Oceń swój dziekanat!

​​

 

​Wyniki

Wyniki edycji plebiscytu z roku 2018 


O plebiscycie

Plebiscyt "Oceń swój dziekanat" to akcja ankietyzacji dziekanatów w Politechnice Łódzkiej. Na każdej jednostce umieszczona została urna, a obok niej ankiety. Plebiscyt trwa do 9 grudnia.

Lokalizacje urn

Jednostka Lokalizacja
Mechaniczny W strefie relaksu
EEIA Obok dziekanatu, na prawo od wejścia 
Chemiczny Przy dziekanacie
TMiWT I piętro, przy dziekanacie
BiNoŻ I piętro, korytarz
BAIŚ, KGP Parter, przy portierni
FTIMS, KL Budynek B9 (Lodex), przy szatni
ZiIP Budynek B9 (Lodex), przy szatni
IPOŚ Budynek A6, naprzeciwko szatni
IFE II piętro, przy biurze obsługi studenta

Załączniki

Ankieta - Oceń swój dziekanat!

Regulamin plebiscytu

 1. Plebiscyt organizowany jest przez Komisję ds. Kształcenia Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.
 2. ​Celem konkursu jest wybranie najlepiej, w ocenie studentów, działających dziekanatów w danej edycji konkursu oraz długofalowe podnoszenie jakości obsługi studentów.
 3. W konkursie oceniane są dziekanaty oraz biura ds. studenckich, nazywane dalej wspólnie dziekanatami.
 4. Ankieta będzie się opierać na 5 pytaniach z odpowiedziami w skali od 1-5.
 5. W ankiecie będzie również możliwość dodania ogólnych uwag dotyczących pracy dziekanatu, które nie są uwzględniane w procesie rankingowania.
 6. Oceniany dziekanat jest uwzględniony w rankingu, jeżeli ilość wypełnionych ankiet przekracza 5% liczby studentów stacjonarnych jednostki.
 7. Wynik ankietyzacji dziekanatu rozumie się jako średnią arytmetyczną średnich ocen uzyskanych w każdym pytaniu.
 8. Ankiety będą w wersjach papierowych dostępne do wypełnienia na terenie wydziału, a po uzupełnieniu zostaną zebrane w urnach.
 9. Ankietyzacja zostanie przeprowadzona w dniach 3-9 grudnia 2018 roku.
 10. Dziekanat podlegający ocenie zostanie nagrodzony, gdy zdobędzie najwyższy wynik spośród wszystkich jednostek.
 11. Nagrodą jest przechodnia statuetka „Najlepszy Dziekanat Politechniki Łódzkiej”, która w następnej edycji jest przekazywana kolejnemu zwycięzcy.
 12. Zwrot statuetki Organizatorom następuje z dniem rozpoczęcia następnej edycji plebiscytu.
 13. Dziekanat, który uzyska wynik 3.0 lub wyższy, otrzymuje „Certyfikat Jakości” wydany przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej.
 14. Wszystkie dziekanaty biorące udział w ocenie otrzymują podsumowanie zebranych informacji na temat uzyskanego wyniku.
 15. Wyniki liczbowe plebiscytu zostaną opublikowane na stronie internetowej Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.