w trakcie trwania rekrutacji

Ubieganie się o miejsce w trakcie Rekrutacji

Jeżeli chcesz starać się o miejsce w wyznaczonej Rekrutacji, musisz postępować zgodnie ze wskazówkami ogłoszonymi na Stronie Głównej (Aktualności).
Wszelkie Rekrutacje są ogłoszone w Harmonogramie Zakwaterowań (ogłaszanym najpóźniej do 30 listopada roku akademickiego, w którym Rekrutacje mają się odbyć).

Jednakże możesz zapoznać się z poniższymi zasadami, aby wcześniej przygotować dokumenty:
 1. przeczytaj komunikat (dostępny w zakładce “Zakwaterowania” w okresie trwania rekrutacji)
 2. Wypełnione podanie
 3. Zaświadczenie o posiadanym statusie studenta wydane przez dziekanat (w przypadku kandydatów na studia PŁ jest to wydruk z portalu rekrutacyjnego informacji o przyjęciu na studia wraz z widocznym adresem e-mail).
 4. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok dla wszystkich pełnoletnich osób które wymieniłeś w podaniu w tym też Twoje. Członkowie rodziny którzy mają ukończone 18 lat a nie pracowali jeszcze również powinni otrzymać takie zaświadczenie w Urzędzie Skarbowym.
 5. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o składkach odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne
 6. Zaświadczenia o nauce rodzeństwa wymienionego w podaniu. Dla studentów jest to zaświadczenie z dziekanatu, dla uczniów pozostałych typów szkół (gimnazjum, podstawówka itp.) zaświadczenie z sekretariatu. Ksera legitymacji nie są uznawane.
 7. Jeśli jakiś członek Twojej rodziny posiada grunty rolne wymagane jest też zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych gruntów.
 8. Jeśli któryś z członków Twojej rodziny posiada działalność gospodarczą należy dostarczyć wypełniony załącznik B
 9. W przypadku śmierci rodzica wymagana jest kopia aktu zgonu (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie o pobieranej rencie.
 10. W przypadku rozwodu rodziców wymagane jest orzeczenie sądu o rozwodzie oraz o wysokości przyznanych alimentów.
 11. Jeśli któryś z powyższych punktów nie dotyczy Ciebie po prostu go pomijasz. Jeśli nie będziesz miał kompletu wymaganych dokumentów Twoje podanie nie będzie rozpatrywane. Postaraj się aby podczas składania przez Ciebie papierów mieć ich komplet, bo dzięki temu zaoszczędzisz czas sobie oraz nam.
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące wypełniania podań i kompletowania dokumentów należy  kierować na adres mailowy osiedle@samorzad.p.lodz.pl
Podczas dyżurów przyjmujemy jedynie dokumenty natomiast na pytania odpowiadamy poprzez mail.
 
Wypełnione podanie wraz ze wszystkimi dokumentami składamy w Samorządzie Studenckim, Al. Politechniki 3a, 1. piętro.
Za kompletność wniosku odpowiada wnioskodawca.
Nie wiesz jak wypełnić podanie? Kliknij tutaj!