Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Instytutowa Rada Samorządu Instytutu Papiernictwa i Poligrafii
 
Imię i Nazwisko Funkcja email
Magdalena Kozal Przewodniczący IRS Instytutu Papiernictwa i Poligrafii m.kozal@samorzad.p.lodz.pl
Tomasz Wojnar Członek  
Wojciech Miłosz Członek  
Piotr Szkudlarek Członek