Kolegium Logistyki

Rada Samorządu Kolegium Logistyki
 
Imię i Nazwisko Funkcja email
Marta Majewska Przewodnicząca RSK Logistyki  m.majewska@samorzad.p.lodz.pl  
Marta Orzechowska Członek  
Kacper Konarczak  Członek  
Ewelina Ziemba Członek  
Dagmara Dziuba Członek