Zasady korzystania z parkingów studenckich na Kampusach Politechniki Łódzkiej
Komunikat 1: Harmonogram przyznawania miejsc postojowych na Kampusach Politechniki Łódzkiej dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickim 2020/2021

Prosimy zwrócić uwagę na to, iż nie będzie możliwości zwrotu zakupionej karty parkingowej oraz zgodnie z komunikatem Rektora Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika ( link ) w semstrze letnim roku akademickiego 2020/21, do odwołania, utrzymane zostają wszystkie zasady i ograniczenia funkcjonowania uczelni obowiązujące w semestrze zimowym.


Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingów na Kampusach PŁ składają w Samorządzie Studenckim o wydanie karty wjazdowej wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych samochodów (nie więcej niż trzech), z których będą korzystali (podanie na dole strony). Osoby, które będą uprawnione do otrzymania karty wjazdowej zostaną wyłonione podczas publicznego losowania. Po losowaniu osoba uiszcza opłatę z góry za cały semestr i zgłasza się po kartę wjazdową uprawniającą do wjazdu na Kampusy PŁ.

W przypadku nieotrzymania wpłaty do dnia podanego w Harmonogramie przyznawania kart parkingowych, osoba ubiegająca się o kartę traci ją na rzecz osoby z listy rezerwowej 

Karta wjazdowa wydana osobie składającej podanie jest ważna na samochód, którego kopia dowodu rejetracyjnego zostało dołączone do podania. Karta wjazdowa będzie ważna do końca semestru w którym została wydana. 

Opłata za korzystanie z miejsca parkingowe: 50 zł/miesiąc.
Opłata uiszczana jest jednorazowo za cały semestr z góry w kwocie 250 zł. (5 miesięcy x 50 zł). Nie ma możliwości wydawania kart na krótszy okres niż semestr oraz uiszczania opłaty w ratach. 

Harmonogram składania podań o wydanie kart wjazdowych znajduje się poniżej. Proszę śledzić stronę Samorządu Studenckiego PŁ, będą tam publikowane informacje w jakich dniach i godzinach, poza godzinami umieszczonymi w harmonogramie, będzie można złożyć podanie. 

Zarządca kampusu przewidział 115 kart wjazdowych przeznaczonych dla studentów. Jeśli liczba kart w trakcie semestru zostanie zwiększona, zostaną one rozdysponowane zgodnie z zapisami regulaminu (regulamin na dole strony).

Dokładna godzina publicznego losowania będzie podana w oddzielnym komunikacie. 

System obejmuje tylko studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych korzystających z parkingów od poniedziałku do piątku. Podczas weekendów zjazdowych pozostaje dotychczasowy system wjazdu na Kampusy PŁ. Studenci posiadający kartę wjazdową mogą korzystać z parkingów również w weekendy. 

Podanie wraz z załącznikami można składać tylko za pośrednictwem formularza.
Formularz będzie dostępny od 5 lutego 2021r.
Podania złożone inną drogą nie będą rozpatrywane. Wszelkie pytania należy kierować na adres mail: parkingi@samorzad.p.lodz.pl

Podanie o kartę wjazdową na Kampusy PŁ - wersja pdf

Regulamin Korzystania z Miejsc Postojowych na Kampusach Politechniki Łódzkiej