Jak skonfigurować konto poczty politechnicznej na telefonie?

 
W obecnych czasach prawie każdy ma smartfona. Wiele osób więcej czasu spędza przed ekranem telefonu niż komputera. Biorąc to pod uwagę, warto skonfigurować na swoim smartfonie politechniczne konto pocztowe – wtedy o nowych mailach dowiemy się praktycznie od razu.

Poradnik opisuje dodawanie konta w systemie Android na przykładzie LG G3 z Androidem 6.0. Ze względu na różnice w poszczególnych wersjach systemu i modyfikacjach producentów, proces może się nieznacznie różnić na innych urządzeniach. 
 1. Otwieramy aplikację Ustawienia.​
 2. Wybieramy na górze Ogólne, a potem Konta i synchronizacja.
 3. Wybieramy na dole Dodaj konto.
 4. Wybieramy E-mail.
 5. Ponieważ na liście są tylko największe portale, wybieramy opcję Inne.
 6. W pole Nazwa użytkownika wpisujemy nasz pełen adres e-mail, czyli nr_indeksu@edu.p.lodz.pl, np. 999999@edu.p.lodz.pl. W polu Hasło wpisujemy hasło, za pomocą którego logujemy się do konta.
 7. Zalecane jest wykorzystanie protokołu IMAP4, więc wybieramy tę opcję i naciskamy Dalej.
 8. Zgodnie z danymi Centrum Komputerowego PŁ, adres serwera IMAP to imap.p.lodz.pl. Wymaga on zabezpieczeń SSL i pracuje na porcie 993, więc takie dane wpisujemy w odpowiednie pola. 
  WAŻNE: w polu Nazwa użytkownika musi się znaleźć pełny adres e-mail, czyli nr_indeksu@edu.p.lodz.pl. Android często pozbywa się części po @, a jest ona tutaj wymagana. W razie potrzeby trzeba ją więc dopisać.
 9. Adres serwera SMTP to smtp.p.lodz.pl. Podobnie jak w poprzednim kroku wybieramy zabezpieczenie za pomocą serwera SSL. Tym razem port ustawiamy na 465 i upewniamy się, że zaznaczona jest opcja Wymagaj zalogowania się.
  WAŻNE: zasady co do pola Nazwa użytkownika są takie same jak w poprzednim kroku. Musi się tam znaleźć adres e-mail z końcówką @edu.p.lodz.pl!
 10. To wszystko! Konto powinno zostać dodane, a maile pobrane. Od teraz będziemy otrzymywać powiadomienie na telefonie gdy tylko pojawi się nowa wiadomość.