Zapomoga

zapomogę może starać się każdy student, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Maksymalna wysokość zapomogi może wynieść 700 zł.

Do podania o zapomogę  należy dołączyć zaświadczenia z trzech ostatnich miesięcy o zarobkach w rodzinie oraz odpowiednie zaświadczenia dokumentujące sytuację losową (akt zgonu, protokół, karta choroby, wypis ze szpitala, karta choroby etc.) W przypadku utraty dochodu zapomoga nie przysługuje, sytuacja taka może być uwzględniona przy wyliczaniu stypendium socjalnego.

Zasady przyznawania oraz pozostałe warunki, zastrzeżenia dotyczące zapomóg i odwołań są zawarte w Regulaminie Pomocy Materialnej dla Studentów PŁ oraz odpowiednich Komunikatach.

Więcej informacji na stronie PŁ: http://www.p.lodz.pl/pl/Stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-zapomoga-dla-studentow-PL-1617