Parlament Studentów PŁ

​​
Jednostka Przewodniczący E-mail
Przewodnicząca SSPŁ Julia Chojnacka j.chojnacka@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Mechaniczny Tomasz Kaczmarek t.kaczmarek@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki  Filip Bogacz f.bogacz@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Chemiczny Adrian Nurek a.nurek@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Technologii Materiałowej i Wzornictwa Tekstyliów Katarzyna Mszańska k.mszanska@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Martyna Barton m.barton@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Karolina Domańska k.domanska@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Krzysztof Sobiecki k.sobiecki@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Maria Potempa maria.potempa@samorzad.p.lodz.pl
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Marek Długosz m.dlugosz@samorzad.p.lodz.pl
I Dom Studenta    
II Dom Studenta Szymon Rojek s.rojek@samorzad.p.lodz.pl
III Dom Studenta Kieczkowski Rafał r.kieczkowski@samorzad.p.lodz.pl
IV Dom Studenta Polasiński Brajan b.polasinski@samorzad.p.lodz.pl
V Dom Studenta    
VI Dom Studenta Mateusz Stępnień m.stepien@samorzad.p.lodz.pl
VII Dom Studenta Bohdan Zahorodnii b.zahorodnii@samorzad.p.lodz.pl
VIII Dom Studenta Grasza Gabriela g.grasza@samorzad.p.lodz.pl
IX Dom Studenta    

Komisje i pełnomocnicy Parlamentu Studentów PŁ

Jednostka Przewodniczący E-mail
Pełnomocnik ds. Osób niepełnosprawnych Piotr Zając p.zajac@samorzad.p.lodz.pl