Parlament Studentów PŁ

​​
Jednostka Przewodniczący E-mail
Przewodniczący SSPŁ Dominik Leżański d.lezanski@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Mechaniczny Sebastian Dmytryk s.dmytryk@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki  Mariusz Szymaszkiewicz m.szymaszkiewicz@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Chemiczny Joanna Frątczak j.fratczak@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Technologii Materiałowej i Wzornictwa Tekstyliów Joanna Wietecka j.wietecka@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Katarzyna Piątkowska k.piatkowska@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Anna Jatczak a.jatczak@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Maciej Majchrowski m.majchrowski@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechnika Łódzka Piotr Ciebiada p.ciebiada@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Iwona Grzybowska i.grzybowska@samorzad.p.lodz.pl
Kolegium Gospodarki Przestrzennej Agata Jastrząbek a.jastrzabek@samorzad.p.lodz.pl
Kolegium Logistyki Marta Majewska m.majewska@samorzad.p.lodz.pl
I Dom Studenta    
II Dom Studenta Marta Kubik m.kubik@samorzad.p.lodz.pl
III Dom Studenta Kinga Pintal k.pintal@samorzad.p.lodz.pl
IV Dom Studenta Karol Nowak karol.nowak@samorzad.p.lodz.pl
V Dom Studenta Daniel Topolewski d.topolewski@samorzad.p.lodz.pl
VI Dom Studenta Justyna Komorowska j.komorowska@samorzad.p.lodz.pl
VII Dom Studenta Daniel Stańczak d.stanczak@samorzad.p.lodz.pl
VIII Dom Studenta Patrycja Krzewińska p.krzewinska@samorzad.p.lodz.pl
IX Dom Studenta Grzegorz Boreczek g.boreczek@samorzad.p.lodz.pl

Komisje i pełnomocnicy Parlamentu Studentów PŁ

Jednostka Przewodniczący E-mail
Komisja ds. Sportu Albert Kotyna a.kotyna@samorzad.p.lodz.pl
Komisja ds. Mobilności Studenckiej i Internacjonalizacji Adrianna Stefańska a.stefanska@samorzad.p.lodz.pl
Pełnomocnik ds. Studentów Niestacjonarnych Mateusz Miśkiewicz m.miskiewicz@samorzad.p.lodz.pl