Przedłużenie Karty Mieszkańca

Imię
Nazwisko
Jestem studentem PŁ
Nr albumu
PESEL
Zmiana akademika w stosunku do poprzedniego roku
Dom Studencki Jeśli nie zmieniałeś akademika – pozostaw to pole puste.
Podanie
Nazwa pliku musi się zaczynać od numeru PESEL. Akceptowane są tylko pliki PDF.