Zwolnienie z opłat za ubezpieczenie


Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 nie można starać się o zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie.