie bramą od ul. Żeromskiego 116, na kampus B od ul.Wróblewskiego 3/5, na MITR zaś od ul. Wróblewskiego 15.

07. Co mogę zrobić w sytuacji, gdy jestem przeznaczony do skreślenia z listy studentów w kontekście obecnej sytuacji?
Wszelkie podania w sprawie utrzymania rejestracji na semestr letni (tj. pozostania na studiach), wyjaśnienia w tej sprawie i inne niezbędne dokumenty powinieneś przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu, korzystając z uczelnianej poczty elektronicznej. W razie wymogu dostarczenia oryginałów podań należy przesyłać je pocztą. Same procedury możliwych działań i czas na ich dokonanie nie ulega zmianie.

08. Czy mogę umówić się na spotkanie z prodziekanem ds. studenckich?
Wszyscy prodziekani ds. studenckich muszą wyznaczyć godziny konsultacji w formie telefonicznej - będziesz mógł porozmawiać o swojej sprawie.

09. Co z terminami składania podań, np. o wyznaczenie egzaminu dyplomowego?
Wszystkie terminy pozostają niezmienne. Podania oraz ewentualne inne niezbędne dokumenty powinieneś przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu, korzystając z uczelnianej poczty elektronicznej. W razie wymogu dostarczenia oryginałów podań powinieneś przesyłać je pocztą (dotyczy to szczególnie odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów).

10. Czy przez odwołanie zajęć zaległości trzeba będzie odrabiać latem? Co z sesją?
Należy się z tym liczyć, że harmonogram roku akademickiego ulegnie zmianie, choć na ten moment nie ma konkretnych informacji w tej sprawie. Obecnie część zajęć organizowana jest w formie e-learningu, do czego zostali zobowiązani wszyscy prowadzący na PŁ.

11. Spotkania organizacji studenckich i kół naukowych - czy przy wstrzymaniu działalności mogą organizować spotkania i korzystać z miejsc na uczelni?
Nie. Organizowanie spotkań możliwe jest jedynie w formie online. Nie jest możliwe również prowadzenie prac badawczych przez członków Kół Naukowych na terenie uczelni w okresie zawieszenia zajęć.

12. Czy zajęcia zdalne mogą być prowadzone na innych platformach niż Wikamp?
Tak. W kwestii wyboru platformy lub innych programów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć online prowadzącym pozostawiono wolny wybór.

13. Nie zdążyłem podbić legitymacji. Czy mogę to nadal zrobić?
W tej chwili nie jest to możliwe, ale też nie ma takiej konieczności - decyzją Ministra NiSW Twoja legitymacja zachowa ważność do 31 maja bieżącego roku i nie trzeba w związku z tym podejmować żadnych działań.

14. Czy istnieje możliwość odbioru legitymacji studenckiej w dziekanacie dla studentów zaczynających studia magisterskie od tego semestru?
Tak, informacja o tym jest uwzględniona w pkt. 10 "Informacji Nr 2" Prorektora ds. studenckich dostępnej na stronie koronawirus.p.lodz.pl. Wcześniej warto umówić się telefonicznie na odbiór legitymacji, aby uniknąć problemów.

15. Właśnie rozpocząłem studia, ale nie mam hasła do platformy Wikamp i WebDziekanat. Co mogę zrobić?
Uzyskiwanie hasła do systemu informatycznego Uczelni dla studentów, którzy dotychczas go nie odebrali, odbywa się na prośbę mailową studenta poprzez Dziekanat. Wysyła on do Centrum E-Learningu PŁ e-mail z danymi studenta (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu komórkowego). Centrum E-Learningu wysyła hasło dostępowe poprzez sms na wskazany przez Dziekanat numer telefonu.

16. Co z podpisywaniem umów z uczelnią w związku z rozpoczęciem studiów II stopnia od tego semestru?
Ostateczny termin na podpisanie umowy jest przesunięty o okres zawieszenia zajęć tj. 33 dni - aktualnie nie ma możliwości jej podpisania.

17. Kiedy najwcześniej będę mógł się obronić?
W okresie zawieszenia zajęć na PŁ można wnioskować do prodziekanów ds. studenckich o organizację obrony pracy dyplomowej w formie zdalnej. Obrony będą odbywać się za pośrednictwem usługi Microsoft Teams.

18. Co ze studentami, którzy mają teraz 3 miesiące stażu? Czy oni mają zostać w domu, czy nadal chodzić na te staże?
Studenci obecnie odbywający praktyki mają możliwość ich zawieszenia, a decyzję o zaliczeniu dotychczas zrealizowanej części praktyki podejmuje Prodziekan ds. studenckich. Szczegóły dostępne są w komunikacie pod linkiem: http://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/komunikat-prorektora-ds-ksztalcenia-w-sprawie-realizowania-obowiazkowych

19. Co ze składaniem podań o stypendia socjalne i rektora?
Jak najbardziej jest to możliwe, na kilka różnych sposobów: 1. Drogą elektroniczną poprzez przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginału wydrukowanego wypełnionego i podpisanego wniosku oraz wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z poczty elektronicznej PŁ na adres res@adm.p.lodz.pl lub rss@adm.p.lodz.pl. Konieczne jest wtedy wysłanie ich również pocztą tradycyjną na adres Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź. 2. Podania można również przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanych podpisem elektronicznym plików zawierających dokumenty. 3. Pliki z podaniami można podpisać podpisem elektronicznym profilu zaufanego z wykorzystaniem narzędzia dostępnego na stronie: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER i przesłać je jako załączników drogą mailową na wskazane wcześniej adresy. Opisane procedury dotyczą również ubiegania się stypendium specjalne czy zapomogę. Studentów I semestru studiów II stopnia ubiegających się o stypendium rektora obowiązuje termin do 24 kwietnia na złożenie podań.

20. W związku z zaistniałą sytuacją, mam problemy finansowe. Czy mogę skorzystać z pomocy z Uczelni?
Tak, w takiej sytuacji można ubiegać się o zapomogę. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z obecną sytuacją. Podanie można złożyć w sposób opisany w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-zapomoga-dla-studentow-uczestnikow-studiow-doktoranckich-pl-r

21. Co z opłatami za czesne na studiach niestacjonarnych?
Zasady i wysokości uiszczania opłat za zajęcia na studiach niestacjonarnych nie ulegają zmianom. Terminy uiszczania płatności zostały przesunięte o 45 dni kalendarzowych.

22. Czy płatności za powtarzane przedmioty zostaną zmienione?
Zasady i wysokości uiszczania opłat za powtarzanie zajęć nie ulegają zmianom, natomiast terminy uiszczania płatności za powtarzanie zajęć w semestrze letnim zostały przesunięte o 45 dni kalendarzowych.

23. Co z opłatami za akademik?
Jeżeli dokonałaś(eś) wcześniej opłaty za marzec, zostanie ona przesunięta i uwzględniona w opłatach za kolejne miesiące. Jeśli wyjechałeś i nie uiściłeś opłaty, nie musisz tego robić. Nie obowiązuje Cię ona za okres zawieszenia zajęć na Politechnice Łódzkiej (12 marca - 14 kwietnia) i zostanie to uwzględnione w późniejszych rozliczeniach.

24. Wyprowadziłem się wcześniej z akademika, ale część rzeczy zostawiłem na miejscu. Co się z nimi stanie?
Najprawdopodobniej nic - zostaną pozostawione na miejscu. W ostateczności mogą zostać spakowane, oznaczone i przemieszczone do innego miejsca w sposób umożliwiający ich zwrot po powrocie do akademika po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.

25. Zostawiłem rzeczy w akademiku. Czy mogę teraz po nie wrócić?
Nie. Powrót do akademików obecnie jest niemożliwy aż do odwołania, zgodnie z Komunikatem Nr 5 JM Rektora PŁ. Gdy zakaz ten zostanie zniesiony, uczelnia bezzwłocznie przekaże informacje na ten temat.

26. Chciałbym wrócić do Polski. Czy mogę to nadal zrobić?
Tak, jak najbardziej. W kontekście organizacji swojego powrotu do Polski polecamy śledzić informacje udostępniane przez polskie władze. Dotarcie do kraju możliwe jest drogą lądową oraz z wykorzystaniem lotów czarterowych organizowanych przez władze. W sprawie szczegółów należy kontaktować się z MSZ pod nr +48 22 523 8880 (specjalna infolinia). Informacje są również dostępne na stronie https://www.lotdodomu.pl/.

27. Czy po powrocie do Polski mogę realizować przedmioty z zagranicznej uczelni w ramach Erasmusa?
Jeśli tylko uczelnia zagraniczna daje taką możliwość, nic nie stoi na przeszkodzie.

28. Czy gdy sytuacja się uspokoi, będę mógł wrócić na uczelnię zagraniczną, aby dokończyć mój semestr mobilny?
Obecnie nie ma regulacji, które miałyby uniemożliwić powrót na uczelnię zagraniczną i dokończenie semestru, należy jednak liczyć się z tym, że w każdej chwili mogą się pojawić decyzjew lub zalecenia zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym, które mogą tę kwestię utrudnić i skomplikować. Sama uczelnia zagraniczna będzie mogła zdecydować o tym, aby studenci zagraniczni nie wracali już dokończyć bieżący semestr. Innymi słowy, możliwość powrotu na uczelnie zagraniczne jest bardzo niepewna.

29. Co z przedmiotami, których nie realizuje w pełni zdalnie w uczelni zagranicznej w sytuacji, gdy wróciłem już do Polski i powrót za granicę okaże się niemożliwy?
Aby móc w pełni zaliczyć realizowane przedmioty, powinieneś odrobić ich część praktyczną w PŁ po powrocie do normalnego trybu zajęć.

30. Wróciłem do Polski i rozwiązałem umowę z uczelnią zagraniczną. Chciałbym zrealizować ten semestr na PŁ. Co powinienem zrobić?
Skontaktuj się w tej sprawie z właściwym Ci Prodziekanem ds. Studenckich oraz Dziekanatem. W treści napisz, na jakie przedmioty chciałbyś uczęszczać (wybierz te realizowane w semestrze letnim na PŁ ze strony programy.p.lodz.pl) wraz z podaniem ich kodu i nazwiskiem prowadzącego (kierownika przedmiotu). Powinieneś czynności tej dokonać najpóźniej do 8 kwietnia! Więcej szczegółów dostępnych jest w odpowiednim Komunikacie Prorektora ds. Kształcenia.

31. Czy biblioteka PŁ będzie czynna?
Od 11 maja 2020 r. przywrócona została częściowo praca Biblioteki PŁ w zakresie wypożyczania i zwrotów książek. Szczegóły na stronie: http://bg.p.lodz.pl/component/content/article/84-aktualnosci/584-zasady-2020-05-11

32. Czy kary za nieterminowe zwrócenie książki do Biblioteki PŁ będą naliczane?
Nie, na czas odwołania zajęć termin zwracania książek zostaje przesunięty.
33. Gdzie znajdę wniosek o powrót do Domu Studenta?
Możesz go pobrać stąd: Wniosek o powrót do Domu Studenta