Spis treści


Czym jest Mentor Your Future?

„Mentor Your Future” to najnowsza inicjatywa Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej skierowana do najambitniejszych studentów naszej Uczelni. Założeniem Programu Mentorskiego jest współpraca Mentora ze Studentem w celu opracowania własnej ścieżki kształcenia i kariery, rozwijania potencjału, przygotowania do czekających wyzwań oraz poszerzenia doświadczenia zawodowego studenta. Realizacja projektu polega na cyklicznych spotkaniach Mentor- Mentee, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość poznania środowiska pracy Mentora oraz nowych technologii i trendów ich rozwoju. Mentee może zostać każdy student Politechniki Łódzkiej, który weźmie udział w Rekrutacji.

Nasi mentorzy

Mentorzy zaangażowani w projekt to osoby związane z Politechniką Łódzką, którzy osiągnęli niewątpliwy sukces zawodowy. W Programie Mentorskim wcielą się Oni w rolę ekspertów, dzielących się swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

Jest nam niezmiernie miło przedstawić grono mentorskie naszego projektu:

Hubert Gęsiarz

Kierownik Działu Projektów Politechniki Łódzkiej, Prezes Zarządu Fundacji Łódź Akademicka, Członek Zarządu spółki Smart Soft Solutions sp. z o.o. W 2009 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki na kierunku Elektronika i telekomunikacja. Specjalizuje się w pozyskiwaniu i realizacji środków zewnętrznych na realizację projektów technologicznych oraz kompetencyjnych. Od 10 lat prowadzi organizację pozarządową która wspiera w zakresie aktywizacji zawodowej osoby z niepełnosprawnościami. Doświadczenie w aplikowaniu o wnioski i realizacji projektów czerpał z instytucji w których pracował, m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Maciej Trzebeński

Dyrektor Naczelny Fabryki Sztuki w Łodzi / Art_Inkubatora. Łodzianin, kulturoznawca, manager łódzkich instytucji kultury. Członek nieistniejącej już alternatywnej grupy teatralnej Biuro Usług Dramatycznych działającej w latach 90 XX w na zewnętrznych terytoriach kultury. Producent Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Ziemia Obiecana” i „Archipelag Ziemi Obiecanej”. Współautor projektu „Poza Horyzont” będącego prezentują dokonań artystów multimedialnych, eksperymentatorów, wykonawców muzyki współczesnej zarówno z kręgu akademickiego jaki i tych wywodzących się z kultury offowej. Współtwórca realizowanego przez Fabrykę Sztuki innowacyjnego projektu Art_Inkubator, którego celem jest przygotowanie i prowadzenie pierwszego w Polsce inkubatora przeznaczonego dla mikro, małych firm, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na polu kulturalno – społecznym. Propagator idei pobudzenie przedsiębiorczości i aktywności wśród osób zajmujących się, kulturą i sztuką. Zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem i wsparciem dla firm z sektora kreatywnego.

Krzysztof Kmiecik

jest projektantem, handlowcem i szkoleniowcem z 10-letnim doświadczeniem w branży. - Projektant | z zawodu projektant instalacji sanitarnych i produktów sanitarnych marki OKEDA. Z pasji i przyjemności projektant krajobrazu w firmie ADEKO - Handlowiec | sprzedaje siebie i oferowane przeze siebie usługi: szkolenia, projekty, produkty sanitarne. - Szkoleniowiec – twórca autorskiego skryptu i prowadzący szkolenia produktowe dla sił sprzedaży oraz klientów indywidualnych z zakresu języka korzyści, zastosowań produktów ich właściwości oraz korzyści ich użycia dla budownictwa - branża sanitarna. Współpracuje z: Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa | Millennium Gazeta Budowlana | Akademia Profesjonalisty Sopro | PGE Dystrybucja S.A | BUDIMEX | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. | Społem - Poznańska Spółdzielnia Spożywców Sp. z o.o. | Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | BB System Sp. z o.o. - lider i renomowanym polski producentem mebli oraz stolarki drzwiowej

dr inż. Przemysław Sękalski

Dyrektor Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej, Adiunkt, współwłaściciel spółek technologicznych, członek Top 500 Innovators. Od 20 lat zaangażowany w realizację projektów z obszaru ICT, w szczególności systemów sterowania, IoT, aplikacji mobilnych i systemów chmurowych wraz z elementami uczenia maszynowego. Zainteresowany zastosowaniem technologii w nowych obszarach i udoskonalaniem otoczenia. Mentor w projekcie Top Minds, promotor ponad 100 prac dyplomowych projektowych. Prowadził badania w CERN, DESY, a także szkolił się w IESE Business School, Stanford Center for Professional Development. Współpracuje z funduszami MIT EF, FundingBox, RDS i innymi.

Dawid Świątkiewicz

Obecnie Program Manager w firmie CNH Industrial. Absolwent studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Łódzkiej. Laureat konkursów naukowych krajowych i międzynarodowych w dziedzinie planowania przestrzennego. Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w latach 2012- 2014. Aktualnie na ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami oraz certyfikacji PMI. Doświadczenie zdobył w dziale realizacji projektów w firmie ABB. Prowadzi projekty badawczo-rozwojowe, projekty jakościowe i bieżące usprawnienia produkcji. Specjalizuje się w koordynacji projektów w zespołach rozporoszonych. Zarządzanie projektami towarzyszyło mu od początku studiów w trakcie pracy w organizacjach studenckich i stowarzyszeniach naukowych. Członek stowarzyszenia IPMA. Prywatnie miłośnik gotowania i jogi.

dr inż. Krzysztof Tomalczyk

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w zakresie energoelektroniki. W latach 2003-2011 pracował w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta. Pracuje na stanowisku starszego wykładowcy.

Główne zainteresowania naukowe i inżynierskie to elektronika analogowa i impulsowa. Obecnie w PŁ pełni funkcje związane z dydaktyką (z-ca Dyrektora Instytutu ds. dydaktyki, Koordynator Główny PBL w IFE, Sekretarz Komisji Dydaktycznej kierunku EiT), jak również rozwija kompetencje w zakresie nowoczesnych metod kształcenia (m.in. projekty DESTINE, DiamonDT, Dydaktyka 2.0 – trener metodyki PBL).

dr Monika Malinowska-Olszowy

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (Marketing polityczny i medialny). W 2007 roku obroniła pracę doktorską na Politechnice Łódzkiej w obszarze zarządzania marką. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, wykłada na studiach dziennych i podyplomowych. Od 2016 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia WTMiWT PŁ. W działalności naukowej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem nowoczesnym miastem w aspekcie gospodarki cyrkulacyjnej oraz zarządzaniem marką. Współtwórca oraz członek rady programowej kierunku interdyscyplinarnego Towaroznawstwo. Uczestniczy w realizacji projektów naukowo-badawczych. W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators w 2013 r. odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w USA.

Współtwórca pierwszej w Łodzi pracowni kreatywnego rozwiązywania problemów metodologią Design Thinking – DT4U. Mentor w zakresie innowacyjnych metod kształcenia. Ukończyła szkolenie Design Thinking Masterclass for Tutors na UiT -The Arctic University of Norway. W 2018 roku otrzymała grant dydaktyczny Politechniki Łódzkiej na temat „Storytelling w edukacji, czyli skuteczne narzędzie nauczania i uczenia się”. Uczestniczy w Baltic University Programme.

Od 2014 roku czynnie uczestniczy w życiu społecznym mieszkańców Łodzi jako Radna Rady Miejskiej. Jest przewodniczącą Komisji Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej w Łodzi.

 

dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska

starszy wykładowca, Certyfikowany Coach ICC. Jest matematykiem, który bardzo lubi pracować ze studentami. Zarażanie miłością do matematyki jest jej podstawowym celem dydaktycznym. Zaangażowana w wiele projektów edukacyjnych: (szkolenia m.in. z Problem Based Learning, Design Thinking, Case Study, m-Learningu, Trenerskie, uczestniczka szkolenia z Tutoringu w ramach projektu Mistrzowie dydaktyki), Wprowadzając nowoczesne metody do prowadzonych zajęć (w tym podejmując się gamifikowania zajęć na 2 semestrze na kierunku Mechatrnoka na WEEIA), opracowując materiały przydatne do zdobywania wiedzy (kursy dla studentów – na WIKAMPIE, m.in. Filmy, E-podręcznik, Wstęp do analizy matematycznej e-zbiór zadań z testami, e-Matematyka 1; materiały dla uczniów, m.in. epodręczniki oraz nowoopracowywane Otwarte Zasoby Edukacyjne PŁ – na serwerze PORT), Wielokrotnie przygotowywała warsztaty w ramach Drzwi Otwartych na PŁ i Festiwali Nauki oraz szereg zajęć: dla szkół patronackich, dla studentów w ramach Mobility Week, dla studentów, absolwentów oraz nauczycieli w ramach pracy na Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym. Studentki kierunku Transport WM przygotowały wraz z nią publikację i referat na konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów pt. „Budowanie zaangażowania studentów”, zaś studenci Mechatroniki WEEIA przygotowali ze mną referat na Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki na Uczelniach Technicznych pt. „Gamifikacja”. Współprowadzi wraz ze studentami warsztaty na ŁUD i w ramach Mobility Week.

Najnowszym wydarzeniem, które współorganizuje, jest Konferencja Math up, dotycząca zastosowań matematyki, podczas której studenci z wyższych lat będą swoimi referatami motywować do studiowania (nie tylko matematyki) studentów pierwszego roku WEEIA. Na konferencji wystąpią m.in. studenci, którzy przygotowywali referaty w ramach współprowadzonych przez nią zajęć w formie PBL na IFE.

Poza matematyką, pasjonuje się książkami i podróżami. Kocha jeździć samochodem.

dr inż. Anna Dyląg

Jest doktorem nauk ekonomicznych i zajmuje się angażowaniem mieszkańców w procesy zarządzania energią w gminach. Ukończyła studia magisterskie z zarządzania i inżynierii produkcji (PŁ) oraz geografii (UŁ). Szeroko rozumianym doradztwem z zakresu energii odnawianej i zarządzania energią zajmuje się od 2009 r. Obecnie w kilku polskich gminach wdraża sprawne zarządzanie energią oparte na partycypacji społecznej w lokalnej energetyce - energetykę obywatelską.

Jako zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej ds. energii w programie Horyzont 2020, ocenia spływające z całej Europy wnioski, dzięki czemu wpływa na kształt polityki energicznej oraz realizowanych projektów w Europie. Aktywnie wspiera rozwój energii odnawialnej i obywatelskiej poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach, ruchach czy organizacjach działających na rzecz ochrony klimatu (Climate Kic), energii obywatelskiej (Więcej niż Energia) czy społeczeństwa obywatelskiego (Inspro).

Jest autorką licznych artykułów publikowanych w periodykach oraz książkach z zakresu energetyki i zarządzania. Gości również w radiu i telewizji a z jej udziałem powstały dwa odcinki programu „Śmiecińscy” emitowane w TVP INFO. W 2015 r. była mówcą podczas TEDx w Łodzi, gdzie inspirowała słuchaczy do współtworzenia energetyki obywatelskiej.

Łukasz Zakrzewski

Absolwent Politechniki Łódzkiej kierunków: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na wydziale BiNoŻ - studia inżynierskie oraz Zarządzanie na wydziale OIZ - studia magisterskie.

 

Obecnie Prezes Zarządu AdRest Sp. z o.o. i Custumer Success Manager w Brand24. Na rozwój swojego startupu pozyskał środki od Aniołów Biznesu oraz z UE. Odbywał praktyki zagraniczne we Francji, Cyprze, Grecji i Wielkiejc Brytanii. Podczas pobytu w USA (Work&Travel) na zjeździe najbogatszych Amerykanów miał okazję poznać m.in. Warrena Buffeta, Arnolda Schwarzeneggera czy Nica Woodmana (twórcy kamer GoPro). Uczestniczył w projektach Erasmus+ w Turcji, Portugalii i Rumunii. Pasjonat rozwoju osobistego, uczestniczył w szkoleniach z Anthonym Robbinsem, Braianem Tracy, Nickiem Vujicicem oraz Robertem Kiyosakim. Przez ponad 10 lat trenował biegi średniodystansowe. Marzy o locie na Księżyc.

Obszary do pracy: rozwój własnego startupu, wyjazdy zagraniczne i poszukiwanie ścieżki zawodowej.

Maciej Szumiński

Od prawie 10 lat jest związany z branżą FMCG (Fast Moving Customer Good). Doświadczenie zawodowe w obszarze operacji, zakupów oraz sprzedaży rozwijał w Jeronimo Martins, właścicielu największej w Polsce sieci sklepów Biedronka, oraz Shell, światowemu liderowi w branży paliwowej. Obecnie jako Dyrektor Sprzedaży zarządza dużym zespołem sprzedażowym w Graal S.A., liderowi w branży rybnej w regionie CEE (Central Easter Europe). Prywatnie- pasjont piłki nożnej w wydaniu wszelakim oraz redaktor sportowy na największej stronie poświęconej FC Barcelonie w Polsce: fcbarca.com. Spełnia się również jako odkrywca najdalszych zakątków świata mając na swojej mapie ponad 60 odwiedzonych krajów.

Bartłomiej Zgorzelski

Absolwent Budownictwa na Wydziale BAIS PŁ, twórca i prezes BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie, jednego z większych łódzkich biur projektowych i doradczych w zakresie architektury i infrastruktury. Wraz z zespołem BZB Projekt aktywny uczestnik inwestycji na terenie Nowego Centrum Łodzi (m.in. dworzec Łódź Fabryczna, „Brama Miasta”, „Nowe Soho”, „Rynek Kobro”), Rewitalizacji Obszarowej Miasta Łodzi oraz licznych projektów i analiz na terenie całego kraju. Wyznawca „ekonomii wartości”, fan rozwoju Łodzi, powrotu mieszkańców do centrum miasta i budowania relacji między użytkownikami przestrzeni publicznych, aktywny uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i targów rynku nieruchomości.

Poza działalnością w branży nieruchomości i architektury ma za sobą doświadczenia organizacji i kreowania ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych (m.in. OSPPT YAPA w Łodzi, TKM Muszyna-Złockie, galeria sztuki nowoczesnej „Galeria 2750”) jak również wystąpień publicznych w roli konferansjra koncertów z nurtu poezji śpiewanej i piosenki turystycznej. W czasach studenckich aktywny członek organizacji studenckich SKPB Łódź, Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, SKT PŁazik, przewodnik górski, autor audycji radiowej o turystyce górskiej „Góry w Łodzi na fali 88,8 MHz”, emitowanej w latach 2001-2007 na antenie SR Żak PŁ, autor licznych reportaży radiowych o tematyce górskiej oraz reportaży i materiałów filmowych dotyczących łódzkiego środowiska kulturalnego realizowanych realizowanych przez TVi Lodman i Centrum Multimedialne Politechniki Łódzkiej.

Za działalność na rzecz Politechniki Łódzkiej odznaczony tytułem „Zasłużony dla Politechniki”, za działalność kulturalną odznaczony przez Ministra KiDN odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nadzw. PŁ

W 2002 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej w grupie 5% najlepszych absolwentów. Absolwent międzynarodowych studiów menadżerskich w zakresie Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) realizowanych w oparciu o wyłączną licencję przyznaną Uniwersytetowi Łódzkiemu przez University of Texas w Austin w USA. Jest współzałożycielem firmy spin off Advanced Graphene Products Sp. z o.o. zajmującej się produkcją i modyfikacją wielkopowierzchniowego grafenu. Od 2012 r. piastuje stanowisko Prodziekana ds. studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Od 2015r. jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Kosmicznej i Materiałów Funkcjonalnych. Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – środowiska skupiającego ponad 900 członków z całej polski. Pełnomocnika Rektora ds. Innowacji w zakresie uczestnictwa Politechniki Łódzkiej w międzynarodowym konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge and Innovation Community) w obszarze „Raw Materials”. Laureat wyróżnień Ministra Edukacji Prof. Michała Kleibera oraz Minister Barbary Kudryckiej.

 

Jak dołączyć?

By stać się częścią wyjątkowego programu „Mentor Your Future" i dołączyć do grona Mentee należy złożyć zgłoszenie rekrutacyjne w terminie do 15 kwietnia 2019 r. za pośrednictwem formularza na stronie samorzad.p.lodz.pl/mentor-your-future.

Na podstawie zgłoszenia podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się do Programu Mentorskiego. Wyniki Rekrutacji zostaną ogłoszone niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń poprzez stronę Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej oraz drogą mailową.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w „Mentor Your Future”.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Masz problem z załącznikami lub nie wiesz czy zdążysz się zgłosić? W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: programmentorski@samorzad.p.lodz.pl.

Regulamin

Regulamin można pobrać tutaj: regulamin programu mentorskiego

Formularz zgłoszeniowy

Przykładowy formularz znajdziesz pod tym linkiem: przykładowy formularz zgłoszeniowy.

Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Jednostka*
Nr telefonu*
Wybór mentora - pierwszy priorytet*
Wybór mentora - drugi priorytet*
Wybór mentora - trzeci priorytet*
Curriculum Vitae*
Tylko pliki PDF!

Karta ocen*
Tylko pliki PDF!

List motywacyjny*
Tylko pliki PDF!

Zaświadczenia o zaangażowaniu społecznym, wolontariacie*
Tylko pliki PDF!
Jeśli chcesz dołączyć więcej plików, spakuj je w archiwum (w formacie ZIP).

Potwierdzenia dorobku naukowego*
Tylko pliki PDF!
Jeśli chcesz dołączyć więcej plików, spakuj je w archiwum (w formacie ZIP).

Załączniki*
Tylko pliki PDF!
Jeśli chcesz dołączyć więcej plików, spakuj je w archiwum (w formacie ZIP).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z formularza przez koordynatorów programu Mentor Your Future. Uczelnia informuje Mentee, że administratorem Pani / Pana* danych osobowych zawartych w umowie jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116. W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować z wyznaczonym przez Rektora inspektorem ochrony danych pod adresem rbi@adm.p.lodz.pl, telefon 42 631 20 39. Politechnika Łódzka przetwarza Pani / Pana* dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań wynikających z tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Odbiorcami Pani / Pana* danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani / Pana* dane będą przechowywane przez okres uprawniający do zgłaszania reklamacji i roszczeń. Przysługuje Pani / Panu* zgodnie z RODO: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do uzyskania informacji oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); Podanie przez Panią / Pana* danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 RODO.