Wyniki edycji 2018

Wstęp

   Ankietyzacja dziekanatów odbyła się w dniach 3-9 grudnia 2018 i została przeprowadzona na wszystkich wydziałach Politechniki Łódzkiej oraz wśród studentów Kolegium Logistyki i Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

   Podczas ankiety zadano studentom 5 pytań odnoszących się do organizacji dziekanatów oraz ich pracowników. Ankiety wypełniło 624 studentów.

   Za zorganizowanie akcji odpowiedzialni byli studenci z Komisji ds. Kształcenia Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.

Liczba studentów z poszczególnych jednostek, która wypełniła ankiety

Udział studentów w badaniu z podziałem na stopień studiów

Najwięcej ankiet wypełnili studenci pierwszego stopnia, a najmniej trzeciego stopnia (11 osób).

Pytanie 1: Jak oceniasz możliwość załatwienia sprawy w dziekanacie?

Średnia wartość dla całej uczelni wyniosła 3.68, co pozwala stwierdzić, że studenci są zadowoleni z tego, jak można załatwić sprawy w swoim dziekanacie.

Wydział/Jednostka Załatwianie spraw
W1: Mechaniczny 4.04
W2: EEIA 3.47
W3: Chemiczny 3.59
W4: TMIWT 4.30
W5: BINOŻ 3.96
W6: BAIŚ 3.14
W7: FTIMS 4.04
W9: ZIIP 3.08
W10: IPOŚ 3.06
Kolegium Logistyki 4.40
CKM/IFE 4.49

Najlepiej oceniony został dziekanat Kolegium Logistyki oraz biuro ds. Studenckich CKM, zaś najsłabiej wypadły dziekanaty wydziałów IPOŚ i ZiIP.

Pytanie 2: Jak oceniasz godziny przyjęć studentów w dziekanacie?

Średnia wartość dla całej uczelni wynosiła 3.029. Jest to najniższa wartość spośród wszystkich pytań.

Wydział/Jednostka Godziny przyjęć
W1: Mechaniczny 3.12
W2: EEIA 2.86
W3: Chemiczny 2.89
W4: TMIWT 3.56
W5: BINOŻ 3.04
W6: BAIŚ 3.26
W7: FTIMS 3.09
W9: ZIIP 2.60
W10: IPOŚ 2.20
Kolegium Logistyki 3.73
CKM/IFE 3.62

Najlepiej ocenione zostały godziny przyjęć dziekanatu Kolegium Logistyki oraz biura ds. Studenckich CKM, zaś najsłabiej wypadły one na wydziałach IPOŚ i ZiIP.

Pytanie 3: Jak oceniasz kolejki przed dziekanatem?

Średnia wartość dla całej uczelni wynosiła 3.066. jest to drugie pytanie, w którym otrzymano najsłabsze oceny. Ocena 1 oznacza "bardzo długie kolejki", ocena 5 - brak kolejek.

Wydział/Jednostka Kolejki
W1: Mechaniczny 3.33
W2: EEIA 2.19
W3: Chemiczny 2.95
W4: TMIWT 3.77
W5: BINOŻ 3.74
W6: BAIŚ 2.64
W7: FTIMS 3.19
W9: ZIIP 2.36
W10: IPOŚ 3.35
Kolegium Logistyki 4.20
CKM/IFE 3.17

Studenci uważają, że kolejki stanowią duży problem na wydziałach EEIA oraz ZiIP. Nie przeszkadzają one natomiast studentom Kolegium Logistyki oraz wydziału TMIWT.

Pytanie 4: Jak oceniasz stosunek pracowników dziekanatu do studentów?

Średnia wartość dla całej uczelni wynosiła 3.667. Studenci dość dobrze ocenili możliwość załatwienia spraw w swoich dziekanatach.

Wydział/Jednostka Stosunek do studentów
W1: Mechaniczny 4.20
W2: EEIA 3.58
W3: Chemiczny 3.57
W4: TMIWT 4.32
W5: BINOŻ 3.70
W6: BAIŚ 3.01
W7: FTIMS 4.06
W9: ZIIP 3.28
W10: IPOŚ 2.80
Kolegium Logistyki 4.67
CKM/IFE 4.62

Stosunek pracowników dziekanatu do studentów został najniżej oceniony na wydziałach IPOŚ oraz BAIŚ. Najlepsze wyniki uzyskali zaś pracownicy dziekanatu Kolegium Logistyki oraz wydziału IFE.

Pytanie 5: Jak oceniasz rzetelność uzyskanych informacji?

Średnia wartość dla całej uczelni wyniosła 3.857. Jest to najwyższa średnia spośród wszystkich pytań i sięga prawie oceny 4. Można uznać, że studenci uważają iż w dziekanacie można uzyskać rzetelne informacje.

Wydział/Jednostka Rzetelność
W1: Mechaniczny 4.28
W2: EEIA 3.73
W3: Chemiczny 3.93
W4: TMIWT 4.29
W5: BINOŻ 4.09
W6: BAIŚ 3.31
W7: FTIMS 4.13
W9: ZIIP 3.39
W10: IPOŚ 3.15
Kolegium Logistyki 4.47
CKM/IFE 4.60

Najsłabsze oceny w tym pytaniu uzyskały wydziały IPOŚ oraz BAIŚ. Najlepiej według studentów wypadł dziekanat Kolegium Logistyki oraz Biuro ds. Studenckich CKM. Ponad połowa dziekanatów uzyskała ocenę powyżej 3.5.

Średnie oceny za wszystkie pytania 

Wydział/Jednostka Średnia ocena
Kolegium Logistyki 4.29
CKM/IFE 4.10
W4: TMIWT 4.05
W1: Mechaniczny 3.79
W5: BINOŻ 3.71
W7: FTIMS 3.70
W3: Chemiczny 3.38
W2: EEIA 3.17
W6: BAIŚ 3.07
W9: ZIIP 2.94
W10: IPOŚ 2.91

Praca biura na IFE, które zdobyło w poprzedniej edycji pierwsze miejsce, została oceniona trochę lepiej, jednak nie wystarczyło to do zdobycia pierwszego miejsca w edycji 2018. Najwyższe oceny udało się zebrać dziekanatowi Kolegium Logistyki, który w tej edycji oceniany był po raz pierwszy. Najsłabiej zaś wypadł dziekanat wydziału IPOŚ. Dziekanaty WTMIWT, wydziału Chemicznego i WFTIMS uzyskały znacznie lepsze wyniki w tegorocznym zestawieniu. W porównaniu do poprzedniego roku dużo gorzej wypadły dziekanaty WEEIA oraz WIPOŚ. Najniższą średnią ze wszystkich odpowiedzi uzyskały pytania dotyczące kolejek do dziekanatów oraz godzin przyjęć.