Tydzień Jakości Kształcenia

Co to?

Tydzień Jakości Kształcenia to cykl wydarzeń, którego celem jest promowanie kultury jakości kształcenia w Politechnice Łódzkiej. Warsztaty i prelekcje składające się na TJK obejmują zagadnienia związane z budowaniem i prowadzeniem procesu kształcenia, funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz z właściwym korzystaniem i współtworzeniem tego procesu przez studentów. Mają one na celu podnoszenie świadomości całej społeczności akademickiej Uczelni w zakresie współczesnych metod kształcenia, ich właściwego stosowania oraz dobrych praktyk mających pozytywny wpływ na jakość kształcenia. Podnoszenie tej świadomości zarówno wśród kadry akademickiej, jak i studentów, ma przynieść korzyść zarówno jednej, jak i drugiej stronie.

 

Dla kogo?

Do udziału w wydarzeniach Tygodnia Jakości Kształcenia zachęcamy zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów i doktorantów. Uważamy, że jakość kształcenia może zostać zbudowana tylko w oparciu o świadomość i zaangażowanie wszystkich, którzy biorą udział w procesie kształcenia - czy to przekazując swoją wiedzę i doświadczenie, czy też podejmując wysiłek studiowania.

 

Wydarzenie Facebook

Harmonogram

Poniedziałek, 21 maja
13:15-14.00 Otwarcie Tygodnia
Prelekcja "Co to jest jakość kształcenia?"
- dr hab. inż. Jacek Kucharski, Pełnomocnik Rektora PŁ ds. Jakości Kształcenia
Miejsce: Sala Kinowa Centrum Technologii Informatycznych, budynek B19
- Debata pt. "Czy walka o jakość kształcenia w uczelniach wyższych ma sens?" z udziałem zaproszonych gości
Miejsce: Sala Kinowa Centrum Technologii Informatycznych, budynek B19
 
Wtorek, 22 maja
- Warsztaty z budowania karty przedmiotu - dr inż. Agnieszka Mrozek, Kierownik Działu Kształcenia PŁ
Rejestracja: LINK

Miejsce: audytorium E2, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, budynek A10
-  Prelekcja "Weryfikacja efektów kształcenia" - doc. dr inż. Tomasz Saryusz Wolski, Dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Rejestracja: LINK
Miejsce: sala 02, IFE, budynek A16
- Aspekty prawne w procesie kształcenia
Rejestracja: LINK
Miejsce: audytorium E2, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, budynek A10
 
Środa, 23 maja
- Indywidualizacja procesu kształcenia - dr inż. Andrzej Romanowski, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału EEIA
Miejsce: Sala Kinowa Centrum Technologii Informatycznych, budynek B19
- Studia dualne - dr inż. Anna Stankiewicz-Mróz, Prodziekan ds. Edukacji Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Miejsce: Aula ZiIP, III piętro, budynek B9 (LODEX)
- Problem solver, czyli jak rozwiązać kłopoty na uczelni - przedstawiciele Komisji ds. Kształcenia SSPŁ
Miejsce: Audytorium B11, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Czwartek, 24 maja
- Dyskusja o problemach w procesie kształcenia w formule Open Space
Miejsce: Fabryka Inżynierów XXI Wieku, sala na parterze
14:15-15:00 Akredytacje - dr inż. Dorota Piotrowska, Pełnomocnik Rektora PŁ ds. Internacjonalizacji
Miejsce: 
Sala Kinowa Centrum Technologii Informatycznych, budynek B19
15:15-16:00 Podsumowanie Tygodnia Jakości Kształcenia
Miejsce:
Sala Kinowa Centrum Technologii Informatycznych, budynek B19
19:00- Grill z Jakością Kształcenia
Miejsce: Osiedle Akademickie PŁ, za akademikiem nr 3