Jak skonfigurować konto poczty politechnicznej na telefonie?

 
W obecnych czasach prawie każdy ma smartfona. Wiele osób więcej czasu spędza przed ekranem telefonu niż komputera. Biorąc to pod uwagę, warto skonfigurować na swoim smartfonie politechniczne konto pocztowe – wtedy o nowych mailach dowiemy się praktycznie od razu.

Poradnik opisuje dodawanie konta w systemie iOS w wersji 9.3.5.
 1. Otwieramy aplikację Ustawienia.​
 2. Przechodzimy do sekcji Poczta, kontakty, inne.
 3. Wybieramy opcję Dodaj konto.
 4. Ponieważ na liście jest tylko kilku największych dostawców, wybieramy Inne.
 5. Chcemy dodać zwykłe konto e-mail, wybieramy więc Dodaj konto Mail.
 6. W pole Nazwa wpisujemy swoje imię i nazwisko, natomiast w pole Email nasz pełen adres e-mail, czyli nr_indeksu@edu.p.lodz.pl, np. 999999@edu.p.lodz.pl. W polu Hasło wpisujemy hasło za pomocą którego logujemy się do konta. Na koniec naciskamy Dalej.
 7. Zgodnie z danymi Centrum Komputerowego PŁ, Nazwa hosta dla serwera poczty przychodzącej to imap.p.lodz.pl. Uzupełniamy pola Użytkownik i Hasło tak jak w poprzednim kroku.
  WAŻNE: w polu Użytkownik musi się znaleźć pełny adres e-mail, czyli nr_indeksu@edu.p.lodz.pl.
 8. Niżej znajdziemy konfigurację serwera poczty wychodzącej. Jego Nazwa hosta to smtp.p.lodz.pl. Tak jak wcześniej, uzupełniamy pola Użytkownik i Hasło. Na koniec wybieramy Dalej.
  WAŻNE: zasady co do pola Użytkownik są takie same jak w poprzednim kroku. Musi się tam znaleźć adres e-mail z końcówką @edu.p.lodz.pl!
 9. Po chwili namysłu powinniśmy zobaczyć ekran podobny do poniższego. Oznacza to, że podaliśmy poprawne dane. Pozostaje wybrać Zachowaj i poczekać.
 10. To wszystko! Po zakończeniu konto pojawi się w aplikacji Mail, w zależności od ustawień będziemy też otrzymywać powiadomienia o nowych wiadomościach.