FAQ dot. pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Pytania dotyczące koronawirusa

01. Gdzie mogę szukać aktualnych informacji odnośnie kolejnych działań PŁ w związku z sytuacją epidemiologiczną?
Oficjalnym źródłem informacji jest strona http://koronawirus.p.lodz.pl/. Wszelkie pytania w związku z sytuacją można kierować pod adres koronawirus.student@info.p.lodz.pl

02. Gdzie szukać oficjalnych informacji związanych z epidemią koronawirusa?
Zalecamy korzystać ze strony Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie) oraz GISu (https://gis.gov.pl/).

03. Źle się czuję i obawiam się, że jestem zarażony koronawirusem. Co powinienem zrobić?
Przeanalizuj swoje objawy. Jeśli masz kaszel, duszności, problemy z oddychaniem i wysoką gorączkę (ok. 38 st. Celsjusza lub wyższą), koniecznie skontaktuj się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. W razie konieczności bycia hospitalizowanym w wyniku podejrzenia zachorowania lub zostania objętym kwarantanną jesteś zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o Twoim stanie dziekana Twojego wydziału.

04. Czuję, że nie radzę sobie z obecną sytuacją, szczególnie w z związku z izolacją i groźbą zarażenia siebie lub bliskich. Co mogę zrobić?
Możesz umówić się na konsultację z psychologiem współpracującym z PŁ w ramach działalności Akademickiego Centrum Zaufania PŁ w formie czatu lub spotkania online. Szczegóły znajdziesz na profilu https://www.facebook.com/patryk.bon.54. Zajrzyj też do broszury przygotowanej przez zespół psychologów BON PŁ - dostępna jest pod adresem: https://www.p.lodz.pl/sites/default/files/pliki/broszura_2.pdf

05. Czy w okresie, w którym odwołane są zajęcia, będzie można załatwić jakieś formalności na uczelni?
Tak. Administracja uczelni będzie pracować w tym czasie. Zaleca się wszystkie sprawy w miarę możliwości załatwiać w sposób zdalny (dokumenty przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, kontaktować się telefonicznie i mailowo). Załatwienie sprawy poprzez kontakt bezpośredni będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, w których innej możliwości nie będzie. Szczegóły zawarte są w informacjach Prorektora ds. studenckich na stronie koronawirus.p.lodz.pl

06. Kiedy możliwy będzie powrót na zajęcia bezpośrednio na uczelni?
Zgodnie z obecnymi ustaleniami władz, nastąpi to 31 sierpnia 2020 r.

07. Czy wstęp do budynków PŁ jest zabroniony?
Nie, ale jest ograniczony do absolutnego minimum. Aby wejść do budynku PŁ, trzeba okazać dokument tożsamości. Co więcej, jest ograniczona ilość dostępnych wejść na kampusy. Wejście na kampus A odbywa się wyłącznie bramą od ul. Żeromskiego 116, na kampus B od ul.Wróblewskiego 3/5 oraz furtką przy budynku B19 (CTI), na MITR zaś od ul. Wróblewskiego 15.

08. Co mogę zrobić w sytuacji, gdy jestem przeznaczony do skreślenia z listy studentów w kontekście obecnej sytuacji?
Wszelkie podania w sprawie utrzymania rejestracji na semestr letni (tj. pozostania na studiach), wyjaśnienia w tej sprawie i inne niezbędne dokumenty powinieneś przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu, korzystając z uczelnianej poczty elektronicznej. W razie wymogu dostarczenia oryginałów podań należy przesyłać je pocztą. Same procedury możliwych działań i czas na ich dokonanie nie ulega zmianie.

09. Czy mogę umówić się na spotkanie z prodziekanem ds. studenckich?
Wszyscy prodziekani ds. studenckich muszą wyznaczyć godziny konsultacji w formie telefonicznej - będziesz mógł porozmawiać o swojej sprawie.

10. Co w sytuacji, gdy do ukończenia pracy dyplomowej muszę wykonać badania na uczelni? Kiedy będzie to możliwe?
Będzie to możliwe od 1 czerwca 2020 r, na pisemny wniosek studenta złożono do prodziekana ds. studenckich, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora i zgody kierownika jednostki, w której realizowane są badania.

11. Co z terminami składania podań, np. o wyznaczenie egzaminu dyplomowego?
Wszystkie terminy pozostają niezmienne. Podania oraz ewentualne inne niezbędne dokumenty powinieneś przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu, korzystając z uczelnianej poczty elektronicznej. W razie wymogu dostarczenia oryginałów podań powinieneś przesyłać je pocztą (dotyczy to szczególnie odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów).

12. Jak będzie wyglądać sesja i pozostała część rok akademickiego?
W skrócie: 25 maja – 23 czerwca 2020 r. – okres zajęć; 24 czerwca – 12 lipca 2020 r. – okres sesji egzaminacyjnej (tylko zaliczenia zdalne); 13 lipca – 30 sierpnia 2020 r. – okres wakacji letnich; 31 sierpnia – 24 września 2020 r. – okres sesji egzaminacyjnej (możliwość organizacji zaliczeń na terenie uczelni w uzasadnionych przypadkach oraz organizacji zajęć bezpośrednich (np. laboratoriów, które nie mogły się odbyć przez internet). Więcej szczegółów znajdziecie w Komunikacie Nr 10: https://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/komunikat-nr-102020-rektora-politechniki-lodzkiej-z-dnia-21-maja-2020-r

13. Co z przedmiotami, których nie zaliczyło się w semestrze zimowym?
Będzie można podejść do ich zaliczenia w drugiej części sesji (31 sierpnia - 24 września) - powinny zostać zorganizowane w tej samej formie, co w semestrze zimowym. Każdemu przysługują 2 podejścia do zaliczenia zgodnie z regulaminem studiów.

14. Spotkania organizacji studenckich i kół naukowych - czy przy wstrzymaniu działalności mogą organizować spotkania i korzystać z miejsc na uczelni?
Nie. Organizowanie spotkań możliwe jest jedynie w formie online. Nie jest możliwe również prowadzenie prac badawczych przez członków Kół Naukowych na terenie uczelni w okresie zawieszenia zajęć.

15. Czy zajęcia zdalne mogą być prowadzone na innych platformach niż Wikamp?
Tak. W kwestii wyboru platformy lub innych programów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć online prowadzącym pozostawiono wolny wybór.

16. Nie zdążyłem podbić legitymacji. Czy mogę to nadal zrobić?
W tej chwili nie jest to możliwe, ale też nie ma takiej konieczności - decyzją Ministra NiSW Twoja legitymacja zachowa ważność praktycznie do końca listopada bieżącego roku i nie trzeba w związku z tym podejmować żadnych działań.

17. Co z podpisywaniem umów z uczelnią w związku z rozpoczęciem studiów II stopnia od tego semestru?
Ostateczny termin na podpisanie umowy jest przesunięty o okres zawieszenia zajęć - aktualnie nie ma możliwości jej podpisania.

18. Co ze studentami, którzy mają teraz 3 miesiące stażu? Czy oni mają zostać w domu, czy nadal chodzić na te staże?
Studenci obecnie odbywający praktyki mają możliwość ich zawieszenia, a decyzję o zaliczeniu dotychczas zrealizowanej części praktyki podejmuje Prodziekan ds. studenckich. Szczegóły dostępne są w komunikacie pod linkiem: http://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/komunikat-prorektora-ds-ksztalcenia-w-sprawie-realizowania-obowiazkowych

19. Co z organizacją praktyk lub staży w najbliższe wakacje?
Należy je w miarę możliwości odbyć. Jeśli nie uda się znaleźć pracy w ramach stażu, opiekun praktyk może zaproponować inną formę ich zaliczenia.

20. Co ze składaniem podań o stypendia socjalne i rektora?
Jak najbardziej jest to możliwe, na kilka różnych sposobów: 1. Drogą elektroniczną poprzez przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginału wydrukowanego wypełnionego i podpisanego wniosku oraz wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z poczty elektronicznej PŁ na adres res@adm.p.lodz.pl lub rss@adm.p.lodz.pl. Konieczne jest wtedy wysłanie ich również pocztą tradycyjną na adres Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź. 2. Podania można również przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanych podpisem elektronicznym plików zawierających dokumenty. 3. Pliki z podaniami można podpisać podpisem elektronicznym profilu zaufanego z wykorzystaniem narzędzia dostępnego na stronie: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER i przesłać je jako załączników drogą mailową na wskazane wcześniej adresy. Opisane procedury dotyczą również ubiegania się stypendium specjalne czy zapomogę. Studentów I semestru studiów II stopnia ubiegających się o stypendium rektora obowiązuje termin do 24 kwietnia na złożenie podań.

21. W związku z zaistniałą sytuacją mam problemy finansowe. Czy mogę skorzystać z pomocy z Uczelni?
Tak, w takiej sytuacji można ubiegać się o zapomogę. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z obecną sytuacją. Podanie można złożyć w sposób opisany w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-zapomoga-dla-studentow-uczestnikow-studiow-doktoranckich-pl-r

22. Co z opłatami za czesne na studiach niestacjonarnych?
Zasady i wysokości uiszczania opłat za zajęcia na studiach niestacjonarnych nie ulegają zmianom. Terminy uiszczania płatności zostały przesunięte o 45 dni kalendarzowych.

23. Czy płatności za powtarzane przedmioty zostaną zmienione?
Zasady i wysokości uiszczania opłat za powtarzanie zajęć nie ulegają zmianom, natomiast terminy uiszczania płatności za powtarzanie zajęć w semestrze letnim zostały przesunięte o 45 dni kalendarzowych.

24. Co z opłatami za akademik?
Jeżeli dokonałaś(eś) wcześniej opłaty za marzec, zostanie ona przesunięta i uwzględniona w opłatach za kolejne miesiące. Jeśli wyjechałeś i nie uiściłeś opłaty, nie musisz tego robić. Nie obowiązuje Cię ona za okres zawieszenia zajęć bezpośrednich na Politechnice Łódzkiej (jeśli nie przebywasz w jego trakcie w akademiku) i zostanie to uwzględnione w późniejszych rozliczeniach.

25. Wyprowadziłem się wcześniej z akademika, ale część rzeczy zostawiłem na miejscu. Kiedy będzie można je odebrać?
Jest to już możliwe. Dzień i godzinę odbioru należy ustalić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z administracją DS z zastrzeżeniem, że w danym dniu może zostać zrealizowany maksymalnie odbiór rzeczy przez 6 studentów z danego domu studenckiego. Odbiór rzeczy i zdanie zajmowanego pokoju odbywa się według zasad obowiązujących przy trwałym wykwaterowaniu mieszkańca. Więcej szczegółów w informacji: https://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/informacja-nr-7-prorektora-ds-studenckich-politechniki-lodzkiej-z-dnia-5

26. Chciałbym wrócić do akademika, ponieważ poza studiami pracuję w Łodzi. Czy jest to możliwe?
Na ten moment władze uczelni nie wyraziły na to zgody z powodów bezpieczeństwa. Nasze akademiki nie są przystosowane pod kątem zapewnienia wszystkich wymogów sanitarnych rekomendowanych przez GIS. Im więcej w nich ludzi, tym większe ryzyko wystąpienia przypadku zarażenia lub ogniska zarażeń i objęcia całego akademika kwarantanną. Gdy tylko coś sie w tej sprawie zmieni, przekażemy bezzwłocznie informacje o tym.

27. Kto obecnie w ogóle może wrócić do akademika?
Stosowny wniosek do Dyrektor OA mogą złożyć: studenci ostatniego semestru studiów oraz doktoranci, którzy w celu realizacji pracy dyplomowej lub badawczej niezbędnie potrzebują wykorzystywać infrastrukturę badawczą Uczelni; studenci realizujący praktyki przewidziane w programie studiów na terenie Łodzi. W okresie od dnia 29 sierpnia do 27 września 2020 r. przewiduje się wznowienie zakwaterowania dla osób, które posiadały prawo do zakwaterowania, ale opuściły domy studenckie w związku z zawieszeniem zajęć w Uczelni. Więcej szczegółów w komunikacie: https://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/komunikat-nr-122020-rektora-politechniki-lodzkiej-z-dnia-21-maja-2020-r

28. Czy tzw. "małe wnioski" o zakwaterowanie na przyszły semestr będą rozpatrywane?
Tak, można je składać od 1 czerwca na dotychczasowych zasadach, w formie elektronicznej.

29. Czy po powrocie do Polski mogę realizować przedmioty z zagranicznej uczelni w ramach Erasmusa?
Jeśli tylko uczelnia zagraniczna daje taką możliwość, nic nie stoi na przeszkodzie.

30. Czy gdy sytuacja się uspokoi, będę mógł wrócić na uczelnię zagraniczną, aby dokończyć mój semestr mobilny?
Obecnie nie ma regulacji, które miałyby uniemożliwić powrót na uczelnię zagraniczną i dokończenie semestru, należy jednak liczyć się z tym, że w każdej chwili mogą się pojawić decyzjew lub zalecenia zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym, które mogą tę kwestię utrudnić i skomplikować. Sama uczelnia zagraniczna będzie mogła zdecydować o tym, aby studenci zagraniczni nie wracali już dokończyć bieżący semestr. Innymi słowy, możliwość powrotu na uczelnie zagraniczne jest bardzo niepewna.

31. Co z przedmiotami, których nie realizuje w pełni zdalnie w uczelni zagranicznej w sytuacji, gdy wróciłem już do Polski i powrót za granicę okaże się niemożliwy?
Aby móc w pełni zaliczyć realizowane przedmioty, powinieneś odrobić ich część praktyczną w PŁ po powrocie do normalnego trybu zajęć.

32. Czy biblioteka PŁ jest czynna?
Tak, od 11 maja. Działa w ograniczonym zakresie i na specjalnych zasadach opisanych w komunikacie: https://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/komunikat-dotyczacy-czesciowego-zniesienia-ograniczen-w-pracy-biblioteki

33. Czy kary za nieterminowe zwrócenie książki do Biblioteki PŁ będą naliczane?
Nie, do czasu przywrócenia kształcenia w Uczelni w formie bezpośredniej nie będą dokonywane naliczania opłat za nieterminowy zwrot.

34. Jak wygląda kwestia opłat za parking? Czy za niewykorzystana kartę parkingowa będzie można ubiegać się o zwrot pieniędzy?
Tak, będzie można ubiegać się o zwrot pieniędzy, natomiast nie ma jeszcze szczegółowych postanowień w tej sprawie.

35. Gdzie znajdę wniosek o powrót do Domu Studenta?
Możesz go pobrać stąd: Wniosek o powrót do Domu Studenta

36. Gdzie znajdę podanie o zgodę na prowadzenie badań do pracy dyplomowej?
Możesz go pobrać stąd: Podanie o zgodę na prowadzenie badań do pracy dyplomowej

37. Gdzie znajdę podanie o zgodę na prowadzenie badań do projektu?
Możesz go pobrać stąd: Podanie o zgodę na prowadzenie badań do projektu