Prezydium Samorządu Studenckiego

 
Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej

Dominik Leżański 
d.lezanski@samorzad.p.lodz.pl 
 

 
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego PŁ
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia

Przemysław Kucharski
p.kucharski@samorzad.p.lodz.pl

 

Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego PŁ
Przewodniczący Komisji ds. Domów Studenckich i Remontów
Igor Duda
i.duda@samorzad.p.lodz.pl

 

Przewodniczący Komisji Prawnej

Karolina Wyka
k.wyka@samorzad.p.lodz.pl

 


Przewodniczący Komisji ds. Kół Naukowych

Kinga Krawczak
k.krawczak@samorzad.p.lodz.pl


 


Przewodniczący Komisji ds. Pomocy Materialnej
Paula Leśniewska
p.lesniewska@samorzad.p.lodz.pl
 

 

Przewodniczący Komisji ds. Zakwaterowań

Radosław Szewczyk
r.szewczyk@samorzad.p.lodz.pl

 
 


Przewodniczący Komisji ds. Kultury
Adam Jankowski

 

Przewodniczący Komisji ds. Promocji

 


Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju

 


Pełnomocnik ds. Wydziałów i Organizacji Studenckich

Kamil Dudziński
k.dudzinski@samorzad.p.lodz.pl

 


Przewodniczący Komisji ds. Internetu

Adrian Korzeniowski
a.korzeniowski@samorzad.p.lodz.pl