Wydziały

WRS Wydziału Mechanicznego
Adres: ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź
V piętro w budynku A-22 (1M nad dziekanatem)
Telefon: -
E-mail: wrsmechaniczny@gmail.com
www: http://wrsmechaniczny.p.lodz.pl
FB: Wydział Mechaniczny PŁ
więcej

WRS Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Adres: ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź
I piętro, przy bufecie
Telefon: +42 631-24-98
E-mail: eeia@samorzad.p.lodz.pl
www: http://eeia.samorzad.p.lodz.pl/
FB: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
więcej


WRS Wydziału Chemicznego
Adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Telefon: +42 631-32-15
E-mail: chemiczny@samorzad.p.lodz.pl
FB: Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Chemicznego PŁ
więcej

WRS Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Telefon: +42 631-33-01
E-mail: wtmiwt@gmail.com
www: http://www.style.p.lodz.pl/glowna/
FB: WRS WTMIWT
więcej


WRS Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
Adres: ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź
Telefon: +42 631-34-00
E-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl
www: http://binoz.p.lodz.pl/
FB: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
więcej


WRS Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Adres: al. Politechniki 6, 90-924 Łódź
Telefon: +42 631-35-02
E-mail: -
www: http://bais.p.lodz.pl/
FB: WRS WBAIS
więcej


WRS Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Adres:  Wólczańska 215, 90-924 Łódź
Telefon: +42 631-36-00
E-mail: w-7@adm.p.lodz.pl
www: http://ftims.p.lodz.pl/
FB: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
więcej


WRS Wydziału Organizacja i Zarządzania
Adres:  ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź
Telefon: +42 631-37-68
E-mail: w-9@adm.p.lodz.pl
www: oizet.pl/
FB: Organizacja i Zarządzania
wiecej


WRS Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Adres: ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź
Telefon: +42 631-37-00 lub +48 42 631-37-41
E-mail: wipos@info.p.lodz.pl
www: www.wipos.p.lodz.pl
FB: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
więcej


IRS Instytutu Papiernictwa i Poligrafii
Adres:  ul. Piotrkowska 266,90-924 Łódź
Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w pokoju 103.

Telefon: +42 631-38-42 lub +42 631-38-03
E-mail: jolanta.oryl@p.lodz.pl
www: www.inpap.p.lodz.pl
FB: Instytut Papiernictwa i Poligrafii
więcej


RSK Kolegium Gospodarki Przestrzennej
Adres:
Al. Politechniki 6, Łódź
Telefon: -
E-mail: -
www: Gospodarka Przestrzenna
FB: Kolegium Gospodarki Przestrzennej
więcej


RSK Kolegium Logistyki
Adres:
Telefon: telefon
E-mail: m.orzechowska@samorzad.p.lodz.pl
www: ftims.p.lodz.pl
FB: Kolegium Logistyki Politechniki Łódzkiej
więcej