Ubezpieczenie

Szanowny Studencie
pamiętaj o opłaceniu składki za
ubezpieczenie na rok akademicki 2018/2019

 
ZGODNIE Z REGULAMINEM STUDIÓW STUDENT MA OBOWIĄZEK POSIADANIA UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. BRAK TAKIEGO UBEZPIECZENIA MOŻE POWODOWAĆ NIE WPUSZCZENIE NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE A W KONSEKWENCJI BRAK ZALICZENIA SEMESTRALNEGO
 
PAMIĘTAJ JEŚLI JESZCZE NIE DOKONAŁEŚ/ŁAŚ POTWIERDZENIA UBEZPIECZENIA W SWOIM DZIEKANACIE ZRÓB TO JAK NASZYBCIEJ!
 
W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu na swoim wydziale wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia za pomocą
platformy EDU Plus, którą dostaniesz na swój adres email.

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

 

 
Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus:
1. Polisa NNW oraz OC w życiu prywatnym bez rozszerzenia o sporty wysokiego ryzyka. Składka do zapłaty: 68,50 PLN
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
Numer ID Klienta: 7x3uw
2. Polisa NNW oraz OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka. Składka do zapłaty: 71,50 PLN
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
Numer ID Klienta: k8ekf